Viering op Zondag 31 mei/Pinksteren; deze viering om 10:00 uur komt vanuit de H. Willibrordkerk in Oegstgeest

 

De opbrengst van de collecte is : voor kosten kerk en pastoraat.

U wordt weer verzocht digtitaal te geven via de GIvt-app op uw smartphone (voor een installatie en gebruikshandleiding hiervan: zie blz 29 van het Mei-nummer van het parochieblad De Augustinus)

De vieringen gaan hervat worden!

Beste parochianen van de parochiekern St. Willibrordus,

De bisschoppen hebben ons laten weten dat publieke vieringen in de kerken kunnen worden hervat met maximaal 30 gelovigen in juni en vanaf juli met maximaal honderd aanwezigen. Dat is fantastisch nieuws! Iedereen wil weer graag de vieringen bijwonen. Dat is begrijpelijk. Het heeft allemaal al lang genoeg geduurd. De bisschoppen hebben een zeer uitgebreide en ingewikkelde lijst met voorwaarden waaraan voldaan moet worden. We gaan ons uiterste best doen al die voorwaarden zo snel mogelijk te realiseren. Het is echter zo ingewikkeld, dat we niet kunnen beloven dat we begin juni halen.

Houdt u daarom de website van uw parochiekern www.sintwillibrorduswassenaar.nl  in de gaten voor de datum waarop we feitelijk de vieringen hervatten in onze parochie.

Reserveren noodzakelijk
Eén van die voorwaarden is het volgende: Je moet reserveren voordat je een viering kunt bijwonen. Dit is ook wat de overheid eist.

Dat past niet bij de gastvrije sfeer van de kerk, maar in deze situatie kan het helaas niet anders. Uw parochie heeft dus een reserveringssysteem ontwikkeld. We hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden.

En we willen het zo eerlijk mogelijk houden. Het risico van reservering is dat iedere week dezelfde mensen zich snel aanmelden, zodat altijd dezelfde personen in de kerk zitten en anderen nooit aan de beurt komen.

Weekendvieringen (zaterdag én zondag)

Het volgende systeem geldt voor de weekendvieringen (zaterdag én zondag)

Zo eenvoudig mogelijk:

Zoals u belt naar het secretariaat van uw parochiekern om bijvoorbeeld een misintentie op te geven, kunt u nu een plek in de Mis reserveren. U kunt dat ook per email doen. Gewoon, uw eigen vertrouwd secretariaat bellen (tel.nr. Sloep 070-511.8133) of bij voorkeur mailen (naar e-mailadres: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl). Uw reservering moet uiterlijk donderdag voorafgaand aan de betreffende zondag binnen zijn.
U krijgt na reservering een kaart (we noemen het geen toegangskaart, maar bewijs van reservering) die u op kunt halen op het secretariaat of die u (indien u dat aangeeft) per email zult ontvangen.

Zo eerlijk mogelijk:

Op grond van het tijdstip van telefoon of email wordt een lijst met in volgorde van reservering gemaakt.

Voorbeeld: er zijn 90 reserveringen in juni. In juni mogen we maar dertig mensen per viering toelaten. De eerste dertig op de lijst krijgen een kaart voor de aanstaande zondag . De tweede dertig voor de zondag daarop (indien gewenst) Enz. enz. Zo willen we voorkomen dat altijd dezelfde personen in de kerk zitten, namelijk degenen die snel reserveren. Op deze manier komt iedereen aan de beurt, zij het misschien op een andere zondag of zaterdag (dat laatste indien u aangeeft dat ook wel te willen).

De kaarten zijn genummerd en vermelden ook de datum en de naam van de parochiekern. U neemt de kaart mee als u naar de Mis gaat. Komt u met meerdere personen, dan heeft u voor elke persoon een kaart nodig.

Bij het afhalen van de kaarten ziet u meteen op welke zaterdag of zondag u een reservering heeft. U hoeft niet te informeren wanneer u aan de beurt bent.

Bij het binnenkomen van de kerk geeft u het kaartje af. U treft daar ook een poster en flyers aan met de hygiëneregels die tijdens de Mis gelden. Neem deze goed tot u!  U kunt de hygiëneregels ook van tevoren thuis nalezen op de website. (Overigens: de regels van de RIVM blijven gelden. Als u op een zondag verkouden wakker wordt, blijf alsjeblieft thuis (ook al heeft u een reservering!)

Het stream-team blijft ook de komende tijd ‘livestream’ vieringen uit kerken in onze eigen parochiekerken verzorgen. Ook als u helaas niet fysiek aanwezig kunt zijn, kunt u zo met de eigen parochie verbonden blijven tijdens de viering.

