Lectoren/lectrices

 

De groep lectoren bestaat op dit moment uit 12 personen, te weten 7 heren en 5 dames.

Het is in onze kerk de gewoonte dat er bij een viering op zondag zowel een dame als een heer lector is; op zaterdagavond is er in principe één lector of lectrice.

De taken:
– bij de opening van de viering heet één van de lectoren de kerkgangers welkom,
– vervolgens leest elk van hen tijdens de viering 1 lezing uit de Bijbel,
– één van hen leest de voorbeden en beiden helpen bij het uitreiken van de H. Communie,
– tenslotte leest één van hen aan het eind van de viering de mededelingen voor.

Voor wie op een bepaalde zaterdagavond of zondagmorgen zal lezen als lector / lectrice, is er een schema, dat eens in de drie maanden wordt gemaakt.
Om zich voor een bepaalde weekendviering voor te kunnen bereiden ontvangen de lectoren het boekje met de lezingen een aantal dagen voor het weekend.

De groep van lectoren/lectrices kent weinig veranderingen en ieder doet zijn of haar taak met liefde en betrokkenheid.

Wilt u zich aanmelden als lector of lectrice dan is hiervoor de contactpersoon:
Clara Zandbergen, e-mailadres: clarazandbergen@kpnmail.nl ,  telefoonnummer: 070-511.2128