SPECIALE REGELING VIERING ALLERZIELEN IN VERBAND MET CORONA

Op maandagavond 2 november zal  er in onze kerk  om 19.00u weer een Allerzielenviering zijn

Wegens de coronamaatregelen zijn alle kerken gebonden aan een maximum aantal kerkgangers, met het oog op de vereiste onderlinge afstand van 1,5 meter.

Om deze reden is het voor de Allerzielenviering noodzakelijk dat u zich opgeeft bij het secretariaat Hans van Spronssen (0770511.8133).
De nabestaanden van parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden, krijgen voorrang, zij kunnen zich aanmelden in antwoord op de uitnodiging die zij zullen ontvangen.

Alleen als er genoeg ruimte over is, kunnen ook andere parochianen die dat willen, de Allerzielenviering bijwonen.

In de Eucharistievieringen van zondagmorgen 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen, zal er óók ruimte zijn om uw overleden dierbaren in de voorbede te herdenken. Hiertoe kunt de naam van uw dierbare opgeven bij het secretariaat/Hans van Spronssen.

Namens het pastorale team,

Diaken George Brink