STARTviering concept Centrale kerk Wassenaar op Driekoningen 6 januari 2019

Op zondag 6 januari was er in de St. Willibrordus de STARTviering van het concept Centrale kerk Wassenaar.


Met STARTviering wordt aangegeven dat wij vanaf dat moment gezamenlijk met álle Wassenaarse parochianen een aanvang maken met het groeien naar één Vitale parochie in Wassenaar, waarin ook de parochianen uit de St.Jozef en De Goede Herder zich langzamerhand thuis gaan voelen.

In deze viering ging pastoor Hagen voor en hij werd daarbij geassisteerd door diaken Brink. Het koor Magnificat Cantorij uit de Jozef zong tezamen met het Dameskoor uit De Goede Herder onder leiding van Rien Calis, daarnaast zong het koor Pro Deo uit de St. Willibrordus onder leiding van Thom van Leeuwen. De lectortaken evenals die van de acolieten werden ook door de 3 Wassenaarse kerkgemeenschappen verzorgd.

In totaal ca. 260 parochianen uit de drie Wassenaarse kerken namen deel aan de viering; hieronder waren niet minder dan 35 kinderen, die ook aan de KinderWoordDienst deelnamen. Al met al was het een mooie met zeer veel zang opgeluisterde viering, zeer geslaagd naar veler mening!

Dank aan de vele vrijwilligers die aan de voorbereiding en uitvoering ervan hebben meegewerkt.