Bovenstaande geldt voor de weekeindvieringen. Dus ook indien in uw parochiekern op een bepaalde datum op de zaterdagavond een viering gehouden wordt, moet u voor deze viering reserveren!

Doordeweekse vieringen
Óók voor de doordeweekse vieringen op woensdagmorgen om 09.00u  of op vrijdagavond om 19.00u) moet u zich voorlopig even van te voren telefonisch aanmelden bij het secretariaat van uw kern (070-511.8133). U hoort dan telefonisch of het aantal van dertig overschreden wordt.

Met vriendelijke groet,

pastoor Rochus Franken

26 mei 2020

Noot: Wilt u de 3 protocollen (Kerkelijk leven op anderhalve meter’) van de bisschoppen zelf lezen dan kunt u die hier vinden:

Downloads:

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN

Protocollen bisschoppen d.d. 20 mei 2020 ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Kort verslag Skypekerk op 26 april

Wat een vreugde! We zijn echt heel dankbaar.🙏

we waren weer samen met 14 gezinnen, in totaal minimaal 51 mensen waarvan 22 kinderen.

Diaken George Brink was erbij!

We hadden een bijzondere gast, zuster Madeleine uit Aarle-Rixtel.

De kinderen mochten haar ook vragen stellen. Hier zien we Lisette een vraag stellen. Zij woont trouwens in Ter Apel;

Ja, Skypekerk gaat over de parochiegrenzen heen. Als je goed kijkt zie je de vaste elementen van Skypekerk: kaarsje aan, wijwater en rozenkrans erbij.

Gebruik onderstaande link om de video van het gesprek met zr Madeleine af te spelen.

ba31cae3-b4eb-4e8e-9736-ee0034286a49 

 

 

 

Handleiding  installatie en gebruik van de GIvt-app voor digitaal geven

 

Wij zijn als St. Willibrordusparochiekern sinds kort aangesloten bij de GIvt-organisatie.

Reden: Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de vieringen bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want ook onze parochiekern is  van start gegaan met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone geld kan geven. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig.

Geef je liever contant? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld geven aan de collecte.

Om het mogelijk te maken dat u tijdens een collecte, dus ook voor de kerk, digitaal kunt geven aan de collecte, is er een Givt-app. Dit digitaal geven kan alléén met behulp van een smartphone.

Stap 1. Deze app moet u dan eerst downloaden en installeren op uw smartphone; dit doet u via de bekende  APP Store of GOOGLE Play .

Stap 2. Staat de app op uw telefoon dan moet eerst door u opgegeven worden uw e-mailadres en een wachtwoord (om gebruik door onbevoegde personen te voorkomen).

Daarna is de app meteen geschikt om geld te geven, hoewel de registratie (zie hieronder in stap 5) nog moet worden afgerond.

Stap 3. De app vraagt dan (zie het meest linkse plaatje hieronder) om het bedrag dat u wilt geven in te toetsen; het minimum is hiervoor € 0,50. Klikt u dan op Volgende dan worden u een aantal mogelijkheden tot geven gepresenteerd. Voor onze parochiekern is dan alléén relevant dat u op LIJST de naam van onze parochiekern opzoekt, dit is voor onze parochiekern: Augustinus parochie W’naar WIL (op deze lijst zijn de doelen alfabetisch gesorteerd, dus het vinden van de Augustinus zal niet moeilijk zijn). Zie het meest rechtse plaatje hieronder.

NOOT: Kunt u het niet vinden, dan moet u even bovenaan dit scherm kijken of de app momenteel wel de Kerk-lijst weergeeft, de doelen zijn namelijk naar hun aard op verschillende lijsten (tab-bladen) ondergebracht.

Stap 4. Heeft u dus hiermede het bedrag en het doel waarnaar het geld moet, geselecteerd, dan wordt de balk Geven onderaan Groen (dat staat op het meest rechtse plaatje hieronder, nu onzichtbaar) en kunt u doorgaan.
Pas op: drukt u nu op deze balk Geven dan moet u zich realiseren dat dan de gift wordt uitgevoerd!

NOOT: Indien u op een gegeven moment het gevoel hebt dat wat er staat te gebeuren/is gebeurd niet goed is, dan heeft u meteen op de nu in beeld zijnde pagina de mogelijkheid de gift te annuleren. Daarnaast kunt u binnen 1 kwartier op het giftenoverzicht door naar links te swipen de gift ongedaan maken!

