Nieuwe seizoen KinderWoordDiensten


Zondag 3 september vangt het nieuwe seizoen van KinderWoordDiensten aan.
Het is dan Augustinuszondag en er wordt tijdens deze KWD aandacht besteed aan de patroonheilige van onze parochie St. Augustinus.
Wij willen u graag uitnodigen om uw kinderen aan deze 1e KWD van het nieuwe seizoen te laten deelnemen.
Voor het programma van de gezinsactiviteiten in de periode september t/m december 2017 willen wij u verwijzen naar het artikel daarover op blz. 25 ‘Wassenaar Gezamenlijk’  van het September-nummer van De Augustinus.