Kerkbijdrage

 logo-kerkbalans-2017

 

ACTIE KERKBALANS-2017

In de maand januari 2017 heeft u in het kader van de Actie KerkBalans-2017 weer de bekende envelop ontvangen. In deze envelop vragen wij u om een kerkbijdrage voor het jaar 2017 en geven wij u de volgende informatie:

1. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van onze parochiekern St. Willibrordus.
2. de bankrekeningnummers waarop u uw kerkbijdrage kunt storten.
3. over gedeeltelijke teruggave van uw kerkbijdrage door de Belastingdienst (door een zogenaamde periodieke gift of een gewone gift)

Ook treft u in deze envelop een antwoordkaart aan waarop u een bijdrage kunt toezeggen, alsmede een acceptgirokaart.

Zonder uw bijdrage wordt het erg moeilijk om onze kerk in goede staat te houden en alle kosten te betalen. Als voorbeeld van deze kosten in 2017 noemen wij de hoge kosten van verwarming en de kosten tengevolge van ons aandeel  in de salarissen van het pastoraal team. Voor 2017 komen daar bij de uitgaven aan ons orgel, waarvan bepaalde delen (na 100 jaar) niet meer werken en het herstel van de scheefstaande kerkhofmuur bij de fietsenstalling van de Warenar.

Ondanks het teruglopend aantal parochianen hopen wij toch op een iets hoger totaal aan kerkbijdragen dan in 2016 en dat uw gezamenlijke bijdragen voldoende zal zijn om de doorlopende kosten en een deel van de genoemde toekomstige uitgaven te dekken.

 

PERIODIEKE GIFT MET VERHOOGDE AFTREKMOGELIJKHEID VOOR DE BELASTINGEN:

Op het hieronder staande tabblad “Te downloaden “Overeenkomst periodieke gift aan parochiekern St. Willibrordus” van deze website is de mogelijkheid aanwezig tot het downloaden van de set benodigde formulieren voor het bewerkstelligen dat uw gift aan de parochie in zijn geheel aftrekbaar wordt voor de Belastingdienst in een zogenaamde periodieke gift.
Voor nadere informatie over deze aftrek van de kerkbijdrage voor de Belastingdienst en eventueel het invullen van dat benodigde formulier, kunt u contact opnemen met Hans de Jong: telefoon 06-5366 4546 of e-mail jrmdejong@hotmail.com

Beheercommissie parochiekern St. Willibrordus

 

NOOT:
Het te gebruiken bankrekeningnummer voor de kerkbijdragen is:
NL47 RABO 0306 7168 95
ten name van: Parochie H. Augustinus/parochiekern Sint Willibrordus