Stap 5. Tenslotte moet u – dat valt te begrijpen – nog de registratie voltooien door uw naam, volledig adres, mobieltelefoonnummer en het IBAN-nummer van uwe bankrekening op te geven, evenals akkoord te gaan met een eenmalige machtiging om de bedragen van uw bankrekening af te mogen schrijven (dit laatste betekent ook dat u hiermede eventueel achteraf via uw bank een gift kunt herroepen). U ziet er zijn allerlei veiligheden ingebouwd om u te beveiligen!

NOOT betreffende uw IB-aangifte: Bij het gebruik van deze app krijgt u aan het begin van elk kalenderjaar door de organisatie GIvt een overzicht toegezonden van alle giften (via deze app gedaan) aan ANBI-instellingen in het afgelopen kalenderjaar, dit kunt u gebruiken voor uw IB-aangifte. Hiermede zijn dus alle giften aan onze kerk – óók van de zondagse collecte- aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting!

Wassenaar, 10 april 2020
Louis Brackel

 

 

 

actie Eerste Communicanten-2020 op Palmzondag

De Wassenaarse communicantjes konden hun Palmkruizen niet brengen i.v.m. Corona.

Daarom belden zij op Palmzondag  na de Skype kinderwoorddienst  een aantal mensen op, om het Evangelie van Palmpasen voor te lezen en samen het Onze Vader te bidden. 🙏

Op de foto zien we Aurora van de St. Bonifaciusschool Wassenaar Zij heeft heel lang gepraat met de mevrouw die ze belde.

 

 

4 mededelingen i.v.m. corona

Beste parochianen van de St. Willibrordus,

 

Wij hebben in deze coronatijd nu hieronder een viertal mededelingen voor u.

 

 1. Openingstijden van onze kerk

 

In deze tijd van corona zijn er geen vieringen op de komende Palmzondag, Witte Donderdag, Geode Vrijdag, de Paaswake op Paaszaterdag en op 1e Paasdag.

 

Er is nagedacht hoe wij met zijn allen in deze buitengewone tijd tóch kerk kunnen zijn.

 

Om iedereen de gelegenheid te geven de kerk te bezoeken voor gebed, overweging of anderszins, zal onze kerk tot nader order geopend zijn a) op woensdagmorgen van 10-12 uur en b) op vrijdagavond van 21-22.00uur.Daarnaast is onze Mariakapel 7 dagen per week geopend van 09.30-16.30uur (zie verder de laatste 2 alinea’s hieronder)!

 

ATTENTIE: Er zijn ook maatregelen genomen om in de kerk het besmettingsgevaar zo veel mogelijk te voorkomen:

 • In het middenschip is om de nadere bank deze bank evenals de koorruimte Pro Deo afgezet voor toegang: deze plekken kunnen niet worden gebruikt.
 • Op de banken die wel beschikbaar zijn is aangegeven dat het de bedoeling is dat slechts 1 persoon/ 1 gezin/ 1 echtpaar plaatsneemt.
 • Hiermee is er een maximale capaciteit van circa 25 personen in onze kerk ontstaan. Deze beperking van het aantal beschikbare plaatsen zal – is onze verwachting – in de praktijk toch wel voldoende zijn.
 • In de biechtstoel zijn de stoelen zodanig uit elkaar geschoven dat de afstand 1 1/2 m bedraagt. Gelieve het te houden bij een korte biecht (geen biechtgesprek). Dank voor uw begrip.

 

 

 

De Mariakapel is in deze bijzondere tijd 7 dagen per week open van 09.30-16.30u.

Wederom i.v.m. corona is het daar de bedoeling dat slechts één persoon/gezin/echtpaar tegelijk daar aanwezig is!

 

Algemeen geldt in deze corona-tijd:

Gelieve …

 • niet te komen als u verkouden of benauwd bent, koorts heeft of hoest;
 • u aan de overheidsregels van 1 1/2 meter afstand etc. te houden.

2. Vieringen

 

Ondanks dat in onze eigen kerk geen vieringen zullen zijn op de eerder genoemde dagen, bent u in de gelegenheid deze viering in één van onze eigen parochiekerken bij te wonen via de TV, tablet en dergelijke:

Hieronder ziet u de aanvangstijdstippen van de diverse vieringen en de voorganger(s):

Tijdens alle vieringen van Palmzondag/de Goede Week/Paaszaterdag en Pasen kunt u de viering met beeld en geluid volgen via internet.

