GOED BERICHT: HET RESERVEREN IS VOOR ALLE VIERINGEN NU VERVALLEN!

KOM GERUST – ZOALS VÓÓR DE CORONA-TIJD – MET Z’N ALLEN NAAR DE VIERINGEN

WELKOM, WE ZIEN U GRAAG WEER IN DE KERK!

De voorzieningen in de kerk tegen corona zijn ongewijzigd. Voor de volledigheid staan die hieronder:


In de kerk zijn de 105 ‘Corona’-plaatsen d.m.v. tape aangegeven, zij zijn ook genummerd.

De kerk wordt van tevoren, tijdens en na de viering zo goed mogelijk geventileerd doordat de grote deuren achterin de kerk open worden gehouden.

Binnenkomst

Bij binnenkomst in de kerk worden u de corona-gezondheidsvragen gesteld , dient u uw handen te desinfecteren, en wordt u door een gastheer/-vrouw naar uw genummerde plaats begeleid. In de kerk is d.m.v. pijlen op de grond de looprichting aangegeven; deze is door het middenschip naar voren en door de zijpaden eruit.

Collecte

Tijdens de viering kunt u uw geldelijke gaven digitaal geven via de GIvt-app op uw smartphone; indien u die niet heeft kunt u uw gave na afloop van de viering in de collecteschaal achterin de kerk deponeren. Natuurlijk kunt ook een gave aan de kerk geven van uit huis via bankrek.nr. Nl95INGB0000116456.

Communie-uitreiken

De gang van zaken hierbij is ook nogal afwijkend:

 • U dient erop te letten dat u bij het naar voren gaan ook de 1,5 m afstand t.o.v. andere personen in acht neemt!
 • Er zal vanwege de verwachte trage gang van zaken mogelijk voorin én achterin de kerk worden uitgereikt
 • Vóórdat u degene die de communie uitreikt, bereikt, dient u uw handen te ontsmetten m.b.v. een spuitbus die daar op een tafeltje is neergezet,
 • Daarna wordt de H.Hostie op uw hand gelegd, waarbij de uitreikende persoon een pincet gebruikt om de H. Hostie uit te reiken, hierbij maakt deze gebruik van een hoestscherm.

Uitgaan van de kerk, géén koffiedrinken

Na afloop van de viering dient u de kerk te verlaten (denkt u aan de 1,5m afstand!) via de zijpaden door de grote achterdeuren en niet in groepjes achterin de kerk te blijven staan!
Tot nader order zal er geen koffiedrinken in de kerk plaats vinden.

Al met al hopen wij u allen als vanouds weer in de kerk te mogen zien!

Viering zondag 19 juli, LET OP OM 09:30 uur

Vanuit St. Willibrordus/Wassenaar

De viering is mee te vieren op Youtube via deze link:https://youtu.be/k8oy20AFngo

HERVATTING VIERINGEN IN ONZE KERK

De vieringen zijn in onze kerk hervat in de week van 13/14 juni.

Reserveren

Het is voor parochianen, die een viering willen bijwonen – óók voor de door-de-weekse vieringen- echter verplicht u van te voren aan te melden, dit kan voor de weekendvieringen uiterlijk tot donderdagavond daarvóór; hierbij geldt dat elke persoon die een viering wil bijwonen moet worden aangemeld, dus ook voor leden van één gezin!
Wij hebben namelijk te maken met het maximale aantal van overheidswege toegestane aantal kerkbezoekers (in juni 30, vanaf 1 juli waarschijnlijk 100). 
In de kerk zijn de ‘Corona’-plaatsen d.m.v. tape aangegeven, zij zijn ook genummerd.

Indien per 1 juli de 100-personen regeling ingaat, hebben wij in de kerk (slechts) 85 ‘corona’-plaatsen voor kerkgangers ter beschikking.

Overigens geldt dat ‘personeel’ (o.a. de voorganger(s), koster(s), cantor, organist, lector, lectrice, en gastheren/-vrouwen) bij dit maximale aantal niet mee geteld behoeven te worden.

U kunt slechts voor één viering tegelijk reserveren.

