Palmtakjes halen

Zondag 5 april is het Palmzondag. Pastoor Rochus Franken viert, zoals elke zondag in deze Coronatijd, om 10.00 uur de eucharistie voor de hele parochie H. Augustinus. Gelovigen kunnen daar niet fysiek bij zijn, maar kunnen meevieren via de livestream op www.parochie-augustinus.nl. Palmzondag wordt de Mis gevierd in de H. Willibrordkerk te Oegstgeest. Daar worden de palmtakjes gewijd en naar de verschillende kerken gebracht.

 

In Wassenaar kunt u uw palmtakje ophalen op zondag 5 april tussen 15.00 – 17.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, de Goede Herderkerk en in de Sacramentskapel van de Sint Jozefkerk. Daarna kunnen ze dagelijks in de kapel van de Willibrordus van 10.00 tot 17.00 uur en Jozefkapel van 10.00 tot 16.00 uur worden gehaald of op afspraak via het secretariaat van de Goede Herder (Tel. 070-5178278). Let op i.v.m. schaarste van buxustakjes door buxusmot mag er maar 1 takje per huishouden worden meegenomen. We verzoeken i.v.m. Corona verder om uw takje zo te pakken, dat u andere takjes niet aanraakt. Dit jaar worden ze op verzoek van de bisschop niet aangeboden in manden, maar naast elkaar neergelegd. Wij wensen u een gezegende Goede Week!

 

 

 

Ter bemoediging. Preek van pastoor Franken op zondag 29 maart 2020

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid.

Er is een tekenfilmpje, een cartoon die circuleert. Een aantal mensen zit in een vliegtuig. Ze zijn op weg naar hun bestemming. Alles onder controle. Een stem klinkt over de intercom. “Mijn naam is Janssen . Ik ben uw gezagvoerder. Ik werk vandaag vanuit huis.”

Iedereen springt in paniek overeind. Er is geen piloot in de cockpit.

Dat lijkt het gevoel om ons heen. We zijn ons normale leven kwijt. We vliegen zonder piloot. Dat vinden we niet fijn. Er is veel onzekerheid. En angst. Je proeft veel angst om je heen. Iemand zei: “Er lijkt nog een ander virus te zijn. Wat zich even snel of nog sneller verspreidt als het coronavirus. Het virus van de angst.”

 

Hoe ga je om met  angst?

Is er iets wat daartegen helpt ?

Kan geloven daarbij helpen?

Daarover gaat het vandaag. Wat geloven hier betekent en hoe dat dan werkt.

 

Het helpt allereerst om gewoon toe te geven dat je bang bent. In deze situatie is dat zo menselijk. “Ben je bang? Dat is oké. Dat maakt je geen slechte christen. Ga naar God. Zeg tegen Hem wat je voelt. Praat. Schreeuw.  Dat helpt!

 

Dat is in ons dagelijks leven ook zo, toch? Als je ergens bang voor bent, dan helpt het zo als je er met iemand over kan praten. Je bent bij je huisarts. Hij zegt: ik moet je voor nader onderzoek doorverwijzen naar het ziekenhuis. Je staat buiten en het is alsof je keel dichtgeknepen wordt. Midden in de nacht slaap je niet. Alles gaat door je hoofd. Je denkt: Ik heb het allerergste.

Wat een verschil als dan er iemand is in je leven. Als je met iemand kan praten.

Iemand die luistert.  Iemand die zegt: “Joh, wat er ook gebeurt, ik ben bij je. We komen er samen door heen.” Iemand die bij je is. Die naast je zit. Het is een wereld van verschil.

 

Dit maakt geloven het middel tegen angst. Geloof dat zegt dat er Iemand met een hoofdletter is die zegt: Ik ben bij je.

 

En ander woord voor geloven is vertrouwen.

