Overleden in de huidige maand of in de 2 maanden daarvoor

In memoriam

Op 18 juli is op 85-jarige leeftijd overleden  Anneke de Bruijn-Visser.
De uitvaart vond plaats in onze kerk op 22 juli, waarna zij is begraven op ons kerkhof.

Op 8 mei is op 85-jarige leeftijd overleden onze parochiaan Ties Odijk.
De uitvaart vond plaats in onze kerk op 17 mei waarna hij is begraven op ons kerkhof.

Op 5 mei is op 80-jarige leeftijd overleden onze welbekende parochiaan Klaas van der Poel.
De uitvaart heeft plaats gevonden in onze kerk op 14 mei jl. waarna hij is begraven op ons kerkhof.

Mogen zij opgenomen worden in Gods eeuwige liefde.