Gedoopt op zondag 30 september 2018

Op zondag 30 september doopte diaken Brink de circa een jaar oude Josephine Caroline Nelline, dochter van Gabrielle en Christian Lindhout.

Wij spreken de hoop uit dat Josephine zal opgroeien als een gelovig mensenkind.