Welkom / informatie over de opzet van deze website

(1) WELKOM

Welkom op de website van de parochiekern St. Willibrordus, Kerkstraat 77 in Wassenaar.

Op deze site vindt u informatie over onze parochiekern en over de St. Willibrorduskerk.

Sinds 1 januari 2012 zijn wij als parochiekern een onderdeel van de Parochie St. Augustinus.
De Parochie St. Augustinus is namelijk per 1 januari 2012 opgericht als een fusie van de in totaal zes toenmalige R.K. parochies in Katwijk (1x), Oegstgeest (1x), Voorschoten (1x) en Wassenaar (3x).

(2) MARIAKAPEL
De Mariakapel is van dinsdag t/m zondag geopend  van 09.30-16.30u voor een moment van stilte.

(3) NOOT VAN DE REDACTIE:
De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen voor zowel deze website als voor het parochieblad De Augustinus te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

(4) KENMERKEN VAN DEZE WEBSITE  WWW.SINTWILLIBRORDUSWASSENAAR.NL

 1. Deze website maakt deel uit van de set van 7 websites van onze parochie H. Augustinus: namelijk één voor de gehele parochie St. Augustinus en één voor elke parochiekern apart.
 2. U kunt ook zien dat u via het gebruik  van de menubalk hierboven op de andere 6 websites van onze parochie kunt komen.
 3. Net zoals voor onze pagina’s in ons parochieblad De Augustinus, is de redacteur van onze website:
  –  Louis Brackel, e-mailadres: louis@brackel.info en tel. 06-260.260.05

 

Enkele kenmerkende aspecten van de opzet en inhoud van deze website:

 • De rubrieken (1) “Nieuws”, (2) “Vieringen”, (3) “Misintenties” en (4) “Overledenen in de huidige of daaraan voorafgaande maand” worden ELKE WEEK GEACTUALISEERD!
  Dus indien u bijvoorbeeld wilt zien of/voor welke viering in de komende periode een bepaalde misintentie is opgegeven, dan vindt u op deze website een actueel overzicht daarvoor.
 • Vieringen: op onze website ziet u (alléén) de vieringen in ónze parochiekern voor een aantal datums in de toekomst (overigens géén uitvaarten, doopplechtigheden e.d.).
  Op de website Parochie H. Augustinus ziet u daarentegen álle vieringen in de 6 kerken voor een bepaalde datum en dit voor een aantal datums in de toekomst.
  Daarnaast vindt u in het parochieblad De Augustinus op blz. 16/17 een heel overzicht van álle vieringen in de 6 kerken in de lopende maand op 2 bladzijden naast elkaar. Dit laatste overzicht wordt uiteraard niet tussentijds bijgewerkt.
  De rubriek Vieringen op onze website daarentegen wordt in geval van het bekend worden van een wijziging, meteen bijgewerkt; dit laatste werkt dan ook door in de lijst van vieringen op de website Parochie H. Augustinus.
 • U vindt hier informatie over de regelingen binnen onze parochie over uitvaarten, wie u moet benaderen voor een uitvaart én u kunt in deze rubriek een exemplaar van de meest recente versie van het Kerkhofreglement downloaden.
 • U kunt er informatie nakijken over de organisatie binnen onze parochiekern, zoals bijvoorbeeld: wat zijn de gegevens van de locatiereferent, de functie en de naam, e-mailadres en tel.nr. van de leden van de pastoraatgroep en van de beheercommissie, wat wordt er bijgehouden en door wie van elke ingeschreven parochiaan etc.
 • En er is een rubriek ‘Wat te doen bij’.
  Hierin staat bijvoorbeeld wat de regeling is voor een doopsel, het ontvangen van thuiscommunie én wie u hiervoor moet benaderen.
 • Belangrijk is te weten dat u in de rubriek Contact een CONTACTFORMULIER aantreft.
  Indien u dat invult, komt dat bericht bij de Beheerder Sloep, Hans van Spronssen.
  Deze zal dat bericht behandelen en u antwoorden per e-mail, dan wel dit bericht doormailen naar de functionaris, die naar zijn inzicht het door u gezonden bericht dient te behandelen.
 • Het is de bedoeling dat wij DEZE WEBSITE  ACTIEF GEBRUIKEN bij het verstrekken van informatie over onze parochiekern. Dat zult u zo af en toe ook merken doordat in een Mededeling door de lector bij het einde van de weekendviering, in daarvoor in aanmerking komende gevallen voor verdere informatie wordt verwezen naar onze website.
 • TENSLOTTE EEN (BLIJVENDE) OPROEP: wij willen u graag oproepen ons/de redactie (via een e-mail naar het e-mailadres van de redacteur):
  (1) zo nodig commentaar te geven op de inhoud van onze website (óók over foutieve/duidelijk incomplete informatie),
  (2) eventuele nieuwsfeiten, die het waard zijn om als nieuws op onze website te komen, op te geven       maar ook
  (3) uw eventuele suggesties voor het opnemen van meer rubrieken óf het aanpassen van de inhoud van   een rubriek e.d. door te geven.

 

(5) KORTE HISTORIE VAN HET KERKGEBOUW
(de ‘volledige’ versie vindt u in de rubriek Historie op deze website)

De Willibrorduskerk is de zetel van de oudste Wassenaarse katholieke parochie.
In 1724 werd op de plaats van de huidige kerk, een klein kerkje gebouwd.
In 1904 gaf pastoor J.J. Bruijstens aan de befaamde architect Molenaar de opdracht om een grote kerk te ontwerpen.
Deze kerk werd in 1905 ingewijd door bisschop Callier van Haarlem.
Het gebouw had een prachtig neo-gotisch interieur, hetwelk helaas in 1965/1966 werd “ gemoderniseerd”.

De gebrandschilderde ramen dateren uit 1907 – 1910, van de hand van Otto Mengelberg en vanaf 1927 van F. Nicolas en Zonen.

In 1933 maakte Joep Nicolas het glas-in-loodraam van de verschijning van Maria in Lourdes aan Bernadette.

De ramen in de zijbeuken geven de 7 sacramenten weer.

De kruisweg heeft 16 staties.

 

(de website-redactie)