2 tafereeltjes door kinderen ter gelegenheid van de Goede Week en Pasen

We zijn in de Goede Week en vandaag ontving Gezinskerk Wassenaar zomaar spontaan van twee kinderen tafereeltjes die ze in de tuin hebben gemaakt: één in Wassenaar en één in Ter Apel

Gaan jullie ook wat maken en het ons sturen? mailto:gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl

actie Eerste Communicanten-2020 op Palmzondag

De Wassenaarse communicantjes konden hun Palmkruizen niet brengen i.v.m. Corona.

Daarom belden zij op Palmzondag  na de Skype kinderwoorddienst  een aantal mensen op, om het Evangelie van Palmpasen voor te lezen en samen het Onze Vader te bidden. 🙏

Op de foto zien we Aurora van de St. Bonifaciusschool Wassenaar Zij heeft heel lang gepraat met de mevrouw die ze belde.

 

 

links voor het bekijken van de te streamen vieringen in de Goede Week en op Pasen

U kunt de viering op de volgende  dagen in de kerk St. Willibrordus/Oegstgeeest bekijken door te selecteren het  youtube kanaal wat erbij staat vermeld:

Witte Donderdag 19.00u:

https://youtu.be/e9m6LHFswuQ

 

Goede Vrijdag Kruisweg 15.00u:

https://youtu.be/O2NkmjIJWG0

 

Goede Vrijdag Kruishulde 19.00u:

https://youtu.be/9Md7QeIm4Lc

 

Paaswake 21.30u:

https://youtu.be/xUq8GLfPkX0

 

Eerste Paasdag 10.00u:

https://youtu.be/XlbB6sK2hAo

 

 

 

 

 

4 mededelingen i.v.m. corona

Beste parochianen van de St. Willibrordus,

 

Wij hebben in deze coronatijd nu hieronder een viertal mededelingen voor u.

 

 1. Openingstijden van onze kerk

 

In deze tijd van corona zijn er geen vieringen op de komende Palmzondag, Witte Donderdag, Geode Vrijdag, de Paaswake op Paaszaterdag en op 1e Paasdag.

 

Er is nagedacht hoe wij met zijn allen in deze buitengewone tijd tóch kerk kunnen zijn.

 

Om iedereen de gelegenheid te geven de kerk te bezoeken voor gebed, overweging of anderszins, zal onze kerk tot nader order geopend zijn a) op woensdagmorgen van 10-12 uur en b) op vrijdagavond van 21-22.00uur.Daarnaast is onze Mariakapel 7 dagen per week geopend van 09.30-16.30uur (zie verder de laatste 2 alinea’s hieronder)!

 

ATTENTIE: Er zijn ook maatregelen genomen om in de kerk het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te voorkomen:

 • In het middenschip is om de nadere bank deze bank evenals de koorruimte Pro Deo afgezet voor toegang: deze plekken kunnen niet worden gebruikt.
 • Op de banken die wel beschikbaar zijn is aangegeven dat het de bedoeling is dat slechts 1 persoon/ 1 gezin/ 1 echtpaar plaatsneemt.
 • Hiermee is er een maximale capaciteit van circa 25 personen in onze kerk ontstaan. Deze beperking van het aantal beschikbare plaatsen zal – is onze verwachting – in de praktijk toch wel voldoende zijn.
 • In de biechtstoel zijn de stoelen zodanig uit elkaar geschoven dat de afstand 1 1/2 m bedraagt. Gelieve het te houden bij een korte biecht (geen biechtgesprek). Dank voor uw begrip.

 

 

 

De Mariakapel is in deze bijzondere tijd 7 dagen per week open van 09.30-16.30u.

Wederom i.v.m. corona is het daar de bedoeling dat slechts één persoon/gezin/echtpaar tegelijk daar aanwezig is!

 

Algemeen geldt in deze corona-tijd:

Gelieve …

 • niet te komen als u verkouden of benauwd bent, koorts heeft of hoest;
 • u aan de overheidsregels van 1 1/2 meter afstand etc. te houden.

