VERVOLG AANSCHERPINGEN I.V.M. CORONA: Bij publieke vieringen vóór 17.00 uur mogen nog slechts vijftig aanwezigen zijn

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen vóór 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. “Maar” vragen de bisschoppen, “laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.”

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

NOOT:

Voor de vieringen na 1e Kerstdag, dus op 2e Kerstdag, op Oudejaarsdag om  16:00u, Nieuwjaar 1 januari en voor de vieringen in de maand januari geldt tot nader order dat u daarvoor dient te reserveren bij Hans van Spronssen 070-511.8133.