OPROEP voor deelname aan de Gebedsactie “24 uur voor de Heer”

 

A.s. vrijdag en zaterdag is er in onze kerk iets bijzonders aan de hand: wij doen dan met de hele Augustinusparochie mee met de gebedsactie “24 uur voor de Heer”.
Deze vindt plaats naar aanleiding van een oproep van de paus en vervolgens van onze bisschop hiertoe.

 

Verdere informatie leest u in de onderstaande tekst.

 

DOET U OOK MEE??

 

Gebedsactie “24 uur voor de Heer” in de parochie H. Augustinus

 

 

Vanaf vrijdag 29 maart om 9.00 uur tot zaterdag 30 maart om 9.00 uur is er in onze parochie 24 uur non-stop Aanbidding van het Allerheiligste.

Jezus vraagt zijn leerlingen om trouw te blijven aan het gebed.

Sinds 2015 is het initiatief “24 uur voor de Heer” op verzoek van Paus Franciscus elk jaar onderdeel van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. De gebedsactie “24 uur voor de Heer” nodigt ertoe uit het sacrament van Boete en Verzoening te vieren in een context van Eucharistische aanbidding.

Onze parochie H. Augustinus wil gehoor geven aan de oproep van de paus en van onze bisschop en  sluit zich dit jaar hierbij aan

Deze gebedsactie vindt dit jaar – dus ook in onze parochie –  plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart.
In een brief aan de parochies schrijft onze bisschop mgr. Van den Hende:

“Op weg naar Pasen is de ‘24 uur voor de Heer’ een bijzondere manier om als gemeenschap van geroepenen samen te bidden en persoonlijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, in vertrouwen op de barmhartigheid van de Heer”

 

Praktische informatie over de gebedsactie “24 uur voor de Heer”

 

Wat is het?

 • Gedurende 24 uur wordt het Allerheiligste uitgesteld en is er gelegenheid voor Aanbidding.
 • Tevens is er de mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (zie hieronder).

 

Waar?

 • Sint Willibrorduskerk Kerkstraat 77, Wassenaar


Wanneer?

 • Van vrijdag 29 maart 2019 om 9.00 uur (start met Eucharistieviering om 9.00 uur) tot
  zaterdag 30 maart 2019 om 9.00 uur (afsluiting met Eucharistieviering om 9.00 uur).
 • Op vrijdag 29 maart is er tussen 20.00-22.00 uur gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.


Hoe kan ik meedoen?

 • Natuurlijk kunt u op elk moment binnen komen en zo lang blijven als u wilt.
 • Ook moeten er steeds minimaal twee mensen aanwezig zijn. Om die reden zoeken wij mensen die een tijdslot van 30 minuten of een veelvoud daarvan voor hun rekening nemen (dus ½ uur, 1 uur, 1 1/2 uur, 2 uur etc.).
  Bent u daartoe bereid meldt u dan uiterlijk donderdag 28 maart vóór 09.00 uur aan per e-mail bij
  24uur-aanbidding@parochie-augustinus.nl en geef aan hoe lang u wilt worden ingedeeld (minimaal 30 minuten) en hoe laat.
  U kunt u hiervoor ook aanmelden op de intekenlijst achter In de kerk.
  Deze aanmelding voor een of meer tijdsblokken is van belang om parochiebreed overzicht te krijgen van het aantal deelnemers door de 24 uur heen. Dit om te zien in welke tijdsperiode er niet 2 personen aanwezig zullen zijn, zodat er hiervoor een oplossing kan worden gezocht.

 

Pastoor Michel Hagen

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding Eerste H. Communie: assistent-misdienaren

 

 

Als aspect van de voorbereiding op de Eerste H. Communie krijgen alle 1e communicanten van dit jaar in de voorbereidingsperiode tot 23 juni, op een zondag de gelegenheid om assistent-misdienaar te zijn.
De bedoeling is dat zij hierdoor ervaren wat de taken van een misdienaar zoal inhouden, maar ook om nog meer dan in de kerkbanken betrokken te zijn bij de eucharistie.

Zo waren op zondag 10 maart als eersten aan de beurt Daan en Jakub – met de hulp van de ervaren misdienaars Kirsten en Olivia – om dit mee te maken.

 

 

 

Paaskaars voor in huis

 

Achterin de kerk ligt een intekenlijst voor het bestellen van een huispaaskaars.
De kaars kost € 20,- . Hiermee ondersteunt u de projecten van Kerk in Nood.

Bestellen kan ook via: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl
of door te bellen naar de Sloep 070-5118133 (van 9.00-13.00 elke werkdag m.u.v. maandag).
U dient uiterlijk 15 maart te bestellen.

Deze kaars wordt op Pasen gezegend en aangestoken aan de Paaskaars in de Kerk.
De kaars kan in de Paastijd (die duurt tot Pinksteren) thuis worden gebrand.
Bij de huispaaskaars ontvangen de gezinnen een gebedskaart.
Het is een mooi gebruik om samen met het gezin de vreugde van Pasen te vieren.

