Start Actie KerkBalans 2019 op zaterdag 19 januari

 

 

Op zaterdag 19 januari 2019 om 1 uur ‘s middags is met vrolijke klokgelui de Actie KerkBalans 2019 gestart.

Vooraf stak de penningmeester van onze parochiekern Hans de Jong (in het midden op bovenstaande foto) met een kort woord de wijkcontactpersonen een pluim op de hoed vanwege het feit dat zij het uitdeelwerk van de daarvoor bestemde enveloppen weer voor hun rekening nemen. Hij memoreerde daarbij dat dezelfde actie in 2018  – mede door hun inspanningen – het mooie bedrag van ruim € 57.000 heeft opgebracht. Hij sprak de hoop uit dat de actie voor dit jaar zeker dat bedrag van vorige jaar zal evenaren.
Daarna namen de wijkcontactpersonen het tasje met de uit te delen enveloppen in ontvangst en gingen met elkaar vóór de kerk op de foto (zie hierboven).

Wij spreken  – tezamen met de penningmeester – de hoop uit dat deze actie dit jaar met de hulp van u als lezer en parochiaan inderdaad het mooie bedrag van 2018 zal evenaren en als het even kan, in dit jaar zelfs een hoger bedrag aan kerkbijdragen zal opbrengen.

U – de mede-parochiaan – zeggen wij daarvoor alvast hartelijk dank!

                               ========

Hieronder ziet u nog een foto van het voorbereidingswerk door een aantal vrijwilligers van het klaar maken van de bij de actie rond te brengen enveloppen.