Bedevaarten

 

Bedevaart naar Brielle / Martelaren van Gorcum op 7 juli a.s.

 

 

 

Uitnodiging: Samen naar Brielle!

 

 

‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal op 7 juli, trekken vele katholieken naar dit bedevaartsoord om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om gesterkt te worden in hun geloof.

 

Samen wordt, met de Nationale Bedevaart Brielle, stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen. Het is een hele fijne belevenis om de hele dag te vertoeven met andere gelovigen uit heel het bisdom, uit heel het land!

Dit jaar willen wij als parochie samen met elkaar, met een bus, op weg gaan naar Brielle.

Ik heb al velen van u hier mogen begroeten en hoop dat dit jaar velen van u met ons meereizen naar Brielle!

Voor opgave komen achter in de kerk inschrijfformulieren te liggen waarop u zich kunt  inschrijven. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar het centraal secretariaat waarin u aangeeft dat u mee wilt reizen met de bus naar Brielle op 7 juli. E-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

De kosten voor de bus zijn, dankzij subsidie van o.a. de parochiekern Oegstgeest, per persoon €7,50 en per gezin € 20,00. Betaling op rekening NL89 ABNA 0507099729 ten name van Parochie H. Augustinus onder vermelding van “Briellle 2018. Voor de lunch kunt u zelf boterhammen meenemen, op het bedevaartsoord kunt u ook consumpties kopen bij de catering.

Met hartelijke groet, diaken Peter Winnubst, namens het Pastoraal team

 

Programma Zaterdag 7 juli 2018:

 

8.00   uur         Vertrek  vanuit de H. Willibrordkerk, Oegstgeest

8.25   uur         vertrek vanuit de H. Johannes de Doperkerk, Katwijk

8.55   uur         Vertrek  vanuit  de St. Willibrorduskerk, Wassenaar

9.15   uur         vertrek vanuit de H. Laurentiuskerk, Voorschoten

11.00 uur         Eucharistieviering
13:30 uur         Rozenkransgebed en voor jongeren is er een Jongerenprogramma
14:30 uur         Kruisweg
15.30 uur         Vespers en processie met pelgrimszegen.

16.30 uur         vertrek naar huis

Bedevaartkerk heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle. De website van het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum: www.martelarenvangorcum.nl

 

Ter overweging

Heer Jezus,
wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven,
voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd.

Wij danken U voor het getuigenis
van de heilige Martelaren van Gorcum die ons in het geloof zijn voorgegaan. Op hun voorspraak vragen wij:

dat wij kracht en moed putten uit de heilige Eucharistie, het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid;

dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen
en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren;

help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie,
en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde.

Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt gehoord, en dat in ons midden mensen zich beschikbaar stellen voor het dienstwerk van priester of diaken,
voor het leven als gehuwde of als religieus.

 

HH. Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

Mgr. J.H.J. van den Hende

Bisschop van Rotterdam

 

 

 

Verslag Stille Omgang 17 maart 2018

 

 

Verkleed als poolreizigers stapten 20 parochianen van de Sint Willibrordus kern te Wassenaar omstreeks 20.00 u in bus die hen naar Amsterdam zou brengen. Buiten enkele graden onder nul maar door de felle oostenwind voor het gevoel 10 graden onder nul. Gelukkig konden wij in de warme bus weer wat op temperatuur komen, en na een stop in Oegstgeest en Katwijk vertrokken wij met 44 pelgrimgangers van de parochie Sint Augustinus omstreeks kwart voor negen naar Amsterdam

Na een korte inleiding door onze reisleider Erik van Blerk en een gebed door onze Pastoor Michel Hagen werd de reis voortgezet en om omstreeks 21.45 arriveerden wij bij de Onze-Lieve-Vrouwe kerk op de Kiezersgracht waar de mis werd opgedragen door Vicaris Hendriks van het  Bisdom Haarlem. Om 23.30 vertrokken wij, voorafgegaan door onze leider Erik richting Spui, vanwaar wij omstreeks 24.00 u de eigenlijke tocht startten. Indrukwekkend is het toch iedere keer weer te zien dat door de perfecte planning van “het gezelschap van de Stille Omgang” deze mensenstroom vanuit het gehele land feilloos door donker Amsterdam wordt geloodst, terwijl het nachtleven daar gewoon doorgaat. Overigens zou e.e.a. zonder de inzet  van talloze vrijwilligers en medewerking van de autoriteiten niet mogelijk zijn geweest.
Vanaf het Spui gaat de tocht via de Kalverstraat Prins Hendrikkade de Warmoesstraat en de Nes terug naar het Spui.

In deze nacht leggen wij dezelfde route af die de pastoor van de oude kerk op 15 maart 1345 aflegde nadat hij iets meemaakte wat hij als een wonder beschouwde, later werd dit bekend als “het Mirakel van Amsterdam”. In die nacht braakte namelijk een zieke man in een woning aan de Kalverstraat de hostie uit die hij had ontvangen als sacrament van de stervenden. Het wonderlijke was dat de hostie de dag hierna ongeschonden in het vuur werd aangetroffen, en zelfs 2 maal terugkeerde naar de zieke man nadat hij naar de pastoor was teruggebracht. Toen begreep de pastoor dat dit een wonder moest zijn, en hij bracht in een processie de hostie terug naar de kerk. Op de plaats van het woonhuis werd een kapel gebouwd genaamd “de Heilige Stede”, deze werd 2 maal door brand verwoest, en weer opgebouwd. Tot aan de reformatie in de 16e eeuw werd deze plek door veel bedevaartgangers bezocht, en heeft dan ook een bijdrage geleverd aan de groei van Amsterdam. Tijdens de reformatie was er bij de wet een processieverbod voor de katholieken, maar in 1881 liepen 2 Amsterdammers in stilte opnieuw deze tocht, vandaar de “Stille Omgang”  In 1908 werd de kapel definitief afgebroken en staat op deze plek op die dag een herdenkingslantaarn

Iedereen heeft de tocht zonder problemen volbracht, en er hebben zich onderweg geen incidenten voorgedaan, alhoewel veel feestgangers (meestal buitenlanders) zich wel hebben afgevraagd wat de bedoeling was van die lange stoet zwijgende mensen en waar zij naar onderweg waren. Maar zij hebben ons niet lastig gevallen.

Omstreeks 01.15 zijn wij weer terug op het Spui het einde van de tocht, en lopen  terug naar de kerk ons beginpunt. Onderweg heeft onze pastoor nog bijstand verleend aan een mevrouw zich bij ons aansloot, zij moest naar Noord Limburg en was de weg, haar familie en de bus kwijtgeraakt. Met hulp van Michel is haar de weg gewezen en  werd zij in een taxi gezet, hopelijk is zij die nacht nog thuisgekomen.                                               In de kerk zijn wij weer op temperatuur gekomen, de bus was intussen ook weer gearriveerd, en onder het genot van een broodje en een frisdrankje waren wij om omstreeks 02.30u weer terug in het nachtelijke stille en koude Wassenaar.

Heel veel dank aan alle deelnemers en de organisatoren van deze tocht met name  onze pastoor Michel Hagen, de gids Erik van Blerk en onze Hans van Spronssen.           Wij kunnen terugzien op een geslaagde pelgrimstocht die ieder op zijn eigen manier heeft beleefd. Volgend jaar op naar de 60 deelnemers.

Theo Konst