Overleden in de huidige maand of in de 2 maanden daarvoor

In memoriam

 

Op 74 jarige leeftijd is op 16 januari overleden mevrouw Marianne Helena Maria Varkevisser-Brederode, laatstelijk wonende in de Rozensteinstraat te Wassenaar.

Op 25 januari heeft de uitvaart plechtigheid plaats gevonden in onze kerk. Na deze plechtigheid is ze gecremeerd.

 

Op 87-jarige leeftijd is overleden Engelbertus (Bert) Petrus Leonardus Ruijgrok.

Hij woonde met zijn broer Gé op de Oostdorperweg. Hij was een van de vrijwilligers die de begraafplaats onderhield.

Woensdag 5 januari heeft de uitvaartplechtigheid plaats gevonden in onze kerk waarna hij begraven is  op ons kerkhof.

 

Op 96-jarige leeftijd is op 16 december jl. overleden mevrouw Bernardina Maria Hoogenboom-Grundeken.
Haar laatste woonadres was Kloosterland.  
Op woensdag 22 december is de uitvaartplechtigheid geweest, waarna ze op ons  kerkhof  is begraven. 

 

Op 2 december is op 93-jarige leeftijd overleden  Cornelia Maria van Leeuwen-Oostveer.

Haar uitvaart is op 7 december gehouden; hierna is zij gecremeerd.

 

 

Mogen zij opgenomen worden in Gods eeuwige liefde.