Bedevaart “Stille Omgang” op 18-19 maart 2017

foto_stille omgang(1)

 

Zie voor nadere informatie: het tabblad “Bedevaarten”

 

 

 

 

Oriëntatiedag Vronesteyn  26 maart 2017

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden

 

Zondag 26 maart staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet  ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk.

 

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken.

Misschien denk je dat het diakonaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt.

Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar…

 

Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten.

Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages.

Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer.

De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen  en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien.

 

Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die mee willen weten over het diakenschap.

 

Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?

 

Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.

 

Graag tot ziens!

 

Rector Walter Broeders

 

T: 070 – 3873804

M: 06-271 401 17

E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl

Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

 

 

 

Actie KerkBalans-2017

logo-kerkbalans-2017

Voor de Actie KerkBalans-2017 verwijzen wij naar het tabblad Kerkbijdrage op deze website.

 

Bent u verwonderd nu voor januari een exemplaar van De Augustinus te ontvangen?

Voor het geval dat u zich bij het lezen van dt januari-nummer afvraagt waarom u deze heeft ontvangen, geven wij de volgende toelichting.

Met ingang van dit nummer voor januari 2017 zal ons parochieblad De Augustinus 9x per jaar worden bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt.
Voor de distributielijst voor heel 2017 betekent dit dat alle huisgezinnen die in het jaar 2016 en/of 2015 een kerkbijdrage hebben betaald, op deze distributielijst zijn geplaatst.

Deze nieuwe regeling betekent voor onze parochiekern dat het aantal huisgezinnen dat 9x per jaar De Augustinus zal ontvangen, stijgt van ca. 250 naar ca. 470; dit betekent bijna een verdubbeling!


Noot: de overige 2 nummers in de jaarcyclus van 11 van De Augustinus – het Paasnummer en het Kerstnummer – worden al sinds jaren verspreid bij álle in onze parochieadministratie ingeschreven huisgezinnen. Voor het Kerstnummer betekende dit bijvoorbeeld dat dit nummer verspreid is bij ca. 1.420 huisgezinnen van onze parochiekern.
In het Kerstnummer zijn wij vrij uitgebreid ingegaan op  de nadelige financiéle consequenties, die deze sterke vergroting van het aantal gedistribueerde Augustinussen (kosten ca. € 15 per jaar per afleveradres) voor onze parochiekern betekent.

Omdat u in de loop van de maand januari weer de bekende envelop van de Actie-Kerkbalans (nu uiteraard voor 2017) zult ontvangen willen wij het volgende vragen:


(1) aan alle huisgezinnen, die jaarlijks een kerkbijdrage betalen, om hun kerkbijdrage met ingang van de Actie Kerkbalans-2017 te verhogen met € 15 ;


(2) aan die huisgezinnen die tot nu toe niet deelnemen aan de Actie KerkBalans, maar wel een abonnement (à € 15 p.jr) op De Augustinus hadden én De Augustinus willen blijven ontvangen, om deze € 15 voortaan bij te dragen als kerkbijdrage via onze Actie KerkBalans.
In het vertrouwen dat deze categorie huisgezinnen dat laatste zullen willen doen, hebben wij deze ca. 60 abonnees uit 2016 eveneens op de distributielijst-2017 van De Augustinus geplaatst.


Zijn er bij u vragen over deze nieuwe regeling dan kunt u ondergetekende benaderen:
Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in de parochiekern St. Willibrordus:

tel. 06-260 260 05 / louis@brackel.info

 

 

 

Toekomst RK Wassenaar

(artikel ook geplaatst in het Kerstnummer-2016 van het parochieblad De Augustinus)

Op 13 oktober hebben vertegenwoordigers van het bestuur en het pastoraal team een bespreking gehad met leden van de pastoraatgroepen en beheercommissies van de drie parochiekernen van Wassenaar, om ons te bezinnen op de toekomst van de Wassenaarse geloofsgemeenschap en haar kerkgebouwen. De aanzet hiertoe is de bezinning geweest op 7 april dit jaar, door bestuur en pastoraal team, onder leiding van Ton Bernts, de medeauteur van de studie “God in Nederland”. Een van de belangrijke conclusies was dat tussen nu en vijftien jaar het verwachte kerkbezoek meer dan halveert. De dorpen Katwijk en Oegstgeest hebben elk één kerk. Sinds de sluiting van de Moeder Godskerk geldt dit ook voor Voorschoten. Het parochiebestuur heeft het scenario geopperd om er naar te streven dat in 2030 elk dorp nog een eigen katholieke kerk heeft. Dat betekent niet alleen verstandig beleid rond personen, gebouwen en financiën, maar ook dat de geloofsgemeenschap in Wassenaar een stappenplan moet maken om in de komende jaren één parochiekern te worden en het aantal vieringen en kerkgebouwen te reduceren.

Voor de besluitvorming zal bestuurslid Reinoud Kimman een rapport opstellen met alle relevante factoren bij elkaar. Dit rapport zal de basis zijn om in januari opnieuw rond dit onderwerp bij elkaar te komen. Dan wordt ook verder gewerkt aan een stappenplan. In dit proces is het van groot belang dat in de eerste plaats de kerkgangers, maar ook het bisdom, de gemeente en alle relevante personen, voortdurend op de hoogte worden gehouden en betrokken blijven. De eerste stap is het samenvoegen van de pastoraatgroepen en de beheercommissies van de drie Wassenaarse kernen. Voor wat betreft de pastoraatgroepen is daar een jaar geleden al mee begonnen en dit zal het komende jaar, mede onder leiding van de locatiereferent, diaken George Brink, vaste vorm krijgen. We willen van de nood een deugd maken en de kansen benutten om aan een grote vitale gemeenschap te bouwen.

Diaken George Brink

Pastoor Michel Hagen