Uw naam/namen worden in volgorde van binnenkomst op een reserveringslijst gezet; in geval uw reservering boven het toegestane aantal voor die viering komt, zal u worden aangeboden om alvast te reserveren voor de weekendviering daarop.

U dient te reserveren per e-mail (willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl, dit heeft de voorkeur) of wel via tel.nr. 070-511.8133/Beheerder Sloep Hans van Spronssen. Voor de  reserveringen per telefoon evenals voor de door–de-weekse vieringen geldt dat bij de telefonische reservering meteen wordt gekeken of u een plaats heeft. Van de reserveringen per e-mail krijgt u per e-mail te horen of u geplaatst kon worden.

De kerk wordt van tevoren, tijdens en na de viering zo goed mogelijk geventileerd doordat de grote deuren achterin de kerk open worden gehouden.

Binnenkomst

Bij binnenkomst in de kerk worden u de corona-gezondheidsvragen gesteld , dient u uw handen te desinfecteren, wordt uw reservering gecontroleerd, en wordt u door een gastheer/-vrouw naar uw genummerde plaats begeleid. In de kerk is d.m.v. pijlen op de grond de looprichting aangegeven; deze is door het middenschip naar voren en door de zijpaden eruit.

Collecte

Wij willen nu vanaf corona-tijd bevorderen het digitaal geven via de GIvt-app op uw smartphone; indien u die niet heeft kunt u uw gave na afloop van de viering in de collecteschaal achterin de kerk deponeren. Natuurlijk kunt ook een gave aan de kerk geven vanuit huis via bankrek.nr. Nl95INGB0000116456.

Communie-uitreiken

De gang van zaken hierbij is in corona-tijd nogal afwijkend en wordt u – ter voorbereiding – alvast nu bekend gemaakt:

 • U dient erop te letten dat u bij het naar voren gaan ook de 1,5 m afstand t.o.v. andere personen in acht neemt!
 • Er zal vanwege de verwachte tragere gang van zaken mogelijk voorin én achterin de kerk worden uitgereikt
 • Vóórdat u degene die de communie uitreikt, bereikt, dient u uw handen te ontsmetten m.b.v. een spuitbus die daar op een tafeltje is neergezet,
 • Daarna wordt de H.Hostie op uw hand gelegd, waarbij de uitreikende persoon een pincet gebruikt om de H. Hostie uit te reiken, hierbij maakt deze gebruik van een hoestscherm.

Uitgaan van de kerk, géén koffiedrinken

Na afloop van de viering dient u de kerk te verlaten (denkt u aan de 1,5m afstand!) via de zijpaden door de grote achterdeuren en niet in groepjes achterin de kerk te blijven staan!
Tot nader order zal er geen koffiedrinken in de kerk plaats vinden.

Al met al hopen wij u in zo groot mogelijke getale weer in de kerk terug te zien!

Protocollen bisschoppen d.d. 20 mei 2020 ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Kort verslag Skypekerk op 26 april

Wat een vreugde! We zijn echt heel dankbaar.🙏

we waren weer samen met 14 gezinnen, in totaal minimaal 51 mensen waarvan 22 kinderen.

Diaken George Brink was erbij!

We hadden een bijzondere gast, zuster Madeleine uit Aarle-Rixtel.

De kinderen mochten haar ook vragen stellen. Hier zien we Lisette een vraag stellen. Zij woont trouwens in Ter Apel;

Ja, Skypekerk gaat over de parochiegrenzen heen. Als je goed kijkt zie je de vaste elementen van Skypekerk: kaarsje aan, wijwater en rozenkrans erbij.

Gebruik onderstaande link om de video van het gesprek met zr Madeleine af te spelen.

ba31cae3-b4eb-4e8e-9736-ee0034286a49 

 

 

 

Handleiding  installatie en gebruik van de GIvt-app voor digitaal geven

 

Wij zijn als St. Willibrordusparochiekern sinds kort aangesloten bij de GIvt-organisatie.

Reden: Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de vieringen bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want ook onze parochiekern is  van start gegaan met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone geld kan geven. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig.

Geef je liever contant? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte.

