Kerkbijdrage

 

 

ACTIE KERKBALANS-2018

In de maand januari 2018 is in het kader van de Actie KerkBalans-2018 weer de bekende envelop verspreid bij alle bij onze parochiekern ingeschreven huisgezinnen.
In deze envelop vragen wij u om een kerkbijdrage voor het jaar 2018 en geven wij u de volgende informatie:

1. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van onze parochiekern St. Willibrordus.
2. de bankrekeningnummers waarop u uw kerkbijdrage kunt storten.
3. over gedeeltelijke teruggave van uw kerkbijdrage door de Belastingdienst (door een zogenaamde periodieke gift of een gewone gift)

Ook is er in deze envelop een antwoordkaart aanwezig, waarop u een bijdrage kunt toezeggen, alsmede een acceptgirokaart.

 

Zonder uw bijdrage wordt het erg moeilijk om onze kerk in goede staat te houden en alle kosten te betalen. Als voorbeeld van deze kosten in 2018 noemen wij de hoge kosten van verwarming en de kosten tengevolge van ons aandeel  in de salarissen van het pastoraal team.

 

Voor 2018 komen daar bij de uitgaven aan ons orgel, dit indien onze kerk door de bisschop als de centrale kerk in Wassenaar wordt aangewezen.

Daarnaast zullen wij in 2018 uitgaven doen voor het schilderen van de dakkapellen op het kerkdak en reparaties van de leien dakbedekking van het kerkgebouw.

 

Ondanks het teruglopend aantal parochianen hopen wij toch op een iets hoger totaal bedrag aan kerkbijdragen in 2018 dan in 2017; dit mogelijk mede dankzij de gunstige fiscale mogelijkheden, zoals in de volgende alinea is aangeduid.

 

PERIODIEKE GIFT MET VERHOOGDE AFTREKMOGELIJKHEID VOOR DE BELASTINGEN:

Op het tabblad  hiernaast “Te downloaden “Overeenkomst periodieke gift aan parochiekern St. Willibrordus” van deze website is de mogelijkheid aanwezig tot het downloaden van de set benodigde formulieren voor het bewerkstelligen dat uw gift aan de parochie in zijn geheel aftrekbaar wordt voor de Belastingdienst in een zogenaamde periodieke gift.
Voor nadere informatie over deze aftrek van de kerkbijdrage voor de Belastingdienst en eventueel het invullen van dat benodigde formulier, kunt u contact opnemen met Hans de Jong: telefoon 06-5366 4546 of e-mail jrmdejong@hotmail.com

Beheercommissie parochiekern St. Willibrordus

 

NOOT:
Het te gebruiken bankrekeningnummer voor de kerkbijdragen is:

NL95 INGB 0000 1164 56 t.n.v. Kerkbijdrage St. Willibrordus