Verspreiding in 2018 van De Augustinus in onze parochiekern  


Óók in 2018 gaan wij door met de regeling voor de verspreiding van ons parochieblad De Augustinus, die qua opzet sinds begin 2017 geldt.
Dit houdt in dat het parochieblad 9x per jaar wordt bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.

Noot: het Kerst- en het Paasnummer worden bezorgd bij álle in onze administratie ingeschreven huisgezinnen.


Voor de distributielijst voor 2018  betekent dit dat alle huisgezinnen die in het jaar 2017 en/of 2016 een kerkbijdrage aan onze parochiekern hebben betaald, op deze distributielijst staan.
Ter voorkoming van misverstand merken wij op dat óók het betalen  in 2016 van abonnementsgeld voor De Augustinus door ons als het betalen van een kerkbijdrage wordt opgevat.
Omdat wij bij het beoordelen van al of niet betaald hebben van kerkbijdrage in een bepaald jaar graag zorgvuldig willen zijn, wachten wij de overzichten van de kerkbijdrage-betalingen van december 2017 t/m februari 2018 nog af.


Te beginnen met de distributielijst voor April-2018 nemen wij aan dat parochianen, die niet  in 2016 én niet in 2017 én ook niet in januari of februari 2018 een kerkbijdrage hebben betaald, ons parochieblad niet meer wensen te ontvangen.


Voor de huisgezinnen die dit laatste betreft: indien u tóch De Augustinus wilt blijven ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door vóór eind februari 2018 een kerkbijdrage over te maken van minimaal € 15, hetgeen een kostendekkende bedrag hiervoor is.


NOOT:
Het bankrekeningnummer hiervoor staat vermeld in de papieren die u voor de Actie-KerkbBalans-2018 in januari zult ontvangen; het staat ook in het colofon bovenaan blz. 28 van elk nummer van De Augustinus.


Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in onze parochiekern (m. 06-260.260.05)