OPROEP om een keer (geheel vrijblijvend) mee te zingen met Pro Deo in juli en/of augustus!

Voor hen die altijd al eens bij een (ander) koor hebben willen zingen, organiseert ons koor Pro Deo in onze St. Willibrorduskerk twee ‘zomervieringen’: op zondag 17 juli en een op zondag 14 augustus.
Deze vieringen beginnen zoals gebruikelijk, om 09.30 uur.
Wie het leuk vindt om een keer in dit koor de viering te beleven, is van harte welkom!
Er vindt een kleine repetitie vooraf plaats: deze begint om 08.45 uur op de dag zelf.
Indien u zich hiervoor aanmeldt per e-mail op zangkoorprodeo@gmail.com ,  dan kunnen we de bladmuziek voor u klaarleggen.
Na de viering wordt er koffie geschonken achter in de kerk. Gewoon een keer doen!

“Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk.”    (Ludwig van Beethoven)

                                                                                          

Op zondag 5 juni jl. was de Eerste H. Mis in Wassenaar van kapelaan Boris Plavčić

Op zondag 5 juni was het een feestelijke viering in onze kerk: de op 28 mei jl gewijde kapelaan Boris Plavčić droeg zijn Eerste H. MIs op in onze Wassenaarse gemeenschap.

Dit gebeurde in een volle kerk met parochianen uit de 3 Wassenaarse parochiekernen: De Goede Herder, St. Jozef en St. Willibrordus.

Tijdens zijn preek stelde kapelaan Boris de vraag: “Wat verwacht u van een nieuwe priester anno 2016?” De kerkgangers werden door deze zich kwetsbaar opstellende vraag van Boris enigszins overvallen, maar kwamen met enige suggesties. Daarop vulde Boris Plavčić dit met het nodige enthousiasme zelf in.

Verder toonde hij tijdens zijn preek een doornenkroon en ging in op de situatie hoe – in figuurlijke zin – deze doornenkroon een bloeiende kroon kan worden.

Aan het eind van de viering werden aan de nieuwe kapelaan door de kinderen zelf gemaakte  papieren bloemen – voorzien van een wens voor zijn toekomst – aangeboden.

Als afsluiting gaf de kapelaan nog de zogenaamde neomistenzegen (zie noot)

Na de viering werd er tijdens het koffiedrinken uitgebreid gebruik gemaakt van de gelegenheid tot feliciteren.

Tevens werd een groepsfoto (zie hieronder) van alle kerkgangers gemaakt, hierbij de nieuwe kapelaan, zijn familie en de aanwezige 1e communicanten vooraan.

 

NOOT:
De neomistenzegen is een gebruik dat samenhangt met het feit dat iemand pas priester is. Men gaat er (terecht) van uit dat iemand die pas priester is, zijn priesterlijk werk met een bijzondere aandacht en vruchtbaarheid doet – dat geldt dus in het bijzonder ook voor die zegen. Vandaar dat men aan deze speciale zegen van een pas gewijde priester een bijzondere genade toeschrijft.

Over de term neomist: Iemand blijft neomist tot er het jaar erna een nieuw iemand in het bisdom gewijd wordt, maar meestal noemt men iemand zo in de eerste maanden na de wijding.
Bron: https://www.facebook.com/VraagDePriester

groepsfoto_5-6-2016_10x15


P1040308

P1040310P1040311

P1040315P1040317

P1040326P1040330

 

 

P1040331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1040339

Aangekondigde wijzigingen in het Pastorale Team van onze parochie

Op 28 mei jl. is bekend gemaakt dat kapelaan Boris Plavčić  – op 28 mei jl. gewijd tot priester – is benoemd als lid van het Pastorale Team van onze parochie St. Augustinus.

 

Tevens is op die datum bekend gemaakt dat pastor Berry Lansbergen met ingang van 1 september a.s. het Pastorale Team van onze parochie gaat verlaten wegens een benoeming elders in het bisdom.

 

 

 

Onze bisschop Mgr. Van den Hende wijdde op 28 mei jl. Boris Plavčić tot priester

foto_wijding_Boris_(1)

 

“Het is een taak en een dienstwerk, want je doet het niet voor jezelf, maar voor de Heer. En je doet het voor de Heer in de gemeenschap van de Kerk die een netwerk van liefde is.” Dit zei Mgr. Van den Hende op zaterdag 28 mei. De bisschop wijdde die dag door handoplegging en gebed Boris Plavčić tot priester voor het bisdom Rotterdam.

