SPECIALE REGELING VIERING ALLERZIELEN IN VERBAND MET CORONA: ÉÉN centrale viering voor de hele parochie

In tegenstelling tot mogelijk eerdere berichten zal er vanwege de per 12 oktober sterk aangescherpte corona-maatregelen dit jaar op maandagavond 2 november in onze kerk GEEN Allerzielenviering zijn.

Daarvoor in de plaats komt er in onze parochie noodgedwongen (slechts) één Allerzielenviering in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk;  vanwege het ook daar geldende maximale aantal kerkgangers van 30 zal deze viering worden gestreamd via internet (de daarvoor te gebruiken link zal tijdig vóór 2 november op onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl worden weergegeven), zodat alle nabestaanden van overleden parochianen uit onze parochie op deze wijze deze viering kunnen meebeleven.. Tijdens deze viering zullen de namen van alle overledenen uit alle parochiekernen van onze parochie worden opgenoemd en zal voor hen en hun nabestaanden worden gebeden.

In de eucharistieviering wél in onze kerk van zondagmorgen 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen, zal er óók ruimte zijn om uw overleden dierbaren in de voorbede te herdenken. Hiertoe kunt de naam van uw dierbare opgeven bij het secretariaat/Hans van Spronssen.

Namens het pastorale team,

Diaken George Brink