Dit kan aanstaande zondag 5 april/Palmzondag  via het youtube kanaal:  https://youtu.be/1TDpSYh6urk

De andere vieringen kunnen via een andere link gevolgd worden. De link voor deze andere vieringen wordt nog bekend gemaakt via onze website  www.sintwillibrorduswassenaar.nl

 

 • Zondag 5 april                10.00u Palmzondag                                     Kapelaan Plavčić / diaken Winnubst
 • Donderdag 9 april           19.00u Witte Donderdag                           Pastoor Franken / diaken Brink
 • Goede Vrijdag 10 april    15.00u Kruisweg                                         Diaken Winnubst / pastoor Franken

Goede Vrijdag 10 april    19.00u Kruishulde                                    Kapelaan Plavčić

 • Paaszaterdag 11 april     21.30u Paaswake                                        Kapelaan Plavčić / diaken Brink
 • Zondag 12 april              10.00u  Eerste Paasdag                               Pastoor Franken / diaken Winnubst

3.Ophalen palmtakjes.

 

In tegenstelling wat in De Wassenaarse Krant is gepubliceerd, is het nu zó dat de palmtakjes, die gewijd worden op Palmzondag, pas op woensdag 8 april tussen 10 en 12 uur opgehaald kunnen worden achterin onze kerk.

U wordt daarbij wel verzocht:
– geen andere palmtakjes aan te raken als degene die u wilt oppakken
– niet te hoesten, niezen over de gereedliggende palmtakjes
– de bekende 1,5 meter afstand tot een andere persoon in acht te nemen!

4. Zegening huispaaskaarsen.

Wie een huispaaskaars heeft kan die in onze kerk tijdens één van de openingstijden (b.v. op woensdagmorgen 8 april tussen 10-12 uur) op de trap van het priesterkoor zetten in een plastic zakje met naam erop. Deze kaars moet dan uiterlijk woensdag 8 april voor 12.00 uur er staan. Kapelaan Plavčić zal de kaarsen zegenen en vanaf donderdag 9 april tussen 10-12 uur kan de kaars (aanbellen bij de Sloep) weer worden opgehaald!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw persbericht voor de parochie H. Augustinus n.a.v. de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen van 24 maart 2020.

Op 23 maart hebben de bisschoppen, alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

 

Dit heeft de volgende concrete gevolgen voor onze parochie.

 

 1. a) Liturgische vieringen in het weekeinde en in de Goede Week.

De bisschoppen schrijven: “Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.”

 

Voorlopig zal elke zondag om 10.00 uur in de parochie H.Augustinus in besloten kring  Eucharistie gevierd worden, afwisselend in steeds een andere parochiekern. De bisschoppen vragen dat daar alleen de strikt noodzakelijke mensen bij zijn; daarom zullen bij onze zondagsvieringen slechts één priester, één cantor/organist en één opname technicus aanwezig zijn.

 

Deze viering zal voor de hele parochie H. Augustinus uitgezonden worden via een livestream. Ook de vieringen in de Goede Week zullen gestreamd worden. Wilt u weten waar u deze livestream kunt vinden? Kijk op de homepage van de parochie H. Augustinus: www.parochie-augustinus.nl

Hier kunt u ook de meest actuele informatie vinden over de gevolgen van het coronavirus in onze parochie.

 

Palmtakjes kunnen na Palmzondag opgehaald worden in de dagkapel van de parochiekern dan wel in het portaal van het kerkgebouw indien er geen dagkapel is.

 

De boetevieringen komen te vervallen;  indien u een biechtgesprek wenst kunt u telefonisch contact opnemen met pastoor Franken: 071 889 5938 of met kapelaan Boris: 06 4351 4595.

 

Op Goede Vrijdag worden digitaal door bisdommen en op rkkerk.nl teksten van de kruisweg beschikbaar gesteld, zodat deze thuis gebeden kan worden.

 

 1. b) Andere liturgische vieringen.

 

Alle doordeweekse vieringen, inclusief Aanbidding en het bidden van de Rozenkrans, komen dus ook te vervallen. Het is helaas niet anders.

 

Kerkelijke uitvaarten zullen, in overleg met de begrafenisonderneming, in besloten kring plaatsvinden. De muziek zal door een cantor verzorgd worden of via het afspelen van cd’s. Doopvieringen worden uitgesteld.

 

.c) Andere bijeenkomsten.

 

‘Pastorale huisbezoeken vinden alleen plaats in zeer urgente gevallen en worden, waar mogelijk, vervangen door telefonisch contact. Vergaderingen met meer dan drie personen vervallen. Dit sluit niet uit dat werkgroepen/commissies/koren via bijvoorbeeld e-mail/whatsapp of skype met elkaar contact hebben. We nodigen iedereen uit om juist nu met elkaar te blijven communiceren.

 

 1. d) Kerkopenstelling.

 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

 

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.

In Voorschoten (Laurentius) alle dagen tussen 11.00-12.00 uur.

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.

