4 mededelingen i.v.m. corona

Beste parochianen van de St. Willibrordus,

 

Wij hebben in deze coronatijd nu hieronder een viertal mededelingen voor u.

 

 1. Openingstijden van onze kerk

 

In deze tijd van corona zijn er geen vieringen op de komende Palmzondag, Witte Donderdag, Geode Vrijdag, de Paaswake op Paaszaterdag en op 1e Paasdag.

 

Er is nagedacht hoe wij met zijn allen in deze buitengewone tijd tóch kerk kunnen zijn.

 

Om iedereen de gelegenheid te geven de kerk te bezoeken voor gebed, overweging of anderszins, zal onze kerk tot nader order geopend zijn a) op woensdagmorgen van 10-12 uur en b) op vrijdagavond van 21-22.00uur.Daarnaast is onze Mariakapel 7 dagen per week geopend van 09.30-16.30uur (zie verder de laatste 2 alinea’s hieronder)!

 

ATTENTIE: Er zijn ook maatregelen genomen om in de kerk het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te voorkomen:

 • In het middenschip is om de nadere bank deze bank evenals de koorruimte Pro Deo afgezet voor toegang: deze plekken kunnen niet worden gebruikt.
 • Op de banken die wel beschikbaar zijn is aangegeven dat het de bedoeling is dat slechts 1 persoon/ 1 gezin/ 1 echtpaar plaatsneemt.
 • Hiermee is er een maximale capaciteit van circa 25 personen in onze kerk ontstaan. Deze beperking van het aantal beschikbare plaatsen zal – is onze verwachting – in de praktijk toch wel voldoende zijn.
 • In de biechtstoel zijn de stoelen zodanig uit elkaar geschoven dat de afstand 1 1/2 m bedraagt. Gelieve het te houden bij een korte biecht (geen biechtgesprek). Dank voor uw begrip.

 

 

 

De Mariakapel is in deze bijzondere tijd 7 dagen per week open van 09.30-16.30u.

Wederom i.v.m. corona is het daar de bedoeling dat slechts één persoon/gezin/echtpaar tegelijk daar aanwezig is!

 

Algemeen geldt in deze corona-tijd:

Gelieve …

 • niet te komen als u verkouden of benauwd bent, koorts heeft of hoest;
 • u aan de overheidsregels van 1 1/2 meter afstand etc. te houden.

2. Vieringen

 

Ondanks dat in onze eigen kerk geen vieringen zullen zijn op de eerder genoemde dagen, bent u in de gelegenheid deze viering in één van onze eigen parochiekerken bij te wonen via de TV, tablet en dergelijke:

Hieronder ziet u de aanvangstijdstippen van de diverse vieringen en de voorganger(s):

Tijdens alle vieringen van Palmzondag/de Goede Week/Paaszaterdag en Pasen kunt u de viering met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan aanstaande zondag 5 april/Palmzondag  via het youtube kanaal:  https://youtu.be/1TDpSYh6urk

De andere vieringen kunnen via een andere link gevolgd worden. De link voor deze andere vieringen wordt nog bekend gemaakt via onze website  www.sintwillibrorduswassenaar.nl

 

 • Zondag 5 april                10.00u Palmzondag                                     Kapelaan Plavčić / diaken Winnubst
 • Donderdag 9 april           19.00u Witte Donderdag                           Pastoor Franken / diaken Brink
 • Goede Vrijdag 10 april    15.00u Kruisweg                                         Diaken Winnubst / pastoor Franken

Goede Vrijdag 10 april    19.00u Kruishulde                                    Kapelaan Plavčić

 • Paaszaterdag 11 april     21.30u Paaswake                                        Kapelaan Plavčić / diaken Brink
 • Zondag 12 april              10.00u  Eerste Paasdag                               Pastoor Franken / diaken Winnubst

3.Ophalen palmtakjes.

 

In tegenstelling wat in De Wassenaarse Krant is gepubliceerd, is het nu zó dat de palmtakjes, die gewijd worden op Palmzondag, pas op woensdag 8 april tussen 10 en 12 uur opgehaald kunnen worden achterin onze kerk.

U wordt daarbij wel verzocht:
– geen andere palmtakjes aan te raken als degene die u wilt oppakken
– niet te hoesten, niezen over de gereedliggende palmtakjes
– de bekende 1,5 meter afstand tot een andere persoon in acht te nemen!

4. Zegening huispaaskaarsen.

Wie een huispaaskaars heeft kan die in onze kerk tijdens één van de openingstijden (b.v. op woensdagmorgen 8 april tussen 10-12 uur) op de trap van het priesterkoor zetten in een plastic zakje met naam erop. Deze kaars moet dan uiterlijk woensdag 8 april voor 12.00 uur er staan. Kapelaan Plavčić zal de kaarsen zegenen en vanaf donderdag 9 april tussen 10-12 uur kan de kaars (aanbellen bij de Sloep) weer worden opgehaald!