actie Eerste Communicanten-2020 op Palmzondag

De Wassenaarse communicantjes konden hun Palmkruizen niet brengen i.v.m. Corona.

Daarom belden zij op Palmzondag  na de Skype kinderwoorddienst  een aantal mensen op, om het Evangelie van Palmpasen voor te lezen en samen het Onze Vader te bidden. 🙏

Op de foto zien we Aurora van de St. Bonifaciusschool Wassenaar Zij heeft heel lang gepraat met de mevrouw die ze belde.