De kapel van de Willibrordus is van 10 tot 17.00 uur open.

De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.

In Oegstgeest is de Mariakapel dagelijks open.

 

Raadpleeg de website!

 

Dit alles is onder voorbehoud. De ontwikkelingen gaan snel. Helaas zijn daardoor papieren communicatiemiddelen snel achterhaald. In de tijd dat ons parochieblad bij de drukker ligt, kan er weer veel veranderd zijn. Indien u zelf geen toegang hebt tot het internet, kunt u misschien aan familieleden vragen u daarbij te helpen.

 

Raadpleeg daarom altijd de homepage van de parochie H. Augustinus. (www.parochie-augustinus.nl)

 

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpend is. We nemen deze beslissingen met pijn in het hart. U mag weten dat het pastoraal team deze dagen speciaal voor u bidt. We willen u vragen om ook voor elkaar in deze crisis te bidden.

 

Contactpersonen crisisteam

 

Voor Voorschoten: Bernard Drabbe   bernard@bernarddrabbe.nl

Of via app 06 24653051

Voor Oegstgeest: Erik Flikkenschild  erik@flikkenschild.nl

 

Voor Wassenaar: Ton Beijersbergen  ton.beijersbergen@planet.nl

Of via app 06-42233593

Voor Katwijk: Leen de Best                l.debest@ziggo.nl

 

Zij vragen u wel in deze hectische tijd u tot beslist noodzakelijke communicatie te beperken. Zij hopen op uw begrip in deze.

 

Een speciaal mei-nummer van parochieblad De Augustinus.

 

Het liturgisch rooster op pagina 16-17 is in het aprilnummer vervallen, nu alle diensten tot en met 31 mei zijn afgelast. In plaats daarvan hebben we voor de kinderen kleurplaten en teksten geplaatst over de Goede Week.

 

Het meinummer van De Augustinus zal een speciale uitgave worden, zonder rooster en activiteiten, maar met bijdragen over het praktiseren van het geloof in tijden van corona: huiskerk, persoonlijk gebedsleven, streams, openingsuren kerk et cetera. Bovendien is mei ook Mariamaand!

 

Misschien wilt u nadenken over, of ideeën inbrengen voor artikelen? Uw gedachten en gebeden of (kinder)gedichten delen met de hele parochie?

Wij bekijken graag of we het kunnen plaatsen.

 

Namens het crisisteam, de redactie en het pastoraal team, wens ik u vrede en alle goeds en hoop dat u allen gezond zult blijven.

 

Pastoor Rochus Franken

 

 

Openstelling kerken in onze parochie

 

De bisschoppen vragen ons in deze crisis de kerken open te stellen voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje.

In de parochie H. Augustinus gebeurt dit op de volgende tijdstippen:

 

In Katwijk (Joannes de Doper) alle dagen van de week tussen 11.00-12.00 uur, behalve op de woensdag.

 

In Voorschoten (Laurentius) is de openstelling maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11.00-12.00 uur.

 

In Wassenaar hebben de drie kerken een dagkapel die doordeweeks overdag geopend is.

De kapel van de Willibrordus is van 09.30 tot 16.30 uur open met uitzondering van maandag.

De Jozefkapel van 10 tot 16.00 uur.

De kapel van De Goede Herder tot ’s avonds 19.00 uur.

 

In Oegstgeest (H. Willibrord) zijn de tijden: maandag van 11.00-12.00 uur voor persoonlijk gebed, dinsdag 9.00-10.00 uur eucharistie, woensdag 11.30-13.00 uur aanbidding en rozenkrans, donderdag 9.00-10.00 uur eucharistie, vrijdag 11.00-12.00 uur voor persoonlijk gebed. Daarnaast is de Mariakapel dagelijks open.

 

Overigens gaan de doordeweekse vieringen overal door op de tijden die men gewend is.

H. Mis volgen via internet

Onze St. Willibrorduskerk is op zondag niet open voor gebed.

In plaats daarvan is er komende zondag  een uiitzending van de Eucharistieviering via internet om 10.00 uur vanuit de kerk in Katwijk, ook behorend tot de Augustinisparochie.

 

Alle publieke liturgische vieringen in het weekeind en in de Goede Week zijn door de bisschoppen afgelast. Wilt u toch de Mis volgen vanuit uw eigen parochie?

Dat kan!  Aanstaande zondag (22 maart) en de zondag daarna (29 maart) kunt de H. Mis met beeld en geluid volgen op https://www.joannesdedoper.nl/live-tv-uitzending/

Het aanvangstijdstip is 10.00u!

Namens het crisisteam en het pastoraal team

Pastoor Rochus Franken