2. Vieringen

 

Ondanks dat in onze eigen kerk geen vieringen zullen zijn op de eerder genoemde dagen, bent u in de gelegenheid deze viering in één van onze eigen parochiekerken bij te wonen via de TV, tablet en dergelijke:

Hieronder ziet u de aanvangstijdstippen van de diverse vieringen en de voorganger(s):

Tijdens alle vieringen van Palmzondag/de Goede Week/Paaszaterdag en Pasen kunt u de viering met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan aanstaande zondag 5 april/Palmzondag  via het youtube kanaal:  https://youtu.be/1TDpSYh6urk

De andere vieringen kunnen via een andere link gevolgd worden. De link voor deze andere vieringen wordt nog bekend gemaakt via onze website  www.sintwillibrorduswassenaar.nl

 

 • Zondag 5 april                10.00u Palmzondag                                     Kapelaan Plavčić / diaken Winnubst
 • Donderdag 9 april           19.00u Witte Donderdag                           Pastoor Franken / diaken Brink
 • Goede Vrijdag 10 april    15.00u Kruisweg                                         Diaken Winnubst / pastoor Franken

Goede Vrijdag 10 april    19.00u Kruishulde                                    Kapelaan Plavčić

 • Paaszaterdag 11 april     21.30u Paaswake                                        Kapelaan Plavčić / diaken Brink
 • Zondag 12 april              10.00u  Eerste Paasdag                               Pastoor Franken / diaken Winnubst

3.Ophalen palmtakjes.

 

In tegenstelling wat in De Wassenaarse Krant is gepubliceerd, is het nu zó dat de palmtakjes, die gewijd worden op Palmzondag, pas op woensdag 8 april tussen 10 en 12 uur opgehaald kunnen worden achterin onze kerk.

U wordt daarbij wel verzocht:
– geen andere palmtakjes aan te raken als degene die u wilt oppakken
– niet te hoesten, niezen over de gereedliggende palmtakjes
– de bekende 1,5 meter afstand tot een andere persoon in acht te nemen!

4. Zegening huispaaskaarsen.

Wie een huispaaskaars heeft kan die in onze kerk tijdens één van de openingstijden (b.v. op woensdagmorgen 8 april tussen 10-12 uur) op de trap van het priesterkoor zetten in een plastic zakje met naam erop. Deze kaars moet dan uiterlijk woensdag 8 april voor 12.00 uur er staan. Kapelaan Plavčić zal de kaarsen zegenen en vanaf donderdag 9 april tussen 10-12 uur kan de kaars (aanbellen bij de Sloep) weer worden opgehaald!

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmtakjes halen

Zondag 5 april is het Palmzondag. Pastoor Rochus Franken viert, zoals elke zondag in deze Coronatijd, om 10.00 uur de eucharistie voor de hele parochie H. Augustinus. Gelovigen kunnen daar niet fysiek bij zijn, maar kunnen meevieren via de livestream op www.parochie-augustinus.nl. Palmzondag wordt de Mis gevierd in de H. Willibrordkerk te Oegstgeest. Daar worden de palmtakjes gewijd en naar de verschillende kerken gebracht.

 

In Wassenaar kunt u uw palmtakje ophalen op woensdag 8 april tussen 10.00 – 12.00 uur in de Sint Willibrorduskerk, de Goede Herderkerk en in de Sacramentskapel van de Sint Jozefkerk. Let op i.v.m. schaarste van buxustakjes door buxusmot mag er maar 1 takje per huishouden worden meegenomen. We verzoeken i.v.m. Corona verder om uw takje zo te pakken, dat u andere takjes niet aanraakt. Dit jaar worden ze op verzoek van de bisschop niet aangeboden in manden, maar naast elkaar neergelegd. Wij wensen u een gezegende Goede Week!

 

 

 

Ter bemoediging. Preek van pastoor Franken op zondag 29 maart 2020

De coronacrisis. Hoe lang gaat dit allemaal duren? Het is een en al onzekerheid.

Er is een tekenfilmpje, een cartoon die circuleert. Een aantal mensen zit in een vliegtuig. Ze zijn op weg naar hun bestemming. Alles onder controle. Een stem klinkt over de intercom. “Mijn naam is Janssen . Ik ben uw gezagvoerder. Ik werk vandaag vanuit huis.”

Iedereen springt in paniek overeind. Er is geen piloot in de cockpit.

Dat lijkt het gevoel om ons heen. We zijn ons normale leven kwijt. We vliegen zonder piloot. Dat vinden we niet fijn. Er is veel onzekerheid. En angst. Je proeft veel angst om je heen. Iemand zei: “Er lijkt nog een ander virus te zijn. Wat zich even snel of nog sneller verspreidt als het coronavirus. Het virus van de angst.”

 

Hoe ga je om met  angst?

Is er iets wat daartegen helpt ?

Kan geloven daarbij helpen?

