Bedevaarten

Bedevaarten parochie H. Augustinus in 2019

 

In 2018 zijn door de parochie H. Augustinus met succes 3 bedevaarten in parochieverband georganiseerd. Deze zullen in 2019 ook weer in het bedevaartprogramma worden opgenomen.
Ook zullen wij bekijken of er nog andere bedevaarten in parochieverband kunnen worden georganiseerd.

Bedevaarten die in 2019 worden georganiseerd in parochieverband zijn:

–  16 maart 2019: Stille Omgang in Amsterdam.

–  6 juli 2019: Martelaren van Gorcum in Brielle.

– 10 juni 2019: Springprocessie in Echternach (Luxemburg).

Onderstaande bedevaarten kunnen op eigen gelegenheid worden gemaakt.

–  26 mei 2019: Liduinafeest in Schiedam.

–  17 augustus 2019: Jeroensommegang in  Noordwijk.

Ruim van te voren zal aan deze bedevaarten in het parochieblad en in de kerken aandacht worden besteed.

Andere bedevaarten gaan o.a. naar Heiloo, Smakt, Kevelaar, Banneux en Beaurain. Zie het parochieblad en de folders achterin de kerken.

Erik van Blerk

 

 

Verslag Stille Omgang 17 maart 2018

 

 

Verkleed als poolreizigers stapten 20 parochianen van de Sint Willibrordus kern te Wassenaar omstreeks 20.00 u in bus die hen naar Amsterdam zou brengen. Buiten enkele graden onder nul maar door de felle oostenwind voor het gevoel 10 graden onder nul. Gelukkig konden wij in de warme bus weer wat op temperatuur komen, en na een stop in Oegstgeest en Katwijk vertrokken wij met 44 pelgrimgangers van de parochie Sint Augustinus omstreeks kwart voor negen naar Amsterdam

Na een korte inleiding door onze reisleider Erik van Blerk en een gebed door onze Pastoor Michel Hagen werd de reis voortgezet en om omstreeks 21.45 arriveerden wij bij de Onze-Lieve-Vrouwe kerk op de Kiezersgracht waar de mis werd opgedragen door Vicaris Hendriks van het  Bisdom Haarlem. Om 23.30 vertrokken wij, voorafgegaan door onze leider Erik richting Spui, vanwaar wij omstreeks 24.00 u de eigenlijke tocht startten. Indrukwekkend is het toch iedere keer weer te zien dat door de perfecte planning van “het gezelschap van de Stille Omgang” deze mensenstroom vanuit het gehele land feilloos door donker Amsterdam wordt geloodst, terwijl het nachtleven daar gewoon doorgaat. Overigens zou e.e.a. zonder de inzet  van talloze vrijwilligers en medewerking van de autoriteiten niet mogelijk zijn geweest.
Vanaf het Spui gaat de tocht via de Kalverstraat Prins Hendrikkade de Warmoesstraat en de Nes terug naar het Spui.

In deze nacht leggen wij dezelfde route af die de pastoor van de oude kerk op 15 maart 1345 aflegde nadat hij iets meemaakte wat hij als een wonder beschouwde, later werd dit bekend als “het Mirakel van Amsterdam”. In die nacht braakte namelijk een zieke man in een woning aan de Kalverstraat de hostie uit die hij had ontvangen als sacrament van de stervenden. Het wonderlijke was dat de hostie de dag hierna ongeschonden in het vuur werd aangetroffen, en zelfs 2 maal terugkeerde naar de zieke man nadat hij naar de pastoor was teruggebracht. Toen begreep de pastoor dat dit een wonder moest zijn, en hij bracht in een processie de hostie terug naar de kerk. Op de plaats van het woonhuis werd een kapel gebouwd genaamd “de Heilige Stede”, deze werd 2 maal door brand verwoest, en weer opgebouwd. Tot aan de reformatie in de 16e eeuw werd deze plek door veel bedevaartgangers bezocht, en heeft dan ook een bijdrage geleverd aan de groei van Amsterdam. Tijdens de reformatie was er bij de wet een processieverbod voor de katholieken, maar in 1881 liepen 2 Amsterdammers in stilte opnieuw deze tocht, vandaar de “Stille Omgang”  In 1908 werd de kapel definitief afgebroken en staat op deze plek op die dag een herdenkingslantaarn

Iedereen heeft de tocht zonder problemen volbracht, en er hebben zich onderweg geen incidenten voorgedaan, alhoewel veel feestgangers (meestal buitenlanders) zich wel hebben afgevraagd wat de bedoeling was van die lange stoet zwijgende mensen en waar zij naar onderweg waren. Maar zij hebben ons niet lastig gevallen.

Omstreeks 01.15 zijn wij weer terug op het Spui het einde van de tocht, en lopen  terug naar de kerk ons beginpunt. Onderweg heeft onze pastoor nog bijstand verleend aan een mevrouw zich bij ons aansloot, zij moest naar Noord Limburg en was de weg, haar familie en de bus kwijtgeraakt. Met hulp van Michel is haar de weg gewezen en  werd zij in een taxi gezet, hopelijk is zij die nacht nog thuisgekomen.                                               In de kerk zijn wij weer op temperatuur gekomen, de bus was intussen ook weer gearriveerd, en onder het genot van een broodje en een frisdrankje waren wij om omstreeks 02.30u weer terug in het nachtelijke stille en koude Wassenaar.

Heel veel dank aan alle deelnemers en de organisatoren van deze tocht met name  onze pastoor Michel Hagen, de gids Erik van Blerk en onze Hans van Spronssen.           Wij kunnen terugzien op een geslaagde pelgrimstocht die ieder op zijn eigen manier heeft beleefd. Volgend jaar op naar de 60 deelnemers.

Theo Konst