Kerkproeverij op komende zondag 16 september

Kerkproeverij
Vorig jaar was de eerste keer dat in Nederland de “Kerkproeverij” werd gehouden. Aan deze landelijke actie deden honderden kerken in Nederland mee, ook onze parochiekern.

Ook de Nederlandse bisschoppen ondersteunden de actie met een speciaal uitdeelboekje: Katholiek zijn in deze tijd. Ook dit jaar is er weer Kerkproeverij, in het weekend van 16 september.

Vanuit het Pastoraal Team nodigen we u van harte uit mee te doen.

 

Wat is kerkproeverij?
Het is de Nederlandse variant van Engelse Back to Church Sunday, later ook wel Welcoming Sunday genoemd, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Bedoeling is dat gelovige kerkgangers andere mensen eens uitnodigen om met hen mee te gaan naar de kerk. Dat blijkt best lastig te zijn, maar het zou geweldig zijn als het lukt eens iemand die je persoonlijk kent uitnodigen naar de kerk te komen. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als het ware. Of om weer eens te proeven hoe het in de kerk was. Het kunnen mensen zijn in uw omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben.

We zijn namelijk wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook echt uitnodigend?

De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn, die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In de brief die door het bisdom Rotterdam aan parochies is gestuurd staat daarover:
“Veel parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch welkom, de deur staat toch open? Mensen kunnen echter toch een drempel ervaren, die hen tegenhoudt om de stap te zetten. ‘Back to Church: Kerkproeverij’ spoort daarom aan: “Een persoonlijke uitnodiging kan echt het verschil maken.” Het vraagt van de kerkgangers om hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen. ‘Back to Church: Kerkproeverij’ daagt uit om te bouwen aan een cultuur die uitnodigend is en die de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan verlaagt. Dat vraagt om geloof en vertrouwen.”

Tips: Het is het beste iemand uit te nodigen die je al kent, mensen die jou vertrouwen, buren, vrienden, kennissen. De uitnodiging kan luchtig en vrijblijvend zijn: “Vind je het leuk om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag houden we speciaal rekening met gasten.”

Laat het een persoonlijke, mondelinge uitnodiging zijn, niet met een briefje door de brievenbus. Je kunt erbij vertellen dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’. Het doen van de uitnodiging, daar gaat het om. Het is ook prima als mensen nee zeggen.

Komende zondag 16 september zal de viering in onze parochiekerk niet anders zijn dan anders.
Maar wel wordt er natuurlijk rekening gehouden met de gasten, door hen welkom te heten, en door bij onderdelen van de liturgie af en toe wat uit te leggen.

Ook zal er koffiedrinken zijn, na de viering.