Het nieuwe testament is in het Grieks geschreven. Overal waar in het Nederlandse vertaling geloof staat, staat in het Grieks een woord dat je beter met vertrouwen kunt vertalen

Geloven is vertrouwen dat er Eén is die je vasthoudt met alles wat er in je is,

aan pijn, aan twijfel, aan verdriet.   Dat er Eén is die je vasthoudt  met alles wat er in je is aan angst. Dat er Eén is die je vasthoudt en die je niet kan loslaten.  Zo is Hij. Hij kan niet anders. Hij kan je niet loslaten.

 

Dat is misschien het enige medicijn tegen al de angst om ons heen. Vertrouwen. Vertrouwen is het vaccin. Vertrouwen in God die zegt: “Ik hou van jou! Ik houd je vast. Ik kan je niet loslaten, zelfs niet in het allerergste.”

 

In de eerste lezing ziet Ezechiël een vallei vol met beenderen van mensen die allang dood zijn. En dan opeens een belofte: God zal hun graven openen. En wat gebeurt in het evangelie? Jezus opent een graf.  In het verhaal van Lazarus laat zien dat God zelfs in het allerergste –

de dood – tegen ons zegt: Ik ben bij je.

Het volgende verhaal brengt dat dichtbij. Een vrouw vertelt dat ze bij haar tante zat. Tante lag op haar sterfbed. Ze zegt tegen haar nicht: “Ze zeggen dat je alleen doodgaat, dat er niemand met je meegaat. Er kunnen nog zulke lieve mensen om je bed zitten, (En ze knijpt in de hand van haar nicht) maar de laatste reis maak je helemaal alleen.”

Tante zegt: “Dat klopt niet. Dat is niet waar. Hij heeft dat ook gedragen: mijn dood. Hij heeft het aan het kruis gedragen. Hij is in dat onbekende. Hij is er. Zelfs daar laat Hij me niet alleen. Hij wacht op me. En steekt zijn hand uit.

 

Het nichtje vertelt: “Het was een lange lijdensweg. Met veel verdriet. Maar hoe vreselijk het lijden ook was. Haar laatste ogenblikken waren soms heel vredig. Alsof er inderdaad een hand uitgestoken werd.”

 

 

 

 

 

 

Nieuw persbericht voor de parochie H. Augustinus n.a.v. de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020.

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

 

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

 

 1. a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.

De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

 

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring  Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. De bisschoppen vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig zijn.

 

Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een livestream. Ook de vieringen in de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt u weten waar u deze livestream kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus: www.parochie-augustinus.nl

Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie.

 

Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.

 

De boetevieringen komen te vervallen;  indien u een biechtgesprek wenst kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

 

Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

 

 1. b) Andere liturgische vieringen.

 

Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het bidden van de Rozenkrans, komen dus ook te vervallen. Het is helaas niet anders.

 

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s. Doopvieringen worden uitgesteld.

 

.c) Andere bijeenkomsten.

 

‘Pastorale huisbezoeken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen en worden, waar mogelijk, vervangen door telefonisch contact. Vergaderingen met meer dan drie personen vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.

 

 1. d) Kerkopenstelling.

 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

 

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.

In Voorschoten (Laurentius) alle dagen tussen 11.00-12.00 uur.

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.

De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open.

De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.

In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open.

 

Raadpleeg de website!

 

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Helaas zijn daardoor papieren communicatiemiddelen snel achterhaald. In de tijd dat ons parochieblad bij de drukker ligt, kan er weer veel veranderd zijn. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.

 

Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)

 

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.

 

Contactpersonen crisisteam

 

Voor Voorschoten: Bernard Drabbe   bernard@bernarddrabbe.nl

Of via app 06 24653051

Voor Oegstgeest: Erik Flikkenschild  erik@flikkenschild.nl

 

Voor Wassenaar: Ton Beijersbergen  ton.beijersbergen@planet.nl

Of via app 06-42233593

Voor Katwijk: Leen de Best                l.debest@ziggo.nl

 

Zij vragen u wel in deze hectische tijd u tot beslist noodzakelijke communicatie te beperken. Zij hopen op uw begrip in deze.

 

Een speciaal mei-nummer van parochieblad De Augustinus.

 

Het liturgisch rooster op pagina 16-17 is in het aprilnummer vervallen, nu alle diensten tot en met 31 mei zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we voor de kinderen kleurplaten en teksten geplaatst over de Goede Week.