Daarover gaat het vandaag. Wat geloven hier betekent en hoe dat dan werkt.

 

Het helpt allereerst om gewoon toe te geven dat je bang bent. In deze situatie is dat zo menselijk. “Ben je bang? Dat is oké. Dat maakt je geen slechte christen. Ga naar God. Zeg tegen Hem wat je voelt. Praat. Schreeuw.  Dat helpt!

 

Dat is in ons dagelijks leven ook zo, toch? Als je ergens bang voor bent, dan helpt het zo als je er met iemand over kan praten. Je bent bij je huisarts. Hij zegt: ik moet je voor nader onderzoek doorverwijzen naar het ziekenhuis. Je staat buiten en het is alsof je keel dichtgeknepen wordt. Midden in de nacht slaap je niet. Alles gaat door je hoofd. Je denkt: Ik heb het allerergste.

Wat een verschil als dan er iemand is in je leven. Als je met iemand kan praten.

Iemand die luistert.  Iemand die zegt: “Joh, wat er ook gebeurt, ik ben bij je. We komen er samen door heen.” Iemand die bij je is. Die naast je zit. Het is een wereld van verschil.

 

Dit maakt geloven het middel tegen angst. Geloof dat zegt dat er Iemand met een hoofdletter is die zegt: Ik ben bij je.

 

En ander woord voor geloven is vertrouwen.

Het nieuwe testament is in het Grieks geschreven. Overal waar in het Nederlandse vertaling geloof staat, staat in het Grieks een woord dat je beter met vertrouwen kunt vertalen

Geloven is vertrouwen dat er Eén is die je vasthoudt met alles wat er in je is,

aan pijn, aan twijfel, aan verdriet.   Dat er Eén is die je vasthoudt  met alles wat er in je is aan angst. Dat er Eén is die je vasthoudt en die je niet kan loslaten.  Zo is Hij. Hij kan niet anders. Hij kan je niet loslaten.

 

Dat is misschien het enige medicijn tegen al de angst om ons heen. Vertrouwen. Vertrouwen is het vaccin. Vertrouwen in God die zegt: “Ik hou van jou! Ik houd je vast. Ik kan je niet loslaten, zelfs niet in het allerergste.”

 

In de eerste lezing ziet Ezechiël een vallei vol met beenderen van mensen die allang dood zijn. En dan opeens een belofte: God zal hun graven openen. En wat gebeurt in het evangelie? Jezus opent een graf.  In het verhaal van Lazarus laat zien dat God zelfs in het allerergste –

de dood – tegen ons zegt: Ik ben bij je.

Het volgende verhaal brengt dat dichtbij. Een vrouw vertelt dat ze bij haar tante zat. Tante lag op haar sterfbed. Ze zegt tegen haar nicht: “Ze zeggen dat je alleen doodgaat, dat er niemand met je meegaat. Er kunnen nog zulke lieve mensen om je bed zitten, (En ze knijpt in de hand van haar nicht) maar de laatste reis maak je helemaal alleen.”

Tante zegt: “Dat klopt niet. Dat is niet waar. Hij heeft dat ook gedragen: mijn dood. Hij heeft het aan het kruis gedragen. Hij is in dat onbekende. Hij is er. Zelfs daar laat Hij me niet alleen. Hij wacht op me. En steekt zijn hand uit.

 

Het nichtje vertelt: “Het was een lange lijdensweg. Met veel verdriet. Maar hoe vreselijk het lijden ook was. Haar laatste ogenblikken waren soms heel vredig. Alsof er inderdaad een hand uitgestoken werd.”

 

 

 

 

 

 

Nieuw persbericht voor de parochie H. Augustinus n.a.v. de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020.

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

 

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

 

 1. a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.

De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

 

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring  Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. De bisschoppen vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig zijn.

 

Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een livestream. Ook de vieringen in de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt u weten waar u deze livestream kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus: www.parochie-augustinus.nl

Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie.

 

Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.

 

De boetevieringen komen te vervallen;  indien u een biechtgesprek wenst kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

 

Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

 

 1. b) Andere liturgische vieringen.

 

Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het bidden van de Rozenkrans, komen dus ook te vervallen. Het is helaas niet anders.

 

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s. Doopvieringen worden uitgesteld.

 

.c) Andere bijeenkomsten.

 

‘Pastorale huisbezoeken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen en worden, waar mogelijk, vervangen door telefonisch contact. Vergaderingen met meer dan drie personen vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.

 

 1. d) Kerkopenstelling.

 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

 

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.

