Mgr Van Luyn 25 jaar bisschop

 

Mgr Van Luyn – de emeritus-bisschop van Rotterdam én in onze parochie regelmatig celebrant in eucharistievieringen – vierde op zondag 10 februari jl. in een pontificale eucharistieviering in de kathedraal in Rotterdam zijn jubileum van 25 jaar bisschop. Naast familie van Mgr. Van Luyn, waren er andere genodigden en vele gelovigen hierbij aanwezig. In deze viering concelebreerden de huidige bisschop van Rotterdam Mgr Van den Hende en onder andere de pauselijke nuntius Mgr Cavalli, kardinaal De Kesel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en een aantal Nederlandse bisschoppen. Na afloop was er een receptie om de bisschop te feliciteren.
Vanaf deze plaats willen wij namens de parochiekern St. Willibrordus Mgr Van Luyn eveneens hartelijk feliciteren met dit heugelijke feit.               LB