Organisatie

De organisatie van de parochiekern is als volgt opgebouwd:

De locatiereferent van het pastorale team

De beheercommissie houdt zich bezig met de bestuurlijke zaken zoals financiën, personeel en vrijwilligers aansturen, het beheer van het kerkgebouw, het onroerend goed en het kerkhof.

De pastoraatgroep houdt zich bezig met de voorbereiding en realisatie van de liturgische en andere religieuze vieringen.

De beheerder van de Sloep

De ledenadministratie van de parochiekern

De wijkcontactpersonen

De lectoren