Live-stream viering zondag 18 okotober om 11.00u

Viering vanuit H. Laurentius Voorschoten

De livestream van deze viering is te ontvangen via de link: https://youtu.be/Cp8qP0m09EE

SPECIALE REGELING VIERING ALLERZIELEN IN VERBAND MET CORONA: ÉÉN centrale viering voor de hele parochie

In tegenstelling tot mogelijk eerdere berichten zal er vanwege de per 12 oktober sterk aangescherpte corona-maatregelen dit jaar op maandagavond 2 november in onze kerk GEEN Allerzielenviering zijn.

Daarvoor in de plaats komt er in onze parochie noodgedwongen (slechts) één Allerzielenviering in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk;  vanwege het ook daar geldende maximale aantal kerkgangers van 30 zal deze viering worden gestreamd via internet (de daarvoor te gebruiken link zal tijdig vóór 2 november op onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl worden weergegeven), zodat alle nabestaanden van overleden parochianen uit onze parochie op deze wijze deze viering kunnen meebeleven.. Tijdens deze viering zullen de namen van alle overledenen uit alle parochiekernen van onze parochie worden opgenoemd en zal voor hen en hun nabestaanden worden gebeden.

In de eucharistieviering wél in onze kerk van zondagmorgen 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen, zal er óók ruimte zijn om uw overleden dierbaren in de voorbede te herdenken. Hiertoe kunt de naam van uw dierbare opgeven bij het secretariaat/Hans van Spronssen.

Namens het pastorale team,

Diaken George Brink

Jammer ,we moeten weer terug qua mogelijkheden van kerkbezoek in verband met Corona

Na de ophef van afgelopen weekend over drukbezochte kerkdiensten in Staphorst heeft minister Grapperhaus gesproken met kerkelijke koepels, waarin ook de Rooms katholieke Kerk is vertegenwoordigd. De uitkomst is dat maximaal 30 mensen bijeen mogen komen in een religieuze bijeenkomst en dat daarbij niet gezongen mag worden.

De bisschoppenconferentie heeft laten weten dat zij vóór het komende weekeinde komt met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochies.

Waarschijnlijk (er is nog geen definitieve verklaring) gaat het de volgende richting uit:

  • Maximaal 30 mensen
  • Geen samenzang (deden we toch al niet)
  • Geen koorzang
  • Wel 1 of 2  cantores

Weer reserveren vanaf 17 oktober 2020

Inmiddels is er een nieuwe richtlijn van de bisschoppen, waaruit blijkt dat wij inderdaad met maximaal 30 kerkgangers moeten gaan werken vanaf zaterdag/zondag 17/18 oktober dan moet u weer reserveren indien u een Mis wilt bijwonen op zaterdagavond of zondagmorgen. Dit geldt vanaf 17 oktober 2020 voor de weekeindvieringen.

De bisschoppen hebben er per 10 oktober aan toegevoegd: dat zij vragen ons óók om een mondkapje te dragen in de Mis en dit alleen bij het ter communie gaan af te doen.

Dat reserveren past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders. Uw parochie had in het begin van de zomer een reserveringssysteem ontwikkeld. Dat wordt dan weer van kracht.

We hebben toen geprobeerd het zo eerlijk en eenvoudig mogelijk te houden. 

Het volgende systeem geldt – behoudens de maatregelen van de bisschoppen – vanaf 17 oktober 2020 voor de weekeindvieringen.

Zo eenvoudig mogelijk:

Als u belt tussen 09.30-12.30uur naar het secretariaat van onze parochiekern/Hans van Spronssen 070-511.8133 , kunt u dan een plek in de Mis reserveren. U kunt dat ook per email doen (willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl).

Uw reservering moet uiterlijk donderdag voorafgaand aan de betreffende  zaterdag of zondag binnen zijn. U krijgt dan bericht of u wel/niet de Mis kunt bijwonen; het voordeel van telefonisch reserveren is dat u dan meteen te horen krijgt of u kunt komen!

Zo eerlijk mogelijk:

Op grond van het tijdstip van telefoon of email wordt een lijst met volgorde van reservering gemaakt.

De eerste dertig op de lijst krijgen een plek in de viering voor de aanstaande zaterdag of zondag . De volgende dertig voor de week daarop. Zij staan dan bovenaan de lijst voor die zaterdag of zondag. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien in een andere week.

In de doordeweekse vieringen wordt het aantal van dertig niet overschreden. Hier kunt u gewoon naar toe komen

NOOT:

Los van het bovenstaande kan in onze parochie H. Augustinus iedere zondag een viering via live – stream gevolgd worden. De link hiervoor vindt u elke week op de website van de parochie: https://www.parochie-augustinus.nl/

d.d. 10 oktober 2020

SPECIALE REGELING VIERING ALLERZIELEN IN VERBAND MET CORONA

Op maandagavond 2 november zal  er in onze kerk  om 19.00u weer een Allerzielenviering zijn

Wegens de coronamaatregelen zijn alle kerken gebonden aan een maximum aantal kerkgangers, met het oog op de vereiste onderlinge afstand van 1,5 meter.