 

Het meinummer van De Augustinus zal een speciale uitgave worden, zonder rooster en activiteiten, maar met bijdragen over het praktiseren van het geloof in tijden van corona: huiskerk, persoonlijk gebedsleven, streams, openingsuren kerk et cetera. Bovendien is mei ook Mariamaand!

 

Misschien wilt u nadenken over, of ideeën inbrengen voor artikelen? Uw gedachten en gebeden of (kinder)gedichten delen met de hele parochie?

Wij bekijken graag of we het kunnen plaatsen.

 

Namens het crisisteam, de redactie en het pastoraal team, wens ik u vrede en alle goeds en hoop dat u allen gezond zult blijven.

 

Pastoor Rochus Franken

 

 

Openstelling kerken in onze parochie

 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

 

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.

 

In Voorschoten (Laurentius) is de openstelling maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.00-12.00 uur.

 

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.

De kapel van de Willibrordus is van 09.30 tot 16.30 uur open met uitzondering van maandag.

De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.

 

In Oegstgeest (H. Willibrord) zijn de tijden: maandag van 11.00-12.00 uur voor persoonlijk gebed, dinsdag 9.00-10.00 uur eucharistie, woensdag 11.30-13.00 uur aanbidding en rozenkrans, donderdag 9.00-10.00 uur eucharistie, vrijdag 11.00-12.00 uur voor persoonlijk gebed. Daarnaast is de Mariakapel dagelijks open.

 

Overigens gaan de doordeweekse vieringen overal door op de tijden die men gewend is.

H. Mis volgen via internet

Onze St. Willibrorduskerk is op zondag niet open voor gebed.

In plaats daarvan is er komende zondag  een uiitzending van de Eucharistieviering via internet om 10.00 uur vanuit de kerk in Katwijk, ook behorend tot de Augustinisparochie.

 

Alle publieke liturgische vieringen in het weekeind en in de Goede Week zijn door de bisschoppen afgelast. Wilt u toch de Mis volgen vanuit uw eigen parochie?

Dat kan!  Aanstaande zondag (22 maart) en de zondag daarna (29 maart) kunt de H. Mis met beeld en geluid volgen op https://www.joannesdedoper.nl/live-tv-uitzending/

Het aanvangstijdstip is 10.00u!

Namens het crisisteam en het pastoraal team

Pastoor Rochus Franken

Maatregelen in de St. Willibroduskerk i.v.m. corona

 1. De helft van de banken en de koorruimte zijn afgezet: deze plekken kunnen niet worden gebruikt.
 2. Op de banken die wel beschikbaar zijn kan slechts 1 persoon/ 1 gezin/ 1 echtpaar plaatsnemen. Hiermee is er dus een maximale capaciteit van circa 25 personen.
 3. Gelieve niet te komen als u verkouden bent, koorts heeft of hoest.
 4. In de biechtstoel zijn de stoelen zodanig uit elkaar geschoven dat de afstand 1 1/2 m bedraagt. Gelieve het te houden bij een korte biecht (geen biechtgesprek). Dank voor uw begrip.
 5. raadpleeg op gezette tijden onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl, zodat u op de hoogte blijft van de diverse maatregelen en regelingen in onze parochie(kern).

 

 

 

persbericht van pastoor Franken i.v.m. de maatregelen in de parochie vanwege het coronavirus

Beste parochianen van de parochie H. Augustinus

Op vrijdag 13 maart maakten de Nederlandse bisschoppen bekend dat alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen tot 31 maart worden afgelast. Maandagavond 16 maart sprak premier Rutte het land op televisie toe over de coronacrisis. Duidelijk wordt dat een reële kans aanwezig is dat de crisis langer gaat duren. Inmiddels is bekend geworden dat ook de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen, dit jaar worden afgelast.

