Overleden in de huidige maand of in de 2 maanden daarvoor

In memoriam

Op 14 april 2021 is op 91 jarige leeftijd overleden  mevrouw J.M.W.G. Mulder-Rutten 

Haar laatste woonadres was op het Van Ommerenpark.
De uitvaartplechtigheid heeft op 20 april jl. plaats gevonden, waarna zij is begraven op ons kerkhof.

Moge zij opgenomen worden in Gods eeuwige liefde.