Parochieblad “De Augustinus”

(1) Redactie voor de inhoud van de bladzijden van onze parochiekern St. Willibrordus in het parochieblad “De Augustinus” (betreft in elk nummer de bladzijden 28 t/m 30):
Louis Brackel: e-mailadres louis@brackel.info  en tel.nr. 06-260.260.05

 

(2) Distributie van De Augustinus in 2018:

Óók voor 2018 geldt  de regeling voor de verspreiding van ons parochieblad De Augustinus, die qua opzet sinds begin 2017 geldt.
Dit houdt in dat het parochieblad 9x per jaar wordt bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.

Noot:  voor het Kerst- en het Paasnummer geldt een afwijkende regeling:  deze worden  namelijk bezorgd bij álle in onze administratie ingeschreven huisgezinnen.


Voor de distributielijst voor 2018  betekent dit dat alle huisgezinnen die in het jaar 2016 en/of 2017 een kerkbijdrage aan onze parochiekern hebben betaald, op deze distributielijst staan.
Ter voorkoming van misverstand merken wij op dat óók het betalen  in 2016 van abonnementsgeld voor De Augustinus door ons als het betalen van een kerkbijdrage wordt opgevat.

 

Procedure in januari t/m april van 2018:

Omdat wij bij het beoordelen van al of niet betaald hebben van kerkbijdrage in een bepaald jaar graag zorgvuldig willen zijn, wachten wij de overzichten van de kerkbijdrage-betalingen van december 2017 t/m februari 2018 nog af.

Te beginnen met de distributielijst voor Mei-2018 nemen wij aan dat parochianen, die niet  in 2016 én niet in 2017 én ook niet in januari of februari 2018 een kerkbijdrage hebben betaald, ons parochieblad niet meer wensen te ontvangen.

Voor de huisgezinnen die dit laatste betreft: indien u tóch De Augustinus wilt blijven ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door een kerkbijdrage over te maken van minimaal € 15, hetgeen een kostendekkende bedrag hiervoor is.


NOOT:
Het bankrekeningnummer hiervoor is NL95 INGB 0000 1164 56; dit staat ook in het colofon bovenaan blz. 28 van elk nummer van De Augustinus.


Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in onze parochiekern (m. 06-260.260.05)

 

(3) Voor verhuizingen en klachten over de bezorging kunt u zich wenden tot:
Beheerder Sloep, Hans van Spronssen,
tel. 070-511.8133
e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl 


(4) Hieronder staan enkele recent verschenen nummers van “De Augustinus”.
Deze kunt u  naar uw PC downloaden door te klikken op de link bij het betreffende nummer.

In elk nummer vindt u op de bladzijden 16-17 (in het Juli/Augustus-nummer ook op de bladzijden 14 -15) de Liturgische Agenda met gegevens over de vieringen in de lopende maand(en) van alle 6 kerken van onze parochie.
De bladzijden 28-30 zijn de bladzijden, die specifiek artikelen bevatten voor/over onze parochiekern St. Willibrordus.

Jaar 2018

editie november (als download)

editie oktober (als download)

editie september (als download)

editie juli/augustus (als download)