GROOT SUCCES was de Open Monumentendag 2017 in onze kerk

“Boeren, burgers en buitenlui in de Willibrorduskerk”

Dit was het thema van de Open Monumentendagen.

 

Maar liefst 114 bezoekers waren er in onze kerk op zaterdag 9 september voor de Open Monumentendag 2017.

 

Vele maakten gebruik van de gelegenheid om zich aan te sluiten bij een van de rondleidingwn door Peter Eldering met als voornaamste onderwerp het geven van een uitleg over elk van het grote aantal gebrandschilderde ramen in onze kerk.

 

 

 

 

Druk bezocht bezinningsweekend op 25-27 Augustus van de H. Augustinusparochie met als thema: ‘Man en vrouw schiep Hij’

 

 

Naar schatting hebben in totaal ruim 70 deelnemers in het weekend van 25 t/m 27 Augustus aan de 3-daagse retraite in onze St. Willibrorduskerk deel genomen.
Het thema draaide om ‘God, liefde en seksualiteit’ en de rol die God voor man en vrouw heeft bedoeld.
Het was is 1e instantie opgezet voor jongeren, maar ook veel volwassenen hebben onderdelen van het programma bezocht.
De bezoekers waren erg enthousiast over de uit Kroatië afkomstige inleider, pater Damir.
De deelnemers waren niet alleen afkomstig uit de gehele parochie, maar ook uit andere delen van het land.

 

 

Onze website nu ook op tablet en op mobiele telefoon

Het lijkt nuttig u te melden dat sinds kort onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl  (en ook de andere websites van onze parochie) op een mobiele telefoon en op een tablet goed leesbaar is en dus goed kan worden geraadpleegd.

Op de mobiele telefoon ziet u dan onder ‘Menu’ de keuze-mogelijkheden die bij weergave van de website op een tablet en een PC-scherm aan de linkerkant als tabbladen worden weergegeven.

 

Voor de mobiele telefoon lijkt deze nieuwe mogelijkheid vooral handig om b.v. het aanvangstijdstip van een viering na te gaan of iets dergelijks.

 

 

 

 

 

 

Gezinskerk Wassenaar

Hieronder ziet u alle gezinsactiviteiten in Wassenaar van oktober tot december 2017 op een rij:

 • 1 oktober, St. Willibrordus, 9.30 uur Kinderwoorddienst. Thema: Engelen
 • 8 oktober:
  St. Jozef, 11.30 uur Kleuterkerk. Thema: Maria.
  St. Jozef, 12.30 Gezinsmiddag H. Augustinus. We lunchen samen (graag lunch meenemen) waarna de kinderen rozenkransjes gaan maken. Er is een apart programma voor de oudere kinderen. Voor de volwassenen geeft pastoor Hagen een inleiding. We sluiten samen af met zegening van de rozenkransjes en het bidden van een tientje.
 • 5 november, St. Willibrordus, 9.30 uur Kinderwoorddienst.
  Thema: Sint Willlibrord
 • 12 november: Let op: deze keer in St. Willibrordus 11.30 uur Kleuterkerk.
  Thema: Sint Maarten
 • 18 november: H. Willibrord Oegstgeest: 19.00 uur Vormselviering Parochie H. Augustinus
 • 3 december: St. Willibrordus, 9.30 uur Kinderwoorddienst
  Thema: ADVENT- Een engel op bezoek
 • 10 december: St. Willibrordus 9.30 uur Kinderwoorddienst
  Thema: ADVENT – Op weg naar Bethlehem
 • 17 december: St. Willibrordus 9.30 uur Kinderwoorddienst
  Thema: ADVENT- Er is een Kindje geboren
 • Kerstavond 24 december:
  – St. Jozef 17.00 uur Kleuterkerk Kerstmis
  – St. Willibrordus: 19.00 uur Gezinsviering Kerstmis
  – De Goede Herder: 19.00 uur Gezinsviering Kerstmis
 • 25 december: KERSTMIS: St. Jozef, 13.30 uur Kindje wiegen.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe seizoen KinderWoordDiensten


Zondag 3 september vangt het nieuwe seizoen van KinderWoordDiensten aan.
Het is dan Augustinuszondag en er wordt tijdens deze KWD aandacht besteed aan de patroonheilige van onze parochie St. Augustinus.
Wij willen u graag uitnodigen om uw kinderen aan deze 1e KWD van het nieuwe seizoen te laten deelnemen.
Voor het programma van de gezinsactiviteiten in de periode september t/m december 2017 willen wij u verwijzen naar het artikel daarover op blz. 25 ‘Wassenaar Gezamenlijk’  van het September-nummer van De Augustinus.

 

 

 

Keuze ‘centrale kerk’ Wassenaar

Voor actuele informatie over de keuze van de ‘centrale kerk’ Wassenaar: zie het tabblad de ‘Toekomst van de Wassenaarse parochiekernen’.

 

 

Bedevaarten

Voor actuele informatie over de bedevaarten in 2017: zie het tabblad Bedevaarten.

 

Bent u verwonderd nu in 2017 maandelijks een exemplaar van De Augustinus te ontvangen?

Voor het geval dat u zich bij het lezen van het Januari-, Februari- of Maart-nummer van 2017 afvraagt waarom u deze heeft ontvangen, geven wij de volgende toelichting.

Met ingang van het nummer voor Januari 2017 wordt ons parochieblad De Augustinus 9x per jaar worden bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.
Voor de distributielijst voor heel 2017 betekent dit dat alle huisgezinnen die in het jaar 2016 en/of 2015 een kerkbijdrage hebben betaald, op deze distributielijst zijn geplaatst.

Deze nieuwe regeling betekent voor onze parochiekern dat het aantal huisgezinnen dat 9x per jaar De Augustinus ontvangt ten opzichte van 2016  stijgt van ca. 250 naar ca. 470; dit betekent bijna een verdubbeling!


Noot: de overige 2 nummers in de jaarcyclus van 11 van De Augustinus – het Paasnummer en het Kerstnummer – worden al sinds jaren verspreid bij álle in onze parochieadministratie ingeschreven huisgezinnen. Voor het Kerstnummer betekende dit bijvoorbeeld dat dit nummer verspreid is bij ca. 1.420 huisgezinnen van onze parochiekern.
In het Kerstnummer zijn wij vrij uitgebreid ingegaan op  de nadelige financiéle consequenties, die deze sterke vergroting van het aantal gedistribueerde Augustinussen (kosten ca. € 15 per jaar per afleveradres) voor onze parochiekern betekent.

Omdat u in de loop van de maand januari weer de bekende envelop van de Actie-Kerkbalans (nu uiteraard voor 2017) heeft ontvangen willen wij het volgende vragen:


(1) aan alle huisgezinnen, die jaarlijks een kerkbijdrage betalen, om hun kerkbijdrage met ingang van de Actie Kerkbalans-2017 te verhogen met € 15 ;


(2) aan die huisgezinnen die tot nu toe niet deelnemen aan de Actie KerkBalans, maar wel een abonnement (à € 15 p.jr) op De Augustinus hadden én De Augustinus willen blijven ontvangen, om deze € 15 voortaan bij te dragen als kerkbijdrage via onze Actie KerkBalans.
In het vertrouwen dat deze categorie huisgezinnen dat laatste zullen willen doen, hebben wij deze ca. 60 abonnees uit 2016 eveneens op de distributielijst-2017 van De Augustinus geplaatst.


Zijn er bij u vragen over deze nieuwe regeling dan kunt u ondergetekende benaderen:
Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in de parochiekern St. Willibrordus:

tel. 06-260 260 05 / louis@brackel.info