Om deze reden is het voor de Allerzielenviering noodzakelijk dat u zich opgeeft bij het secretariaat Hans van Spronssen (0770511.8133).
De nabestaanden van parochianen die in het afgelopen jaar zijn overleden, krijgen voorrang, zij kunnen zich aanmelden in antwoord op de uitnodiging die zij zullen ontvangen.

Alleen als er genoeg ruimte over is, kunnen ook andere parochianen die dat willen, de Allerzielenviering bijwonen.

In de Eucharistievieringen van zondagmorgen 1 november, op het hoogfeest van Allerheiligen, zal er óók ruimte zijn om uw overleden dierbaren in de voorbede te herdenken. Hiertoe kunt de naam van uw dierbare opgeven bij het secretariaat/Hans van Spronssen.

Namens het pastorale team,

Diaken George Brink

Viering zondag 19 juli, LET OP OM 09:30 uur

Vanuit St. Willibrordus/Wassenaar

De viering is mee te vieren op Youtube via deze link:https://youtu.be/k8oy20AFngo

HERVATTING VIERINGEN IN ONZE KERK

De vieringen zijn in onze kerk hervat in de week van 13/14 juni.

Reserveren

Het is voor parochianen, die een viering willen bijwonen – óók voor de door-de-weekse vieringen- echter verplicht u van te voren aan te melden, dit kan voor de weekendvieringen uiterlijk tot donderdagavond daarvóór; hierbij geldt dat elke persoon die een viering wil bijwonen moet worden aangemeld, dus ook voor leden van één gezin!
Wij hebben namelijk te maken met het maximale aantal van overheidswege toegestane aantal kerkbezoekers (in juni 30, vanaf 1 juli waarschijnlijk 100). 
In de kerk zijn de ‘Corona’-plaatsen d.m.v. tape aangegeven, zij zijn ook genummerd.

Indien per 1 juli de 100-personen regeling ingaat, hebben wij in de kerk (slechts) 85 ‘corona’-plaatsen voor kerkgangers ter beschikking.

Overigens geldt dat ‘personeel’ (o.a. de voorganger(s), koster(s), cantor, organist, lector, lectrice, en gastheren/-vrouwen) bij dit maximale aantal niet mee geteld behoeven te worden.

U kunt slechts voor één viering tegelijk reserveren.

Uw naam/namen worden in volgorde van binnenkomst op een reserveringslijst gezet; in geval uw reservering boven het toegestane aantal voor die viering komt, zal u worden aangeboden om alvast te reserveren voor de weekendviering daarop.

U dient te reserveren per e-mail (willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl, dit heeft de voorkeur) of wel via tel.nr. 070-511.8133/Beheerder Sloep Hans van Spronssen. Voor de  reserveringen per telefoon evenals voor de door–de-weekse vieringen geldt dat bij de telefonische reservering meteen wordt gekeken of u een plaats heeft. Van de reserveringen per e-mail krijgt u per e-mail te horen of u geplaatst kon worden.

De kerk wordt van tevoren, tijdens en na de viering zo goed mogelijk geventileerd doordat de grote deuren achterin de kerk open worden gehouden.

Binnenkomst

Bij binnenkomst in de kerk worden u de corona-gezondheidsvragen gesteld , dient u uw handen te desinfecteren, wordt uw reservering gecontroleerd, en wordt u door een gastheer/-vrouw naar uw genummerde plaats begeleid. In de kerk is d.m.v. pijlen op de grond de looprichting aangegeven; deze is door het middenschip naar voren en door de zijpaden eruit.

Collecte

Wij willen nu vanaf corona-tijd bevorderen het digitaal geven via de GIvt-app op uw smartphone; indien u die niet heeft kunt u uw gave na afloop van de viering in de collecteschaal achterin de kerk deponeren. Natuurlijk kunt ook een gave aan de kerk geven vanuit huis via bankrek.nr. Nl95INGB0000116456.

Communie-uitreiken

De gang van zaken hierbij is in corona-tijd nogal afwijkend en wordt u – ter voorbereiding – alvast nu bekend gemaakt:

  • U dient erop te letten dat u bij het naar voren gaan ook de 1,5 m afstand t.o.v. andere personen in acht neemt!
  • Er zal vanwege de verwachte tragere gang van zaken mogelijk voorin én achterin de kerk worden uitgereikt
  • Vóórdat u degene die de communie uitreikt, bereikt, dient u uw handen te ontsmetten m.b.v. een spuitbus die daar op een tafeltje is neergezet,
  • Daarna wordt de H.Hostie op uw hand gelegd, waarbij de uitreikende persoon een pincet gebruikt om de H. Hostie uit te reiken, hierbij maakt deze gebruik van een hoestscherm.

Uitgaan van de kerk, géén koffiedrinken

Na afloop van de viering dient u de kerk te verlaten (denkt u aan de 1,5m afstand!) via de zijpaden door de grote achterdeuren en niet in groepjes achterin de kerk te blijven staan!
Tot nader order zal er geen koffiedrinken in de kerk plaats vinden.

Al met al hopen wij u in zo groot mogelijke getale weer in de kerk terug te zien!