Om het mogelijk te maken dat u tijdens een collecte, dus ook voor de kerk, digitaal kunt geven aan de collecte, is er een Givt-app. Dit digitaal geven kan alléén met behulp van een smartphone.

Stap 1. Deze app moet u dan eerst downloaden en installeren op uw smartphone; dit doet u via de bekende  APP Store of GOOGLE Play .

Stap 2. Staat de app op uw telefoon dan moet eerst door u opgegeven worden uw e-mailadres en een wachtwoord (om gebruik door onbevoegde personen te voorkomen).

Daarna is de app meteen geschikt om geld te geven, hoewel de registratie (zie hieronder in stap 5) nog moet worden afgerond.

Stap 3. De app vraagt dan (zie het meest linkse plaatje hieronder) om het bedrag dat u wilt geven in te toetsen; het minimum is hiervoor € 0,50. Klikt u dan op Volgende dan worden u een aantal mogelijkheden tot geven gepresenteerd. Voor onze parochiekern is dan alléén relevant dat u op LIJST de naam van onze parochiekern opzoekt, dit is voor onze parochiekern: Augustinus parochie W’naar WIL (op deze lijst zijn de doelen alfabetisch gesorteerd, dus het vinden van de Augustinus zal niet moeilijk zijn). Zie het meest rechtse plaatje hieronder.

NOOT: Kunt u het niet vinden, dan moet u even bovenaan dit scherm kijken of de app momenteel wel de Kerk-lijst weergeeft, de doelen zijn namelijk naar hun aard op verschillende lijsten (tab-bladen) ondergebracht.

Stap 4. Heeft u dus hiermede het bedrag en het doel waarnaar het geld moet, geselecteerd, dan wordt de balk Geven onderaan Groen (dat staat op het meest rechtse plaatje hieronder, nu onzichtbaar) en kunt u doorgaan.
Pas op: drukt u nu op deze balk Geven dan moet u zich realiseren dat dan de gift wordt uitgevoerd!

NOOT: Indien u op een gegeven moment het gevoel hebt dat wat er staat te gebeuren/is gebeurd niet goed is, dan heeft u meteen op de nu in beeld zijnde pagina de mogelijkheid de gift te annuleren. Daarnaast kunt u binnen 1 kwartier op het giftenoverzicht door naar links te swipen de gift ongedaan maken!

Stap 5. Tenslotte moet u – dat valt te begrijpen – nog de registratie voltooien door uw naam, volledig adres, mobieltelefoonnummer en het IBAN-nummer van uwe bankrekening op te geven, evenals akkoord te gaan met een eenmalige machtiging om de bedragen van uw bankrekening af te mogen schrijven (dit laatste betekent ook dat u hiermede eventueel achteraf via uw bank een gift kunt herroepen). U ziet er zijn allerlei veiligheden ingebouwd om u te beveiligen!

NOOT betreffende uw IB-aangifte: Bij het gebruik van deze app krijgt u aan het begin van elk kalenderjaar door de organisatie GIvt een overzicht toegezonden van alle giften (via deze app gedaan) aan ANBI-instellingen in het afgelopen kalenderjaar, dit kunt u gebruiken voor uw IB-aangifte. Hiermede zijn dus alle giften aan onze kerk – óók van de zondagse collecte- aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting!

Wassenaar, 10 april 2020
Louis Brackel

 

 

 

actie Eerste Communicanten-2020 op Palmzondag

De Wassenaarse communicantjes konden hun Palmkruizen niet brengen i.v.m. Corona.

Daarom belden zij op Palmzondag  na de Skype kinderwoorddienst  een aantal mensen op, om het Evangelie van Palmpasen voor te lezen en samen het Onze Vader te bidden. 🙏

Op de foto zien we Aurora van de St. Bonifaciusschool Wassenaar Zij heeft heel lang gepraat met de mevrouw die ze belde.

 

 

4 mededelingen i.v.m. corona

Beste parochianen van de St. Willibrordus,

 

Wij hebben in deze coronatijd nu hieronder een viertal mededelingen voor u.

 

 1. Openingstijden van onze kerk

 

In deze tijd van corona zijn er geen vieringen op de komende Palmzondag, Witte Donderdag, Geode Vrijdag, de Paaswake op Paaszaterdag en op 1e Paasdag.