 

 

 

Informatie over bedevaarten die binnenkort plaats vinden: zie tabblad Bedevaarten

 

 

 

 

Mgr Van Luyn 25 jaar bisschop

 

Mgr Van Luyn – de emeritus-bisschop van Rotterdam én in onze parochie regelmatig celebrant in eucharistievieringen – vierde op zondag 10 februari jl. in een pontificale eucharistieviering in de kathedraal in Rotterdam zijn jubileum van 25 jaar bisschop. Naast familie van Mgr. Van Luyn, waren er andere genodigden en vele gelovigen hierbij aanwezig. In deze viering concelebreerden de huidige bisschop van Rotterdam Mgr Van den Hende en onder andere de pauselijke nuntius Mgr Cavalli, kardinaal De Kesel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en een aantal Nederlandse bisschoppen. Na afloop was er een receptie om de bisschop te feliciteren.
Vanaf deze plaats willen wij namens de parochiekern St. Willibrordus Mgr Van Luyn eveneens hartelijk feliciteren met dit heugelijke feit.               LB

Start Actie KerkBalans 2019 op zaterdag 19 januari

 

 

Op zaterdag 19 januari 2019 om 1 uur ‘s middags is met vrolijke klokgelui de Actie KerkBalans 2019 gestart.

Vooraf stak de penningmeester van onze parochiekern Hans de Jong (in het midden op bovenstaande foto) met een kort woord de wijkcontactpersonen een pluim op de hoed vanwege het feit dat zij het uitdeelwerk van de daarvoor bestemde enveloppen weer voor hun rekening nemen. Hij memoreerde daarbij dat dezelfde actie in 2018  – mede door hun inspanningen – het mooie bedrag van ruim € 57.000 heeft opgebracht. Hij sprak de hoop uit dat de actie voor dit jaar zeker dat bedrag van vorige jaar zal evenaren.
Daarna namen de wijkcontactpersonen het tasje met de uit te delen enveloppen in ontvangst en gingen met elkaar vóór de kerk op de foto (zie hierboven).

Wij spreken  – tezamen met de penningmeester – de hoop uit dat deze actie dit jaar met de hulp van u als lezer en parochiaan inderdaad het mooie bedrag van 2018 zal evenaren en als het even kan, in dit jaar zelfs een hoger bedrag aan kerkbijdragen zal opbrengen.

U – de mede-parochiaan – zeggen wij daarvoor alvast hartelijk dank!

                               ========

Hieronder ziet u nog een foto van het voorbereidingswerk door een aantal vrijwilligers van het klaar maken van de bij de actie rond te brengen enveloppen.

 

 

 

 

 

 

 

STARTviering concept Centrale kerk Wassenaar op Driekoningen 6 januari 2019

Op zondag 6 januari was er in de St. Willibrordus de STARTviering van het concept Centrale kerk Wassenaar.


Met STARTviering wordt aangegeven dat wij vanaf dat moment gezamenlijk met álle Wassenaarse parochianen een aanvang maken met het groeien naar één Vitale parochie in Wassenaar, waarin ook de parochianen uit de St.Jozef en De Goede Herder zich langzamerhand thuis gaan voelen.

In deze viering ging pastoor Hagen voor en hij werd daarbij geassisteerd door diaken Brink. Het koor Magnificat Cantorij uit de Jozef zong tezamen met het Dameskoor uit De Goede Herder onder leiding van Rien Calis, daarnaast zong het koor Pro Deo uit de St. Willibrordus onder leiding van Thom van Leeuwen. De lectortaken evenals die van de acolieten werden ook door de 3 Wassenaarse kerkgemeenschappen verzorgd.

In totaal ca. 260 parochianen uit de drie Wassenaarse kerken namen deel aan de viering; hieronder waren niet minder dan 35 kinderen, die ook aan de KinderWoordDienst deelnamen. Al met al was het een mooie met zeer veel zang opgeluisterde viering, zeer geslaagd naar veler mening!

Dank aan de vele vrijwilligers die aan de voorbereiding en uitvoering ervan hebben meegewerkt.

 

 

Foto eucharistieviering op kerstmorgen 25 december

Pastor Kurvers tijdens de zegen aan het einde van de viering

 

Gezinskerk Wassenaar

Foto-impressie gezinskerstviering op kerstavond 24 december

 

diaken Brink tijdens het gesprekje met de kinderen over het wezen van Kerstmis

Het gelegenheidskoortje

Gezinskerk Wassenaar

Op de aandachtstafel achterin de Sint Willibrorduskerk staat nu ook het tweede tafereeltje
op weg naar Kerstmis, het thema van de 2e zondag van de Advent:
Jozef krijgt in zijn droom bezoek van een engel

 

Op de aandachtstafel achterin de Sint Willibrorduskerk staat het eerste tafereeltje op weg naar Kerstmis, het thema van de 1e zondag van de Advent:

“De engel komt op bezoek bij Maria”