Uitnodiging afscheidsreceptie pastoor Hagen op 1 maart 2020

 

 

 

UITNODIGING

 

Het bestuur van parochie H. Augustinus heeft de eer u uit te nodigen voor de receptie ter gelegenheid van het afscheid van

de zeereerwaarde heer

pastoor M. P. J. HAGEN

Pastoor Michel Hagen zal per 1 maart 2020 de parochie verlaten, waarna hij Deo Volente per 1 juni 2020 door bisschop Johannes van den Hende wordt benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever en plebaan van de H.H. Laurentius & Elisabeth kathedraal te Rotterdam.

De receptie zal worden gehouden op zondag 1 maart 2020 van 13.00 tot 15.00 uur in de Warenar te Wassenaar (Kerkstraat 75).

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

De Eucharistieviering voorafgaand aan de receptie is om 11.00 uur in de Sint Willibrorduskerk te Wassenaar (Kerkstraat 77).

 

 

R.S.V.P. secretariaat@parochie-augustinus.n1

Indien u iets zou willen geven, zou pastoor Michel Hagen een bijdrage op rekening DE6537060193 1017834017 (BIC: GENODED1PAX) t.n.v. St. InterKerk, Schiedam zeer waarderen.

Stichting InterKerk, waarvan de pastoor voorzitter is, voorziet in betrouwbare informatie over Jezus, geloof en Kerk op het internet. Haar belangrijkste webpagina is rkdocumenten.nl die kerkelijke documenten (zoals preken of exhortaties van de Paus) ontsluit in het Nederlands.

 

 

Start Actie KerkBalans-2020

Vandaag  (18 januari 2020) is de Actie KerkBalans -2020 gestart.

Dit betekent dat de komende dagen de envelop van deze actie – net zoals  andere jaren – weer bij u in de bus zal vallen.

Wij hopen dat u welwillend wilt reageren op het verzoek om (ook) in 2020 mee te doen met deze actie!

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor.

 

Op de foto ziet u de vrijwilligers, die de enveloppen gaan rondbrengen  gefotografeerd bij de aftrap van deze actie op 18 januari jl.

 

 

 

 

Nieuwe pastoor in onze parochie per 1 maart 2020

Pastoor Hagen heeft vandaag (zondag 1 december) medegedeeld dat per 1 maart  2020 er een nieuwe pastoor voor onze parochie wordt benoemd door de bisschop. Deze nieuwe pastoor ruim 57 jaar oud en jurist, is pastoor Rochus Franken, momenteel is hij pastoor van de H. Willibrordus in Lisse.

Pastoor Hagen zelf wordt met ingang van 1 juni lid van het pastorale team van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever en plebaan (=pastoor van de kathedrale parochie) van de kathedraal in Rotterdam.

 

NOOT:

(1) de afscheidsviering van pastoor Hagen zal plaats vinden op zondag 1 maart in de St. Willibrorduskerk in Wassenaar, aanvang 11.00u ( dit is een afwijkende aanvangstijd t.o.v. de gebruikelijke aanvangstijd van 09.30u); aansluitend is er een afscheidsreceptie in de Warenar.

(2) de installatie van de nieuwe pastoor Franken zal plaats vinden in de St. Willibrordkerk in Oegstgeest om 11.00uur.

 

 

Op internet is onderstaand interview te uit 2018 (ter gelegenhied van zijn 25-jarig priesterfeest) met pastoor Franken te vinden in het Lissernieuws mét foto, dit hebben wij voor u gemakshalve hier gekopiëerd:

 

Jubilerende pastoor Franken hoopvol over toekomst religie

wo 6 jun 2018, 16:20    Geloof & Religie

 PRIESTERSCHAP • Pastoor Franken van de Parochie Heilige Willibrordus werd op 5 juni 1993 tot priester gewijd. De jubilerende pastoor voelt dat er een kentering aan de gang is, wat hem hoopvol stemt over de toekomst van de religie in Nederland.