In Voorschoten (Laurentius) alle dagen tussen 11.00-12.00 uur.

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.

De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open.

De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.

In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open.

 

Raadpleeg de website!

 

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Helaas zijn daardoor papieren communicatiemiddelen snel achterhaald. In de tijd dat ons parochieblad bij de drukker ligt, kan er weer veel veranderd zijn. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.

 

Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)

 

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.

 

Contactpersonen crisisteam

 

Voor Voorschoten: Bernard Drabbe   bernard@bernarddrabbe.nl

Of via app 06 24653051

Voor Oegstgeest: Erik Flikkenschild  erik@flikkenschild.nl

 

Voor Wassenaar: Ton Beijersbergen  ton.beijersbergen@planet.nl

Of via app 06-42233593

Voor Katwijk: Leen de Best                l.debest@ziggo.nl

 

Zij vragen u wel in deze hectische tijd u tot beslist noodzakelijke communicatie te beperken. Zij hopen op uw begrip in deze.

 

Een speciaal mei-nummer van parochieblad De Augustinus.

 

Het liturgisch rooster op pagina 16-17 is in het aprilnummer vervallen, nu alle diensten tot en met 31 mei zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we voor de kinderen kleurplaten en teksten geplaatst over de Goede Week.

 

Het meinummer van De Augustinus zal een speciale uitgave worden, zonder rooster en activiteiten, maar met bijdragen over het praktiseren van het geloof in tijden van corona: huiskerk, persoonlijk gebedsleven, streams, openingsuren kerk et cetera. Bovendien is mei ook Mariamaand!

 

Misschien wilt u nadenken over, of ideeën inbrengen voor artikelen? Uw gedachten en gebeden of (kinder)gedichten delen met de hele parochie?

Wij bekijken graag of we het kunnen plaatsen.

 

Namens het crisisteam, de redactie en het pastoraal team, wens ik u vrede en alle goeds en hoop dat u allen gezond zult blijven.

 

Pastoor Rochus Franken

 

 

Openstelling kerken in onze parochie

 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

 

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.

 

In Voorschoten (Laurentius) is de openstelling maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.00-12.00 uur.

 

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.

De kapel van de Willibrordus is van 09.30 tot 16.30 uur open met uitzondering van maandag.

De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.

 

In Oegstgeest (H. Willibrord) zijn de tijden: maandag van 11.00-12.00 uur voor persoonlijk gebed, dinsdag 9.00-10.00 uur eucharistie, woensdag 11.30-13.00 uur aanbidding en rozenkrans, donderdag 9.00-10.00 uur eucharistie, vrijdag 11.00-12.00 uur voor persoonlijk gebed. Daarnaast is de Mariakapel dagelijks open.

 

Overigens gaan de doordeweekse vieringen overal door op de tijden die men gewend is.

H. Mis volgen via internet

Onze St. Willibrorduskerk is op zondag niet open voor gebed.

In plaats daarvan is er komende zondag  een uiitzending van de Eucharistieviering via internet om 10.00 uur vanuit de kerk in Katwijk, ook behorend tot de Augustinisparochie.

 

Alle publieke liturgische vieringen in het weekeind en in de Goede Week zijn door de bisschoppen afgelast. Wilt u toch de Mis volgen vanuit uw eigen parochie?

Dat kan!  Aanstaande zondag (22 maart) en de zondag daarna (29 maart) kunt de H. Mis met beeld en geluid volgen op https://www.joannesdedoper.nl/live-tv-uitzending/

Het aanvangstijdstip is 10.00u!

Namens het crisisteam en het pastoraal team

Pastoor Rochus Franken

Maatregelen in de St. Willibroduskerk i.v.m. corona

 1. De helft van de banken en de koorruimte zijn afgezet: deze plekken kunnen niet worden gebruikt.
 2. Op de banken die wel beschikbaar zijn kan slechts 1 persoon/ 1 gezin/ 1 echtpaar plaatsnemen. Hiermee is er dus een maximale capaciteit van circa 25 personen.
 3. Gelieve niet te komen als u verkouden bent, koorts heeft of hoest.
 4. In de biechtstoel zijn de stoelen zodanig uit elkaar geschoven dat de afstand 1 1/2 m bedraagt. Gelieve het te houden bij een korte biecht (geen biechtgesprek). Dank voor uw begrip.
 5. raadpleeg op gezette tijden onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl, zodat u op de hoogte blijft van de diverse maatregelen en regelingen in onze parochie(kern).