Uitvaarten / Kerkhof

(de informatie op deze bladzijde is vrij algemeen van aard; specifieke informatie kan worden verkregen via de Beheerder Sloep: zie voor adresgegevens onderaan elke bladzijde van deze website)

Uitgangspunten bij uitvaarten in onze parochie H. Augustinus:

 • In principe is de uitvaartdienst een Woord- en GebedsViering (WGV).
  Als de overledene en zijn/haar nabestaanden praktizerend katholiek zijn, is op verzoek ook een EucharistieViering (EV) mogelijk, of, bij daadwerkelijk niet beschikbaar zijn van een priester uit het team:  een Woord- en CommunieViering (WCV).
 • In een uitvaartdienst is er alleen aan het begin (vóór de woorddienst) of aan het einde (vóór de absoute) de mogelijkheid voor de familie iets bijzonders te doen (in memoriam, extra tekst, gedicht of iets dergelijks).
  Indien enigszins mogelijk worden deze teksten van tevoren aan de voorganger voorgelegd.
 • In een Woord- en Gebedsviering is er meer ruimte voor eigen inbreng van de familie dan in een uitvaart met eucharistie en/of communie-uitreiking.
 • In de dienst van het woord worden lezingen uit de bijbel gekozen; in dit gedeelte van de viering is geen plaats voor niet-bijbelse teksten. Deze teksten kunnen worden gelezen aan het begin of einde (vóór de absoute) van de viering.
 • Er wordt in de uitvaartliturgie alleen live-muziek ten gehore gebracht door bijv. koor, organist, zanger(es) en/of instrumenteel musicus. Slechts bij hoge uitzondering en om speciale redenen zal de voorganger instemmen met het ten gehore brengen van opgenomen muziek (bijvoorbeeld van een CD), en dan maximaal 1 nummer. Wel kan desgewenst voor aanvang van de viering CD-muziek ten gehore worden gebracht, of aan het einde, na het uitgeleide.
 • Een kerkelijke uitvaart vindt in principe plaats vanuit één van de kerken van onze parochie.
  Gast-voorgangers kunnen alléén een uitvaart leiden na instemming van de locatiereferent (zie elders op deze website).
 • Een teraardebestelling op één van onze begraafplaatsen is altijd een kerkelijk ritueel, waarbij gebeden wordt, ook als er geen dienst in de kerk aan vooraf is gegaan.
 • In principe gaat de voorganger niet mee naar het crematorium.

 

(geldend met ingang van 21 januari 2014)

 

Algemeen Kerkhof-Reglement Augustinus-parochie (met ingang van mei 2015)