Zijn optimisme komt voort uit het lezen van het boek ‘Ongelofelijk, over de verrassende comeback van de religie’ van een journaliste van de Groene Amsterdammer: Yvonne Zonderop. “Zij zegt: wij hebben de kerk te lang geassocieerd met de burgerlijke jaren vijftig. We missen daardoor de rijkdom van het geloof. Het leven zonder doel of betekenis is het ook niet. Zij zegt dat de mensen ook een praktische steun aan hun geloof ontlenen. De Engelse taal kent hiervoor de term ‘faith’. Dat staat voor zowel geloof als vertrouwen.”

Heerlijke jeugd
Als klein jongetje werd pastoor Franken nooit gepusht om het seminarie in te gaan. “Mijn ouders wilden dat ik gelukkig werd. Ik heb een heerlijke jeugd gehad. Ik ben opgegroeid in Voorschoten, dat voor mij als hetzelfde soort dorp voelt als Lisse. Bij ons thuis werd geleerd om goed na te denken over de dingen die wij deden en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ik had nooit een hekel om naar de kerk te gaan. Ik werd daar rustig, omdat er altijd veel door mijn hoofd ging. Mijn eerste heilige Communie toen ik zes was, was een mooi feest. Ik heb toen keihard mijn hoofd gestoten, waardoor ik een pleister op mijn hoofd had. Op die manier was op foto’s wel goed het verschil te zien met mijn tweelingbroer.”

Jurist
In zijn periode als middelbare scholier was pastoor Franken zeeverkenner bij de scouting. Een baan bij de marine bleef echter een gedachtenspinsel. Later ging hij rechten studeren in Leiden. “Ik ben idealistisch ingesteld. Dat is voor mij dat je iets probeert te betekenen voor anderen. Dat je een positief verschil probeert te maken in de wereld. Dat is een rode draad in mijn leven. Ik zag mij uiteindelijk toch geen jurist worden. Intussen was ik bezig met de grote vragen van het leven. In het voorjaar van 1987, toen ik bijna 25 was, heb ik retraite gedaan onder leiding van een pater jezuïet. Dat noemen ze onderscheiding der geesten. Het helpt je om een levenskeuze te maken. Later heb ik mij aangemeld bij Vronesteyn in Voorburg, de priesteropleiding van het bisdom Rotterdam. Een opleiding meer naar de wereld gericht. Er wordt daar gekeken of je geschikt ben om priester te worden. Je moet goed kunnen communiceren, je moet er tegen kunnen dat je geen vrouw hebt en het is belangrijk dat je je kunt inleven in mensen en situaties.”

Na stage gelopen te hebben in de parochie in Loosduinen en gewerkt te hebben in de parochies van Den Haag-Zuid en Hoogvliet (deelgemeente Rotterdam), Rhoon en Rozenburg, kwam pastoor Franken in 2008 naar Lisse. De St. Agathakerk heeft vanaf dat moment een speciale plaats gekregen in zijn hart. “De neo-gotische bouwstijl en het glas-in-lood zijn heel mooi. Het is een prachtig gezicht als het zonlicht er doorheen schijnt. Bovendien is de kerk fraai gerestaureerd. Dat komt weer door de harde werkers binnen onze parochie. Fijn zangkoor, mooi Adema-orgel en prima sfeer in de vieringen.” Ook over de gemeenschappen van Hillegom, De Zilk en De Engel is pastoor Franken zeer positief. “Het zijn fijne en betrokken gemeenschappen waar men nog trots is op de kerk.”

Nieuwe folder Gezinskerk RK-Wassenaar

Voor het eerst heeft RK Gezinskerk Wassenaar het complete aanbod voor gezinnen voor het hele schooljaar 2019-2020 in één folder. De folder wordt binnenkort bij alle ingeschreven RK gezinnen met schoolgaande kinderen in Wassenaar bezorgd en is bedoeld als hartelijke uitnodiging en stimulans om mee te doen.

NOOT: U kunt rechtstreeks op deze site  de inhoud van de planning voor het schooljaar 2019-2020 zichtbaar krijgen en in eigen beheer afdrukken. Ga daarvoor naar het tabblad Activiteiten Gezinskerk-Wassenaar.

