Wijkcontactpersonen / Werkgroep Gemeenschapsopbouw

De groep wijkcontactpersonen verzorgt in feite de pastorale taken van Gemeenschapsopbouw in onze parochiekern. Deze groep wijkcontactpersonen maakt als zodanig deel uit van de Werkgroep Gemeenschapsopbouw; voor het bestuur van deze werkgroep: zie onderaan deze bladzijde.

Om de taken van de werkgroep gemeenschapsopbouw te realiseren is onze parochiekern Sint Willibrordus ingedeeld in 43 wijken. Elke wijk heeft een wijkcontactpersoon, die functioneert als centrale persoon vanuit de parochie in haar of zijn buurt. De wijkcontactpersonen kunnen te allen tijde door de parochianen worden aangesproken en zij zullen ook bij bijzondere gelegenheden de parochiekern bij hun leden vertegenwoordigen.

De wijkcontactpersoon legt bovendien – in voorkomend geval en op verzoek van de parochiaan – het contact met een lid van het Pastorale Team (de pastoor of diaken Brink, deze laatste als referent vanuit het PT voor onze parochiekern).

Gezamenlijk zorgt de groep van wijkcontactpersonen voor het verrichten van een groot aantal taken. Wij noemen er hier een aantal:

  • de wijkcontactpersonen bezoeken regelmatig – indien gewenst – de ouderen, ook zij die in de laatste levensfase wat extra aandacht nodig hebben.
  • zij zorgen voor de organisatie van ouderenvieringen. Deze eucharistievieringen, die 2x per jaar plaats vinden, worden afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken; zo nodig regelt de werkgroep voor vervoer naar de kerk om de ouderenviering bij te kunnen wonen
  • ook zorgt de werkgroep gezamenlijk op de 1e zondag van de maand voor  het koffiedrinken ná de viering
  • zij zorgen voor het bestellen en rondbrengen van Kerst- en Paasattenties naar de zieke of aandacht behoevende parochianen.

Al met al zijn de wijkcontactpersonen onmisbaar voor een levendige en betrokken parochiekern; zij zijn eigenlijk de oren en ogen van onze gemeenschap.

 

Contact met uw wijkcontactpersoon
Indien u behoefte heeft aan contact met uw wijkcontactpersoon kunt u uw wijknummer uit onderstaand overzicht afleiden én vervolgens de naam en het telefoonnummer van uw wijkcontactpersoon  verkrijgen bij de Beheerder Sloep (dhr. Hans van Spronssen, dinsdag t/m vrijdag van 09.45-11.30u  tel. nr. 070-511.8133) óf
bij een van de hieronder vermelde bestuursleden van de Werkgroep Gemeenschapsopbouw:

– mw. Janny Ruijgrok, voorzitter, tel. 070-511.7724
– mw. Jenny van der Kleij, secretaris, tel. 070-511.1124
– mw. Clara Zandbergen, 2e secretaris, 070- 511.2128
– mw. Truus Overdevest, adviseur, tel. 070-511.2466

 

Overzicht van de indeling in wijken van onze parochiekern:

WIJKNR. SAMENSTELLING WIJK
1 Katwijkseweg 15 e.v.
2 Van Bergenlaan, Bontiuslaan, Vleysmanlaan,
Van Bronckhorstlaan, Van der Doeslaan, Pieter Postlaan,  Katwijkseweg 1 – 12, Meyboomlaan, Wassenaarseslag, Laan Rh. Van Rhemenshuizen
3 Rozensteinstraat 49 – 87, Broekweg, Kasstraat
4 H.Costerstraat, Schulpplein, Schulpstraat
5 Bothastraat, Dr. Mansveltkade 2 – 48,
Chr. de Wetstraat,v. Z.v.Nijeveltstraat 352 -378
6 Bothaplein, P. Krugerstraat,
Hallekensstraat 21 – 49
7 Hallekensstraat even en nr. 1 – 21, Dr. Leydstraat, Oostdorperweg 1 – 29,
v. Z.v.Nijeveltstraat 300 -350
8 Bloemluststraat 1 – 20, Hallekensstraat 28 – 84, Oostdorperweg 29a – 89 en oneven
9 Bloemluststraat 22 – 106
10 Rozensteinstraat 1 – 48
11 Dr.Mansveltkade 48a – 80, Zonneveldweg, Vorenbroekstraat
12 Willibrordusstraat, Pieter Maritzstraat
13 Haven, Havenplein, Havenstraat,
Oostdorperweg 2 – 34,
v. Z. v. Nijeveltstraat 266 – 298
14 Berkheistraat, Duinrellweg, Gang, Plein, Reyerlaan, Schoolstraat,
v. Z. v. Nijeveltstraat 247 – 311
15 v. Z. v. Nijeveltstraat 149 – 245 en 202A – 264
16 v. Z. v. Nijeveltstraat 95 – 147 en 112 – 202
17 Havenkade 1 – 13 en 109 – 117,
Adriaan Pauwstraat, Corn. de Wittstraat,
Joh. De Wittstraat 35 – 39 en 46 – 86
18 Achterweg, Luifelbaan, Pastoriepad,
Van Hogendorpstraat oneven en 6 – 14,
Langstraat 2 – 44a en 3 – 33
19 v. d. D. v. Maasdamstraat,
Van Hogendorpstraat 18 – 36
20 Van Limburg Stirumstraat
21 Joh. De Wittstraat 2 – 36 en 1 – 33, Tuinpad, Dominé’s Laantje
22 Hogerbeetsstraat, Van Oldenbarneveltweg,
Anth. Duyckplein, Hugo de Grootstraat
23 Gravestraat 2 – 8 en 1 – 3, Herenweg,
Langstraat 50 – 196 en 35 – 133, Molenplein, Molenstraat
24 Kerkstraat 1 – 33 en 2 – 24, Korenlaan, Molenweg
25 Kerkstraat 32 – 116 en 35 – 89
26 Burchtlaan 17 – 27 en 20 – 32, Burchtplein 12 – 22, Wassenaerstraat, Van Heekerenstraat,
Gravestraat 5 – 11 en 10 – 20, Wïndlustweg
27 Hoflaan, Lange Kerkdam 1 – 30, Prinsenweg
28 Burchtlaan 2 – 18 en 1 – 15,  Burchtplein 1 – 11,. Jonkerlaan, Poortlaan, Ridderlaan
29 Van Boetzelaerlaan, Jagerslaan Noord 8 – 49, Spelderslaan,
Storm van ‘s Gravesandeweg 1 – 65a en 2 – 62
30 Storm van ‘s Gravesandeweg 67 – 155 en 64 – 110, Duinrell, Van Wijnbergenlaan
32 Baronielaan, Past. Buyslaan, Florijnlaan,
Ds. Honderslaan, Dr. Duetzlaan 42 – 92
33 Dr. Doelmanlaan, Vreeburglaan,
Dr. Duetzlaan oneven en 2 – 40
34 Gr. Haesebroekseweg 2 – 18, Hazelaan, Hertelaan, Schouwweg, Jagerslaan Zuid 2 – 7,
Zanderijlaan en Zanderijp
35 Papagaaienlaan oneven, Araweg, Adm. Helfrichlaan,
Backershagenlaan 2 – 50, Landgoed Backershagen
36 Wiegmanweg
37+38 Ridderhof, Ridderlaan 1
39 Huize Willibrord
40 Nieuw Rijksdorp
41 Luciehof (v. Z.v.Nijeveltstraat 325 t/m 395), Sophiekehuis (v. Z.v.Nijeveltstraat 313)
42 Gybelanthof, Kloosterland
00 buitenparochianen