 

Er is nagedacht hoe wij met zijn allen in deze buitengewone tijd tóch kerk kunnen zijn.

 

Om iedereen de gelegenheid te geven de kerk te bezoeken voor gebed, overweging of anderszins, zal onze kerk tot nader order geopend zijn a) op woensdagmorgen van 10-12 uur en b) op vrijdagavond van 21-22.00uur.Daarnaast is onze Mariakapel 7 dagen per week geopend van 09.30-16.30uur (zie verder de laatste 2 alinea’s hieronder)!

 

ATTENTIE: Er zijn ook maatregelen genomen om in de kerk het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te voorkomen:

 • In het middenschip is om de nadere bank deze bank evenals de koorruimte Pro Deo afgezet voor toegang: deze plekken kunnen niet worden gebruikt.
 • Op de banken die wel beschikbaar zijn is aangegeven dat het de bedoeling is dat slechts 1 persoon/ 1 gezin/ 1 echtpaar plaatsneemt.
 • Hiermee is er een maximale capaciteit van circa 25 personen in onze kerk ontstaan. Deze beperking van het aantal beschikbare plaatsen zal – is onze verwachting – in de praktijk toch wel voldoende zijn.
 • In de biechtstoel zijn de stoelen zodanig uit elkaar geschoven dat de afstand 1 1/2 m bedraagt. Gelieve het te houden bij een korte biecht (geen biechtgesprek). Dank voor uw begrip.

 

 

 

De Mariakapel is in deze bijzondere tijd 7 dagen per week open van 09.30-16.30u.

Wederom i.v.m. corona is het daar de bedoeling dat slechts één persoon/gezin/echtpaar tegelijk daar aanwezig is!

 

Algemeen geldt in deze corona-tijd:

Gelieve …

 • niet te komen als u verkouden of benauwd bent, koorts heeft of hoest;
 • u aan de overheidsregels van 1 1/2 meter afstand etc. te houden.

2. Vieringen

 

Ondanks dat in onze eigen kerk geen vieringen zullen zijn op de eerder genoemde dagen, bent u in de gelegenheid deze viering in één van onze eigen parochiekerken bij te wonen via de TV, tablet en dergelijke:

Hieronder ziet u de aanvangstijdstippen van de diverse vieringen en de voorganger(s):

Tijdens alle vieringen van Palmzondag/de Goede Week/Paaszaterdag en Pasen kunt u de viering met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan aanstaande zondag 5 april/Palmzondag  via het youtube kanaal:  https://youtu.be/1TDpSYh6urk

De andere vieringen kunnen via een andere link gevolgd worden. De link voor deze andere vieringen wordt nog bekend gemaakt via onze website  www.sintwillibrorduswassenaar.nl

 

 • Zondag 5 april                10.00u Palmzondag                                     Kapelaan Plavčić / diaken Winnubst
 • Donderdag 9 april           19.00u Witte Donderdag                           Pastoor Franken / diaken Brink
 • Goede Vrijdag 10 april    15.00u Kruisweg                                         Diaken Winnubst / pastoor Franken

Goede Vrijdag 10 april    19.00u Kruishulde                                    Kapelaan Plavčić

 • Paaszaterdag 11 april     21.30u Paaswake                                        Kapelaan Plavčić / diaken Brink
 • Zondag 12 april              10.00u  Eerste Paasdag                               Pastoor Franken / diaken Winnubst

3.Ophalen palmtakjes.

 

In tegenstelling wat in De Wassenaarse Krant is gepubliceerd, is het nu zó dat de palmtakjes, die gewijd worden op Palmzondag, pas op woensdag 8 april tussen 10 en 12 uur opgehaald kunnen worden achterin onze kerk.

U wordt daarbij wel verzocht:
– geen andere palmtakjes aan te raken als degene die u wilt oppakken
– niet te hoesten, niezen over de gereedliggende palmtakjes
– de bekende 1,5 meter afstand tot een andere persoon in acht te nemen!