 

Door als gezin mee te doen, maak je ruimte om met Jezus op weg gaan. Zo kan Hij een richtingwijzer, bron en steun voor jezelf als ouders en voor de kinderen zijn. In het leven van alledag en bij de belangrijke gebeurtenissen in het leven als huwelijk, geboorte, ziekte en dood heeft Hij meer te bieden dan wie ook. Zo ontdekken ook de kinderen dat ze geliefd zijn en dat God hen roept om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Samen naar de kerk gaan biedt ook quality time voor het gezin; dat is quality time met God en elkaar. Dit is echt anders dan de quality time met de andere goede dingen van het leven. Tijd met God is gegarandeerd heilzaam, in veel opzichten.

Er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Al enige jaren is er Kleuterkerk een laagdrempelig concept voor de kleintjes en zijn er de gezinnenzondagen met twee kinder- woorddiensten tijdens de Mis: Eén voor de kinderen van groep 1 tot groep 4 en één voor de kinderen van groep 4 en ouder. Nieuw zijn de Tienermissen voor middelbaar scholieren op zaterdagavond. Ook de jaarlijkse Mis op het strand van Katwijk staat erin.

De folders liggen in de Mariakapel van de Sint Willibrorduskerk (Kerkstraat 77). Stuur een mail naar gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl als je hem thuis wilt krijgen.

Pastoor Michel Hagen

 

Christus op het strand: een Katwijkse traditie in wording

 

Het begint iets van een traditie te worden: op het strand van Katwijk werd zondag 7 juli voor het derde jaar op rij in de openlucht een Mis gevierd.

Net als de voorgaande keren was ook nu een pas gewijde priester de hoofdcelebrant. Dit jaar viel de eer te beurt aan Remco Hoogma (31). Hoogma werd op 18 mei tot priester gewijd voor het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Veel jongeren

Op de Mis kwamen rond honderd mensen af, onder wie veel jongeren. Zij waren ook verantwoordelijk voor de organisatie, samen met de Katwijkse kapelaan Boris Plavčić, die concelebreerde.

Adembenemend

Aan de viering op het strand gingen een voorprogramma en een gezamenlijke maaltijd voor de jongeren vooraf. Na afloop van de Mis was er aanbidding van het Allerheiligste.

“Het was adembenemend”, zegt een van de aanwezigen. “God aanwezig in het Allerheiligste met daarachter de schoonheid van zijn schepping in de ondergaande zon.”

 

Op Sacramentsdag 23 juni deden 19 Wassenaarse kinderen hun Eerste H. Communie

Op Sacramentsdag 23 juni deden 19 Wassenaarse kinderen – onder grote belangstelling – hun  Eerste H. Communie

Hierboven één van de communicanten

 

 

 

Iedereen tijdens het gezellige koffiedrinken na afloop van de viering

 

 

Foto-impressie van de vieringen op Palmzondag, Goede Vrijdag, Paaswake en op Pasen

Foto’s per rij v.l.n.r.:

1e rij: wijding Palmpaastakken buiten op het Kerkplein,

2e rij 1e foto: de kinderen op het priesterkoor tijdens het Onze  Vader op Palmzondag

2e rij 2e foto: tijdens de Kruisweg op Goede Vrijdag

3e rij 1e foto: na afloop van de Kruisverering hebben een paas dames de bij het kruis neergelegde bloemen in de vorm van een hart neergelegd voor het kruisbeeld

3e rij 3e foto: bij het begin van de paaswake de ontsteking van het vuur

4e rij 1e foto:  tijdens de Paaswake het  ontsteken van het Licht in de kerk

4e rij 2e foto: in de Paasmis op 1e Paasdag zong ons koor Pro Deo het Hallelujah van Händel

 

 

Informatie over bedevaarten die binnenkort plaats vinden: zie tabblad Bedevaarten

 

 

 

 

Gezinskerk Wassenaar

Foto-impressie gezinskerstviering op kerstavond 24 december

 

diaken Brink tijdens het gesprekje met de kinderen over het wezen van Kerstmis

Het gelegenheidskoortje

Gezinskerk Wassenaar

Op de aandachtstafel achterin de Sint Willibrorduskerk staat nu ook het tweede tafereeltje
op weg naar Kerstmis, het thema van de 2e zondag van de Advent:
Jozef krijgt in zijn droom bezoek van een engel

 

Op de aandachtstafel achterin de Sint Willibrorduskerk staat het eerste tafereeltje op weg naar Kerstmis, het thema van de 1e zondag van de Advent:

“De engel komt op bezoek bij Maria”