HERVATTING VIERINGEN IN ONZE KERK

De vieringen zijn in onze kerk hervat in de week van 13/14 juni.

Reserveren

Het is voor parochianen, die een viering willen bijwonen – óók voor de door-de-weekse vieringen- echter verplicht u van te voren aan te melden, dit kan voor de weekendvieringen uiterlijk tot donderdagavond daarvóór; hierbij geldt dat elke persoon die een viering wil bijwonen moet worden aangemeld, dus ook voor leden van één gezin!
Wij hebben namelijk te maken met het maximale aantal van overheidswege toegestane aantal kerkbezoekers (in juni 30, vanaf 1 juli waarschijnlijk 100). 
In de kerk zijn de ‘Corona’-plaatsen d.m.v. tape aangegeven, zij zijn ook genummerd.

Indien per 1 juli de 100-personen regeling ingaat, hebben wij in de kerk (slechts) 85 ‘corona’-plaatsen voor kerkgangers ter beschikking.

Overigens geldt dat ‘personeel’ (o.a. de voorganger(s), koster(s), cantor, organist, lector, lectrice, en gastheren/-vrouwen) bij dit maximale aantal niet mee geteld behoeven te worden.

U kunt slechts voor één viering tegelijk reserveren.

Uw naam/namen worden in volgorde van binnenkomst op een reserveringslijst gezet; in geval uw reservering boven het toegestane aantal voor die viering komt, zal u worden aangeboden om alvast te reserveren voor de weekendviering daarop.

U dient te reserveren per e-mail (willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl, dit heeft de voorkeur) of wel via tel.nr. 070-511.8133/Beheerder Sloep Hans van Spronssen. Voor de  reserveringen per telefoon evenals voor de door–de-weekse vieringen geldt dat bij de telefonische reservering meteen wordt gekeken of u een plaats heeft. Van de reserveringen per e-mail krijgt u per e-mail te horen of u geplaatst kon worden.

De kerk wordt van tevoren, tijdens en na de viering zo goed mogelijk geventileerd doordat de grote deuren achterin de kerk open worden gehouden.

Binnenkomst

Bij binnenkomst in de kerk worden u de corona-gezondheidsvragen gesteld , dient u uw handen te desinfecteren, wordt uw reservering gecontroleerd, en wordt u door een gastheer/-vrouw naar uw genummerde plaats begeleid. In de kerk is d.m.v. pijlen op de grond de looprichting aangegeven; deze is door het middenschip naar voren en door de zijpaden eruit.

Collecte

Wij willen nu vanaf corona-tijd bevorderen het digitaal geven via de GIvt-app op uw smartphone; indien u die niet heeft kunt u uw gave na afloop van de viering in de collecteschaal achterin de kerk deponeren. Natuurlijk kunt ook een gave aan de kerk geven vanuit huis via bankrek.nr. Nl95INGB0000116456.

Communie-uitreiken

De gang van zaken hierbij is in corona-tijd nogal afwijkend en wordt u – ter voorbereiding – alvast nu bekend gemaakt:

  • U dient erop te letten dat u bij het naar voren gaan ook de 1,5 m afstand t.o.v. andere personen in acht neemt!
  • Er zal vanwege de verwachte tragere gang van zaken mogelijk voorin én achterin de kerk worden uitgereikt
  • Vóórdat u degene die de communie uitreikt, bereikt, dient u uw handen te ontsmetten m.b.v. een spuitbus die daar op een tafeltje is neergezet,
  • Daarna wordt de H.Hostie op uw hand gelegd, waarbij de uitreikende persoon een pincet gebruikt om de H. Hostie uit te reiken, hierbij maakt deze gebruik van een hoestscherm.

Uitgaan van de kerk, géén koffiedrinken

Na afloop van de viering dient u de kerk te verlaten (denkt u aan de 1,5m afstand!) via de zijpaden door de grote achterdeuren en niet in groepjes achterin de kerk te blijven staan!
Tot nader order zal er geen koffiedrinken in de kerk plaats vinden.

Al met al hopen wij u in zo groot mogelijke getale weer in de kerk terug te zien!