Om deze reden is in de parochie H. Augustinus een crisisteam geformeerd. Het team bestaat, naast de pastoor, de secretaris van het parochiebestuur en de webmaster, uit één vertegenwoordiger van elk dorp. De bedoeling is dat dit crisisteam zaken gaat regelen die op ons afkomen door de coronacrisis. Veel is nog onzeker. Zij zal daarover ook communiceren met de parochie en proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Woensdag 18 maart is het crisisteam voor het eerst bijeengekomen.
Daarbij zijn de volgende zaken afgesproken:

 1. Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week

Het pastoraal team zal voorlopig elke zondag om 10.00u in besloten kring de Eucharistie vieren, afwisselend in steeds een andere parochiekern. Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een ‘life streaming’. Voor de zang tijdens de Eucharistie zal, volgens de uitdrukkelijke richtlijnen van de bisschoppen, een cantor gevraagd worden. De misintenties uit alle parochiekernen zullen in de voorbede worden meegenomen. Ook de vieringen uit de Goede Week zullen ‘gestreamd ’ worden.

Wilt u weten waar u deze ‘life streaming’ kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl of www.sintwillibrorduswassenaar.nl)

Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.

Palmtakjes kunnen na palmzondag 5 april opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.

De boetevieringen komen te vervallen. Bij de door de kapelaan georganiseerde aanbidding is gelegenheid tot het persoonlijk ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Een rooster met tijdstippen volgt nog. Ook volgt nog een mededeling wanneer u in onze kerkgebouwen terecht kunt voor gebed of om een kaarsje op te steken.

Op Goede Vrijdag 10 april worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

 1. Andere liturgische vieringen.

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s

 

Doopvieringen worden uitgesteld.

De doordeweekse vieringen gaan voorlopig door. Wel zal er na afloop geen koffie gedronken worden.

 1. c) Andere bijeenkomsten.

Pastorale gesprekken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen.

Alleen voor noodzakelijke vergaderingen komt men fysiek bijeen. Dit zijn met name de vergaderingen van het crisisteam en het pastoraal team. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.

Namens het crisisteam en het pastoraal team,
Pastoor Rochus Franken

 

 

Pasen.. ondanks alles?

 

Ik ben mijn voorwoord aan het schrijven voor ‘De Augustinus’. Ik had eigenlijk een heel ander voorwoord geschreven. Ik schreef dat de leerlingen te horen kregen: “Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is niet hier. Hij is verrezen.” Zij vertelden het door aan iedereen die het horen wilde. En de kerk zegt het vandaag nog steeds die eerste leerlingen na: de gekruisigde, gestorven en begraven, gevallen als zaad in de grond, is tot bloei gekomen en opgestaan uit de dood. Het is een boodschap van diepe hoop, schreef ik.

 

Ondertussen is er een hoop gebeurd. Ik schrijf dit nu vlak voor de afsluitingsdatum van 18 maart. Afgelopen weekeind was er vanwege het coronavirus, voor het eerst in ons leven geen kerk op zondagmorgen. Een heel ingrijpende ervaring. Ik heb geen idee hoe de stand van zaken zal zijn wanneer het parochieblad verschijnt. Ik lees nu al dat de liturgische vieringen van de paus in de Goede Week en met Pasen zullen plaatsvinden “zónder de fysieke aanwezigheid van de gelovigen.” Onvoorstelbaar.

 

Heeft alles wat er nu gebeurt een boodschap voor ons? We dachten als samenleving het allemaal goed voor elkaar te hebben. We hadden God en het geloof niet meer nodig, dachten velen. De realiteit is totaal anders. We blijken heel kwetsbare mensen te zijn. De boodschap is, denk ik, dat we echt niet zonder het paasgeloof kunnen. Samen met Jezus wil God ons laten opstaan uit de dood. Ziekte, dood en lijden hebben gelukkig niet het laatste woord. Iets om juist nu vast te houden. En laten we vooral voor elkaar blijven bidden!

 

Pastoor Rochus Franken

 

 

Foto-impressie eucharistieviering afscheid Pastoor Hagen op zondag 1 maart jl.

\

 

 

 

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

 

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

 

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 

 • Regelmatig handen wassen
 • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken

 

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
 • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
 • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
 • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

 

Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl (https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)

 

\