REDACTIONELE OPROEP: Wilt u uw reactie geven over ‘DE AUGUSTINUS’?

Sinds Kerstmis vorig jaar is er het nieuwe blad voor onze gehele parochie: “De Augustinus”, dit nadat wij een dertigtal jaren in RK-Wassenaar De Gaffel als periodiek hadden.

Nu wij als Willibrordus-redactie (incl. het oktober-nummer) – niet te vergeten mede met behulp van diverse auteurs uit onze parochiekern – 9 nummers hebben uitgebracht, zouden wij graag van u – indien u lezer bent van De Augustinus – reacties krijgen over wat de waardering van dit blad bij ons lezerspubliek is.

Omdat sedert 12 juni jl. deze nieuwe website www.sintwillibrorduswassenaar.nl in de lucht is, zouden wij u – in deze tijd van internet en e-mails – willen vragen uw reactie aan ons via het (elektronische) contactformulier op deze website toe te willen zenden.

Noot:
op de hoofdpagina van de website klikt u onderaan in de menu-kolom op de pagina “Contact”.
Dan staat het contactformulier onderaan de pagina.
De verdere gang van zaken hiermee wijst zichzelf, nemen wij aan.

Wij willen u vragen de volgende 6 vragen van uw antwoord te voorzien (indien u in het contactformulier de onderstaande nummering gebruikt, behoeft u niet de tekst van de vraag over te nemen):

1. Staat er op de blz.’n 28 t/m 30 van het blad voldoende informatie over onze parochiekern St. Willibrordus?

2. Zo neen: kunt u de onderwerpen vermelden, die u mist?

3. Is de informatie op de blz. 16/17 over de vieringen in de komende periode voldoende duidelijk?

4. Zo neen: wat mist u in dit overzicht en/óf wat moet verbeterd worden?

5. Leest u weleens de inhoud van de meer ‘algemene’  blz.’n 2 t/m 11 met in totaal 5 onderwerpen?

6. Van die blz’n: welke van deze 5 onderwerpen heeft uw grootste belangstelling? Hierbij zouden wij het zéér op prijs stellen indien u alle 5 onderwerpen wilt vermelden in aflopende volgorde van de hoogte van uw belangstelling.

De resultaten hoort u nog van ons!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De redactie van de Willibrorduspagina’s in De Augustinus tevens van onze website:
Anne van der Zalm
Louis Brackel

 

Zondag 16 augustus: drie dopelingen in onze gemeenschap opgenomen

Wij zijn voor onze parochiegemeenschap erg blij dat er op zondag 16 augustus maar liefst 3 dopelingen in in onze kerk het H. Doopsel kregen toegediend.

Diaken Brink leidde beide doopplechtigheden.

In de eerste doopplechtigheid betrof het de 4-jarige Giorgio Diego Alois Vis, zoon van Pietronella van der Sluys en Theo Vis. De peter en meter zijn Rob Fleeming en José van Vliet. Het was een mooie plechtigheid met rond de doopvont een groot aantal familieleden en vrienden en vriendinnen.

Hieronder ziet u enkele foto’s van de doopplechtigheid, die er een impressie van geven.

In de 2e doopplechtigheid waren het 2 jongeren uit het gezin Van der Sluis – van Ekeren, namelijk:
Feline Helena Antoinette van der Sluis (14 jaar) en Floris Anthonie Jacobus van der Sluis (12 jaar).
De peter en meter van Feline zijn Willem van Ekeren en Mirjam van der Sluis, van Floris zijn de peter en meter Jos van der Sluis en Mirjam van der Sluis.
Deze dopen vonden plaats in aanwezigheid van hun oma en een aantal familieleden en vrienden en vriendinnen.

Ook van deze plechtigheid kunt u een impressie krijgen met behulp van de hieronder staande foto’s.

Tenslotte: wij hopen dat deze dopelingen zullen opgroeien als gelovige mensenkinderen.