Mgr Van Luyn 25 jaar bisschop

 

Mgr Van Luyn – de emeritus-bisschop van Rotterdam én in onze parochie regelmatig celebrant in eucharistievieringen – vierde op zondag 10 februari jl. in een pontificale eucharistieviering in de kathedraal in Rotterdam zijn jubileum van 25 jaar bisschop. Naast familie van Mgr. Van Luyn, waren er andere genodigden en vele gelovigen hierbij aanwezig. In deze viering concelebreerden de huidige bisschop van Rotterdam Mgr Van den Hende en onder andere de pauselijke nuntius Mgr Cavalli, kardinaal De Kesel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en een aantal Nederlandse bisschoppen. Na afloop was er een receptie om de bisschop te feliciteren.
Vanaf deze plaats willen wij namens de parochiekern St. Willibrordus Mgr Van Luyn eveneens hartelijk feliciteren met dit heugelijke feit.               LB

Start Actie KerkBalans 2019 op zaterdag 19 januari

 

 

Op zaterdag 19 januari 2019 om 1 uur ‘s middags is met vrolijke klokgelui de Actie KerkBalans 2019 gestart.

Vooraf stak de penningmeester van onze parochiekern Hans de Jong (in het midden op bovenstaande foto) met een kort woord de wijkcontactpersonen een pluim op de hoed vanwege het feit dat zij het uitdeelwerk van de daarvoor bestemde enveloppen weer voor hun rekening nemen. Hij memoreerde daarbij dat dezelfde actie in 2018  – mede door hun inspanningen – het mooie bedrag van ruim € 57.000 heeft opgebracht. Hij sprak de hoop uit dat de actie voor dit jaar zeker dat bedrag van vorige jaar zal evenaren.
Daarna namen de wijkcontactpersonen het tasje met de uit te delen enveloppen in ontvangst en gingen met elkaar vóór de kerk op de foto (zie hierboven).

Wij spreken  – tezamen met de penningmeester – de hoop uit dat deze actie dit jaar met de hulp van u als lezer en parochiaan inderdaad het mooie bedrag van 2018 zal evenaren en als het even kan, in dit jaar zelfs een hoger bedrag aan kerkbijdragen zal opbrengen.

U – de mede-parochiaan – zeggen wij daarvoor alvast hartelijk dank!

                               ========

Hieronder ziet u nog een foto van het voorbereidingswerk door een aantal vrijwilligers van het klaar maken van de bij de actie rond te brengen enveloppen.

 

 

 

 

 

 

 

STARTviering concept Centrale kerk Wassenaar op Driekoningen 6 januari 2019

Op zondag 6 januari was er in de St. Willibrordus de STARTviering van het concept Centrale kerk Wassenaar.


Met STARTviering wordt aangegeven dat wij vanaf dat moment gezamenlijk met álle Wassenaarse parochianen een aanvang maken met het groeien naar één Vitale parochie in Wassenaar, waarin ook de parochianen uit de St.Jozef en De Goede Herder zich langzamerhand thuis gaan voelen.

In deze viering ging pastoor Hagen voor en hij werd daarbij geassisteerd door diaken Brink. Het koor Magnificat Cantorij uit de Jozef zong tezamen met het Dameskoor uit De Goede Herder onder leiding van Rien Calis, daarnaast zong het koor Pro Deo uit de St. Willibrordus onder leiding van Thom van Leeuwen. De lectortaken evenals die van de acolieten werden ook door de 3 Wassenaarse kerkgemeenschappen verzorgd.

In totaal ca. 260 parochianen uit de drie Wassenaarse kerken namen deel aan de viering; hieronder waren niet minder dan 35 kinderen, die ook aan de KinderWoordDienst deelnamen. Al met al was het een mooie met zeer veel zang opgeluisterde viering, zeer geslaagd naar veler mening!

Dank aan de vele vrijwilligers die aan de voorbereiding en uitvoering ervan hebben meegewerkt.

 

 

Foto eucharistieviering op kerstmorgen 25 december

Pastor Kurvers tijdens de zegen aan het einde van de viering

 

Gezinskerk Wassenaar

Foto-impressie gezinskerstviering op kerstavond 24 december

 

diaken Brink tijdens het gesprekje met de kinderen over het wezen van Kerstmis

Het gelegenheidskoortje

Gezinskerk Wassenaar

Op de aandachtstafel achterin de Sint Willibrorduskerk staat nu ook het tweede tafereeltje
op weg naar Kerstmis, het thema van de 2e zondag van de Advent:
Jozef krijgt in zijn droom bezoek van een engel

 

Op de aandachtstafel achterin de Sint Willibrorduskerk staat het eerste tafereeltje op weg naar Kerstmis, het thema van de 1e zondag van de Advent:

“De engel komt op bezoek bij Maria”

 

 

 

Gezinscatechese: pagina 11 uit nummer oktober-2018 van De Augustinus

Downloaden van deze pagina: klik op de blauw gekleurde tekst hieronder

Pagina 11 uit het OKT nummer-2018 van De Augustinus

 

 

Zondag 9 september 2018 vierden wij het 35-jarig bestaan van Pro Deo

Op zondag 9 september 2018 vierden we in de eucharistieviering feestelijk dat ons koor Pro Deo 35 jaar bestaat.

Ter gelegenheid hiervan was de oprichter van het koor en onze oud-pastoor, pastor Rob Kurvers dan de celebrant tijdens deze viering, hierbij geassisteerd door diaken George Brink.

Uiteraard zorgde Pro Deo hierbij voor de muzikale omlijsting.

 

 

 

Keuze Centrale kerk Wassenaar

 

Op 16 augustus jl.  is bekend gemaakt dat onze bisschop mgr. J.H.J. van den Hende heeft ingestemd met het voorgenomen besluit van het Parochiebestuur om de Sint Willibrorduskerk als centrale kerk in Wassenaar aan te wijzen.

 

Voor meer informatie: zie het tabblad Keuze Centrale kerk Wassenaar

 

 

 

Woord- en gebedsviering op de Kermis op zo. 12 augustus

 

Voor het tweede jaar was er op  zondag 12 augustus – de zondag van de feestweek in de gemeente Wassenaar – een Woord- en Gebedsviering op het terrein van de botsauto’s op de Wassenaarse kermis.
Het was een eenvoudige viering van precies een half uur met gebed, de lezingen van de dag en een preekje van kapelaan Boris Plavčić. Dit afgewisseld met samenzang krachtig ondersteund door het gelegenheidskoor begeleid op het keyboard door Emmy van der Wilk. Zij bespeelt het klavier overal, ook tussen de botsauto’s.
Na afloop zegende de kapelaan de attracties tezamen met twee van onze misdienaren.