4. Zegening huispaaskaarsen.

Wie een huispaaskaars heeft kan die in onze kerk tijdens één van de openingstijden (b.v. op woensdagmorgen 8 april tussen 10-12 uur) op de trap van het priesterkoor zetten in een plastic zakje met naam erop. Deze kaars moet dan uiterlijk woensdag 8 april voor 12.00 uur er staan. Kapelaan Plavčić zal de kaarsen zegenen en vanaf donderdag 9 april tussen 10-12 uur kan de kaars (aanbellen bij de Sloep) weer worden opgehaald!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw persbericht voor de parochie H. Augustinus n.a.v. de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020.

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

 

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

 

 1. a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.

De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

 

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring  Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. De bisschoppen vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig zijn.

 

Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een livestream. Ook de vieringen in de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt u weten waar u deze livestream kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus: www.parochie-augustinus.nl

Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie.

 

Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.

 

De boetevieringen komen te vervallen;  indien u een biechtgesprek wenst kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

 

Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

 

 1. b) Andere liturgische vieringen.

 

Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het bidden van de Rozenkrans, komen dus ook te vervallen. Het is helaas niet anders.

 

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s. Doopvieringen worden uitgesteld.

 

.c) Andere bijeenkomsten.

 

‘Pastorale huisbezoeken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen en worden, waar mogelijk, vervangen door telefonisch contact. Vergaderingen met meer dan drie personen vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.

 

 1. d) Kerkopenstelling.

 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

 

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.

In Voorschoten (Laurentius) alle dagen tussen 11.00-12.00 uur.

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.

De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open.

De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.

In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open.

 

Raadpleeg de website!

 

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Helaas zijn daardoor papieren communicatiemiddelen snel achterhaald. In de tijd dat ons parochieblad bij de drukker ligt, kan er weer veel veranderd zijn. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.

 

Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)

 

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.

 

Contactpersonen crisisteam

 

Voor Voorschoten: Bernard Drabbe   bernard@bernarddrabbe.nl

Of via app 06 24653051

Voor Oegstgeest: Erik Flikkenschild  erik@flikkenschild.nl

 

Voor Wassenaar: Ton Beijersbergen  ton.beijersbergen@planet.nl

Of via app 06-42233593

Voor Katwijk: Leen de Best                l.debest@ziggo.nl

 

Zij vragen u wel in deze hectische tijd u tot beslist noodzakelijke communicatie te beperken. Zij hopen op uw begrip in deze.

 

Een speciaal mei-nummer van parochieblad De Augustinus.

 

Het liturgisch rooster op pagina 16-17 is in het aprilnummer vervallen, nu alle diensten tot en met 31 mei zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we voor de kinderen kleurplaten en teksten geplaatst over de Goede Week.

 

Het meinummer van De Augustinus zal een speciale uitgave worden, zonder rooster en activiteiten, maar met bijdragen over het praktiseren van het geloof in tijden van corona: huiskerk, persoonlijk gebedsleven, streams, openingsuren kerk et cetera. Bovendien is mei ook Mariamaand!

 

Misschien wilt u nadenken over, of ideeën inbrengen voor artikelen? Uw gedachten en gebeden of (kinder)gedichten delen met de hele parochie?

Wij bekijken graag of we het kunnen plaatsen.

 

Namens het crisisteam, de redactie en het pastoraal team, wens ik u vrede en alle goeds en hoop dat u allen gezond zult blijven.

 

Pastoor Rochus Franken

 

 

Openstelling kerken in onze parochie

 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

 

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.

 

In Voorschoten (Laurentius) is de openstelling maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.00-12.00 uur.

 

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.

De kapel van de Willibrordus is van 09.30 tot 16.30 uur open met uitzondering van maandag.

De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.

 

In Oegstgeest (H. Willibrord) zijn de tijden: maandag van 11.00-12.00 uur voor persoonlijk gebed, dinsdag 9.00-10.00 uur eucharistie, woensdag 11.30-13.00 uur aanbidding en rozenkrans, donderdag 9.00-10.00 uur eucharistie, vrijdag 11.00-12.00 uur voor persoonlijk gebed. Daarnaast is de Mariakapel dagelijks open.

 

Overigens gaan de doordeweekse vieringen overal door op de tijden die men gewend is.