Foto-impressie van de vieringen op Palmzondag, Goede Vrijdag, Paaswake en op Pasen

Foto’s per rij v.l.n.r.:

1e rij: wijding Palmpaastakken buiten op het Kerkplein,

2e rij 1e foto: de kinderen op het priesterkoor tijdens het Onze  Vader op Palmzondag

2e rij 2e foto: tijdens de Kruisweg op Goede Vrijdag

3e rij 1e foto: na afloop van de Kruisverering hebben een paas dames de bij het kruis neergelegde bloemen in de vorm van een hart neergelegd voor het kruisbeeld

3e rij 3e foto: bij het begin van de paaswake de ontsteking van het vuur

4e rij 1e foto:  tijdens de Paaswake het  ontsteken van het Licht in de kerk

4e rij 2e foto: in de Paasmis op 1e Paasdag zong ons koor Pro Deo het Hallelujah van Händel