Eerste Heilige Communie in Wassenaar in 2016

 

In 2016 is de viering van de Eerste Heilige Communie voor alle Wassenaarse kinderen in onze St. Willibrorduskerk op zondag 17 april, aanvang 9.30 uur.
De voorbereidende kindermiddagen zullen begin maart starten en plaatsvinden in de pastorie van de St. Jozefkerk, op donderdagmiddag na school van 15.30 uur tot 17 uur.
Het betreft zeven middagen vóór de viering van de Eerste Heilige Communie en één middag erna.
Er zal – alle in onze Willibrorduskerk – een ‘voorstelviering’ zijn op zo. 6 maart, de viering van de Eerste Heilige Communie zelf op zo. 17 april en een ‘terugkomviering’ op zo. 5 juni.
We gebruiken bij de voorbereiding het bisdomproject: Blijf dit doen.
De kinderen krijgen een mooi werkboek, waarin ze allerlei dingen kunnen lezen, tekenen, opdrachten doen enz.

In januari 2016 worden er brieven verstuurd naar de gezinnen met kinderen, die in de leeftijd van groep 4 zitten en die voor zover wij weten, als RK geregistreerd staan.

Bij deze brieven zit een aanmeldingsformulier, dat u na invullen kunt inleveren, op papier of ingescand per e-mail.
Op donderdag 28 januari a.s. om 20 uur is er een informatieavond voor ouders in gebouw Sion (naast de Jozefkerk), Parklaan 26.
Óók ouders die eerder geen brief ontvingen of die nog twijfelden, zijn op deze avond welkom. Zij kunnen hun kind dan desgewenst alsnog opgeven.
Mocht u vragen hebben, dan kunt U mailen naar Elma van der Kooij (denniselma@hotmail.com) of diaken George Brink (diakenbrink@parochie-augustinus.nl).

Namens de Werkgroep Eerste Communie Wassenaar,
Diaken George Brink