Beperkte verruiming m.i.v. zondag 9 mei voor wat betreft het maximum aantal aanwezigen bij vieringen: gaat voor onze kerk naar 60 personen!

Komt u ook, de beperking van het maximum aantal kerkgangers wordt met ingang van zondag 9 mei voor onze kerk verruimd naar 60 personen in plaats van de huidige 30 personen!

Zie onderstaand bericht namens de Nederlandse bisschoppen.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt, laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Dit betekent dat m.i.v. volgend  weekeind de volgende aantallen kerkgangers volgens de bisschoppen in de parochie H. Augustinus zijn toegestaan (10 % van aantal zitplaatsen):

JDD   Katwijk                      40

WIO  Oegstgeest                58

LMG Voorschoten              30

DGH Wassenaar                 55

JOZ  Wassenaar                 49

Willibrordus Wassenaar:  60

Met vriendelijke groet,

Pastoor Rochus Franken