Protocollen bisschoppen d.d. 20 mei 2020 ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Kort verslag Skypekerk op 26 april

Wat een vreugde! We zijn echt heel dankbaar.🙏

we waren weer samen met 14 gezinnen, in totaal minimaal 51 mensen waarvan 22 kinderen.

Diaken George Brink was erbij!

We hadden een bijzondere gast, zuster Madeleine uit Aarle-Rixtel.

De kinderen mochten haar ook vragen stellen. Hier zien we Lisette een vraag stellen. Zij woont trouwens in Ter Apel;

Ja, Skypekerk gaat over de parochiegrenzen heen. Als je goed kijkt zie je de vaste elementen van Skypekerk: kaarsje aan, wijwater en rozenkrans erbij.

Gebruik onderstaande link om de video van het gesprek met zr Madeleine af te spelen.

ba31cae3-b4eb-4e8e-9736-ee0034286a49 

 

 

 

Handleiding  installatie en gebruik van de GIvt-app voor digitaal geven

 

Wij zijn als St. Willibrordusparochiekern sinds kort aangesloten bij de GIvt-organisatie.

Reden: Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de vieringen bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want ook onze parochiekern is  van start gegaan met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone geld kan geven. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig.

Geef je liever contant? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte.

Om het mogelijk te maken dat u tijdens een collecte, dus ook voor de kerk, digitaal kunt geven aan de collecte, is er een Givt-app. Dit digitaal geven kan alléén met behulp van een smartphone.

Stap 1. Deze app moet u dan eerst downloaden en installeren op uw smartphone; dit doet u via de bekende  APP Store of GOOGLE Play .

Stap 2. Staat de app op uw telefoon dan moet eerst door u opgegeven worden uw e-mailadres en een wachtwoord (om gebruik door onbevoegde personen te voorkomen).

Daarna is de app meteen geschikt om geld te geven, hoewel de registratie (zie hieronder in stap 5) nog moet worden afgerond.

Stap 3. De app vraagt dan (zie het meest linkse plaatje hieronder) om het bedrag dat u wilt geven in te toetsen; het minimum is hiervoor € 0,50. Klikt u dan op Volgende dan worden u een aantal mogelijkheden tot geven gepresenteerd. Voor onze parochiekern is dan alléén relevant dat u op LIJST de naam van onze parochiekern opzoekt, dit is voor onze parochiekern: Augustinus parochie W’naar WIL (op deze lijst zijn de doelen alfabetisch gesorteerd, dus het vinden van de Augustinus zal niet moeilijk zijn). Zie het meest rechtse plaatje hieronder.

NOOT: Kunt u het niet vinden, dan moet u even bovenaan dit scherm kijken of de app momenteel wel de Kerk-lijst weergeeft, de doelen zijn namelijk naar hun aard op verschillende lijsten (tab-bladen) ondergebracht.

Stap 4. Heeft u dus hiermede het bedrag en het doel waarnaar het geld moet, geselecteerd, dan wordt de balk Geven onderaan Groen (dat staat op het meest rechtse plaatje hieronder, nu onzichtbaar) en kunt u doorgaan.
Pas op: drukt u nu op deze balk Geven dan moet u zich realiseren dat dan de gift wordt uitgevoerd!

NOOT: Indien u op een gegeven moment het gevoel hebt dat wat er staat te gebeuren/is gebeurd niet goed is, dan heeft u meteen op de nu in beeld zijnde pagina de mogelijkheid de gift te annuleren. Daarnaast kunt u binnen 1 kwartier op het giftenoverzicht door naar links te swipen de gift ongedaan maken!

Stap 5. Tenslotte moet u – dat valt te begrijpen – nog de registratie voltooien door uw naam, volledig adres, mobieltelefoonnummer en het IBAN-nummer van uwe bankrekening op te geven, evenals akkoord te gaan met een eenmalige machtiging om de bedragen van uw bankrekening af te mogen schrijven (dit laatste betekent ook dat u hiermede eventueel achteraf via uw bank een gift kunt herroepen). U ziet er zijn allerlei veiligheden ingebouwd om u te beveiligen!

NOOT betreffende uw IB-aangifte: Bij het gebruik van deze app krijgt u aan het begin van elk kalenderjaar door de organisatie GIvt een overzicht toegezonden van alle giften (via deze app gedaan) aan ANBI-instellingen in het afgelopen kalenderjaar, dit kunt u gebruiken voor uw IB-aangifte. Hiermede zijn dus alle giften aan onze kerk – óók van de zondagse collecte- aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting!

Wassenaar, 10 april 2020
Louis Brackel

 

 

 

actie Eerste Communicanten-2020 op Palmzondag

De Wassenaarse communicantjes konden hun Palmkruizen niet brengen i.v.m. Corona.

Daarom belden zij op Palmzondag  na de Skype kinderwoorddienst  een aantal mensen op, om het Evangelie van Palmpasen voor te lezen en samen het Onze Vader te bidden. 🙏

Op de foto zien we Aurora van de St. Bonifaciusschool Wassenaar Zij heeft heel lang gepraat met de mevrouw die ze belde.