Start Gezinscatechese in januari 2019

In januari 2019 starten we in onze parochie met een nieuw catecheseproject voor gezinnen.
Hiermee hopen we een aanbod te doen aan ouders van nu; ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning.

Wilt u meer weten?

Ga naar deze link. Met deze link kunt u een informatie-brief en een informatie-folder downloaden en als u mee wilt doen, kunt u zich via deze link ook aanmelden.

 

 

 

 

 

Kerkproeverij op komende zondag 16 september

Kerkproeverij
Vorig jaar was de eerste keer dat in Nederland de “Kerkproeverij” werd gehouden. Aan deze landelijke actie deden honderden kerken in Nederland mee, ook onze parochiekern.

Ook de Nederlandse bisschoppen ondersteunden de actie met een speciaal uitdeelboekje: Katholiek zijn in deze tijd. Ook dit jaar is er weer Kerkproeverij, in het weekend van 16 september.

Vanuit het Pastoraal Team nodigen we u van harte uit mee te doen.

 

Wat is kerkproeverij?
Het is de Nederlandse variant van Engelse Back to Church Sunday, later ook wel Welcoming Sunday genoemd, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Bedoeling is dat gelovige kerkgangers andere mensen eens uitnodigen om met hen mee te gaan naar de kerk. Dat blijkt best lastig te zijn, maar het zou geweldig zijn als het lukt eens iemand die je persoonlijk kent uitnodigen naar de kerk te komen. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als het ware. Of om weer eens te proeven hoe het in de kerk was. Het kunnen mensen zijn in uw omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben.

We zijn namelijk wel vaak gastvrij als kerk, maar zijn we ook echt uitnodigend?

De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn, die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar een te hoge drempel ervaren. In de brief die door het bisdom Rotterdam aan parochies is gestuurd staat daarover:
“Veel parochianen zal dat mogelijk verbazen. Iedereen is toch welkom, de deur staat toch open? Mensen kunnen echter toch een drempel ervaren, die hen tegenhoudt om de stap te zetten. ‘Back to Church: Kerkproeverij’ spoort daarom aan: “Een persoonlijke uitnodiging kan echt het verschil maken.” Het vraagt van de kerkgangers om hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen. ‘Back to Church: Kerkproeverij’ daagt uit om te bouwen aan een cultuur die uitnodigend is en die de drempel om (weer) een keer naar de kerk te gaan verlaagt. Dat vraagt om geloof en vertrouwen.”

Tips: Het is het beste iemand uit te nodigen die je al kent, mensen die jou vertrouwen, buren, vrienden, kennissen. De uitnodiging kan luchtig en vrijblijvend zijn: “Vind je het leuk om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag houden we speciaal rekening met gasten.”

Laat het een persoonlijke, mondelinge uitnodiging zijn, niet met een briefje door de brievenbus. Je kunt erbij vertellen dat er niets van hen verwacht wordt, en dat ze kunnen gaan ‘zoals ze zijn’. Het doen van de uitnodiging, daar gaat het om. Het is ook prima als mensen nee zeggen.

Komende zondag 16 september zal de viering in onze parochiekerk niet anders zijn dan anders.
Maar wel wordt er natuurlijk rekening gehouden met de gasten, door hen welkom te heten, en door bij onderdelen van de liturgie af en toe wat uit te leggen.

Ook zal er koffiedrinken zijn, na de viering.

 

 

 

 

 

Zondag 9 september vierden wij het 35-jarig bestaan van Pro Deo

Afgelopen zondag 9 september vierden we in de eucharistieviering feestelijk dat ons koor Pro Deo 35 jaar bestaat.

Ter gelegenheid hiervan was de oprichter van het koor en onze oud-pastoor, pastor Rob Kurvers dan de celebrant tijdesn deze viering, hierbij geassisteerd door diaken George Brink.

Uiteraard zorgde Pro Deo dan voor de muzikale omlijsting.

 

 

 

Open Monumentendag was afgelopen zaterdag 8 september ook in onze kerk

A.s zaterdag iwa het Open Monumentendag in het hele land.

Om die reden was ook onze kerk open van 11.00-17.00u; om 12.00u en 14.00u was er een rondleiding.

Als gevolg hiervan kwamen er 96 bezoekers.

 

 

Keuze Centrale kerk Wassenaar

 

Op 16 augustus jl.  is bekend gemaakt dat onze bisschop mgr. J.H.J. van den Hende heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van het Parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk als centrale kerk in Wassenaar aan te wijzen.

 

Voor meer informatie: zie het tabblad Keuze Centrale kerk Wassenaar

 

 

 

Woord- en gebedsviering op de Kermis op zo. 12 augustus

 

Voor het tweede jaar was er op  zondag 12 augustus – de zondag van de feestweek in de gemeente Wassenaar – een Woord- en Gebedsviering op het terrein van de botsauto’s op de Wassenaarse kermis.
Het was een eenvoudige viering van precies een half uur met gebed, de lezingen van de dag en een preekje van kapelaan Boris Plavčić. Dit afgewisseld met samenzang krachtig ondersteund door het gelegenheidskoor begeleid op het keyboard door Emmy van der Wilk. Zij bespeelt het klavier overal, ook tussen de botsauto’s.
Na afloop zegende de kapelaan de attracties tezamen met twee van onze misdienaren.

 

 

 

H. Hartbeeld met duif: de H. Geest?


foto: MdM

 

 

Viering feest H. Hart van Jezus vrijdagavond 8 juni jl.

 

Vrijdagavond 8 juni jl. begeleidde de gebedsgemeenschap Emmanuel – ter ere van het feest van het H. Hart van Jezus – de Aanbidding van het Allerheiligste in onze kerk de Sint Willibrordus.
Er werden verschillende aanbiddingsliederen gezongen, die ons hielpen om stil te staan bij de liefde van God voor ieder van ons.

 

 

Foto-impressie van de Sacramentsprocessie op zondag 3 juni jl

Op een zonnige zondagmorgen 3 juni jl – Sacramentsdag – vond er een Sacramentsprocessie plaats aan het einde van de viering.

Hierbij maakten de priester met de monstrans – voorafgegaan door misdienaars, acoliet en de kinderen van de KinderWoordDienst en gevolgd door de kerkgangers – een korte rondgang door de kerk en gingen dan naar het kerkplein.

Vervolgens gaf de priester de zegen met het Allerheiligste en daarna sprak hij de wegzending uit.

Van dit laatste ziet u hieronder één foto; vanwege de huidige regels omtrent privacy kan alleen deze foto van deze Sacramentsprocessie op deze website worden getoond.

Meer foto’s van deze Sacramentsprocessie kunt u zien in het Juli/Augustus-nummer van ons parochieblad De Augustinus op de pagina’s 28-30 van onze parochiekern.

 

 

 

Foto-impressie van de BBQ voor vrijwilligers op zondagmiddag 3 juni jl.

Op zondagmiddag 3 juni jl. werd op het kerkplein van onze kerk een BBQ gehouden voor de vrijwilligers, dit om hen daarmee dank te zeggen voor het vele werk dat zij steeds maar weer doen voor de algehele gang van zaken in onze kerk en op het kerkhof en in de tuin.

Tijdens dit samenzijn werd ook nog een quiz – met als quizmaster Theo Overdevest – gehouden over allerlei weetjes betreffende onze parochiekern.

Hieronder ziet u een drietal foto’s van dit zeer gezellige samenzijn; op de eerste foto ziet u de quizmaster tijdens de quiz..