Geplande oecumenische viering op Oudjaarsdag is verschoven naar 16:00u ‘s middags.

De geplande oecumenische Oudjaarsviering op 31 dec. is verschoven naar 16:00u in verband met de corona-maatregelen.
Wilt u die viering bijwonen dan dient u hiervoor te reserveren bij Hans van Spronssen 070-511.8133.