GOED BERICHT: HET RESERVEREN IS VOOR ALLE VIERINGEN NU VERVALLEN!

KOM GERUST – ZOALS VÓÓR DE CORONA-TIJD – MET Z’N ALLEN NAAR DE VIERINGEN

WELKOM, WE ZIEN U GRAAG WEER IN DE KERK!

De voorzieningen in de kerk tegen corona zijn ongewijzigd. Voor de volledigheid staan die hieronder:


In de kerk zijn de 105 ‘Corona’-plaatsen d.m.v. tape aangegeven, zij zijn ook genummerd.

De kerk wordt van tevoren, tijdens en na de viering zo goed mogelijk geventileerd doordat de grote deuren achterin de kerk open worden gehouden.

Binnenkomst

Bij binnenkomst in de kerk worden u de corona-gezondheidsvragen gesteld , dient u uw handen te desinfecteren, en wordt u door een gastheer/-vrouw naar uw genummerde plaats begeleid. In de kerk is d.m.v. pijlen op de grond de looprichting aangegeven; deze is door het middenschip naar voren en door de zijpaden eruit.

Collecte

Tijdens de viering kunt u uw geldelijke gaven digitaal geven via de GIvt-app op uw smartphone; indien u die niet heeft kunt u uw gave na afloop van de viering in de collecteschaal achterin de kerk deponeren. Natuurlijk kunt ook een gave aan de kerk geven van uit huis via bankrek.nr. Nl95INGB0000116456.

Communie-uitreiken

De gang van zaken hierbij is ook nogal afwijkend:

  • U dient erop te letten dat u bij het naar voren gaan ook de 1,5 m afstand t.o.v. andere personen in acht neemt!
  • Er zal vanwege de verwachte trage gang van zaken mogelijk voorin én achterin de kerk worden uitgereikt
  • Vóórdat u degene die de communie uitreikt, bereikt, dient u uw handen te ontsmetten m.b.v. een spuitbus die daar op een tafeltje is neergezet,
  • Daarna wordt de H.Hostie op uw hand gelegd, waarbij de uitreikende persoon een pincet gebruikt om de H. Hostie uit te reiken, hierbij maakt deze gebruik van een hoestscherm.

Uitgaan van de kerk, géén koffiedrinken

Na afloop van de viering dient u de kerk te verlaten (denkt u aan de 1,5m afstand!) via de zijpaden door de grote achterdeuren en niet in groepjes achterin de kerk te blijven staan!
Tot nader order zal er geen koffiedrinken in de kerk plaats vinden.

Al met al hopen wij u allen als vanouds weer in de kerk te mogen zien!