 

De wijding vond plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal Rotterdam. Priesters uit het bisdom Rotterdam en daarbuiten concelebreerden en 700 gelovigen namen deel aan de wijdingsplechtigheid. De gezangen werden verzorgd door de kathedrale Laurentius en Elisabeth cantorij en het koor Carmina Croata.

 

Vicaris-generaal Verbakel heette alle aanwezigen welkom, waaronder de familie van Boris. In het bijzonder verwelkomde hij de ambassadeur van Kroatië, mevrouw Andrea Gustović-Ercegovac. “We zijn onze Heer dankbaar dat Hij je hart heeft geraakt,” aldus vicaris-generaal Verbakel tot de wijdeling. “Je routekaart naar vandaag is mede hier in deze kerk geboren te midden van de Kroatische parochie, die hier al vele jaren onderdak heeft.”

 

Nadat de Schriftlezingen hadden geklonken volgde de uitverkiezing van de kandidaat. Rector Broeders presenteerde de wijdeling en sprak over zijn vorming. Hij schetste Boris als iemand met creativiteit, humor en inventiviteit. “Dat alles met een groot geloof en eucharistische devotie. Hij is leergierig en vol passie en vuur om de Heer te volgen in woord en daad.” Daarna verklaarde de rector plechtig: “Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar ik dat Boris Plavčić waardig bevonden is.” Waarop Mgr. Van den Hende antwoordde: “Met de hulp van de Heer onze God en Jezus Christus, onze Heiland, kiezen wij onze broeder hier uit voor de orde van het priesterschap.”

 

Toen de wijdeling de beloften had uitgesproken die horen bij de wijding tot priester en de kerk de litanie van de heiligen had gezongen, volgde de wijding door handoplegging en gebed. Nadat de bisschop Boris de handen had opgelegd en in stilte had gebeden, deden dat ook de aanwezige priesters. Daarna sprak Mgr. Van den Hende het wijdingsgebed uit. Hij zalfde de handen van Boris met het heilig chrisma en overhandigde hem de pateen en de kelk voor het vieren van de eucharistie.

foto_wijding_Boris_(2)

9 Juli: Bedevaart Brielle met opening Heilige Deur

 

Thema: ‘Wees barmhartig’

 

Zaterdag 9 juli vindt de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik  5, Brielle) plaats. Onderdeel van de bedevaart is een pontificale eucharistieviering. Thema is dit jaar ‘Wees barmhartig’. Bij gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid wordt op die dag de Heilige Deur geopend. De Caeciliakoren van St. Willibrordkerk (Bergschenhoek) en van St. Hildegardiskerk (Rotterdam Noord) verlenen o.l.v. Theo Kloeg, dirigent/organist de muzikale ondersteuning van de viering. Tevens is er een speciaal Jongerenprogramma.

foto_bedevaart_Brielle

Het symbool van de Heilige Deur heeft binnen de liturgie een bijzondere betekenis. Deze herinnert aan de iconostase (een want met ikonen) die in de Oosterse Kerken het priesterkoor afgrenst van de ruimte voor het volk. Door het binnentreden van de deur komt men in de ruimte van Gods licht en barmhartigheid.

 

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te zweren. Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook gedenktekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’.

 

Programma Nationale Bedevaart:

11.00 uur Eucharistieviering
13.00 uur Rozenkransgebed / jongerenprogramma
14.00 uur Kruisweg
15.00 uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen

 

Jongerenprogramma:

Voor de jongere bedevaartgangers is er een ‘parallelprogramma’ tijdens het rozenkransgebed, met catechese door de bisschop.

 

Busvervoer:

Er zijn twee opstapplaatsen.

  • Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam

Vertrektijd: 09.45 uur

  • Centraal Station Rotterdam (achterzijde), Proveniersplein

Vertrektijd: 10.15 uur

Aanmelden via bisdom Rotterdam. T: 010 – 281 51 71

 

Openstelling en eucharistieviering:

In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt om 16.00 uur een eucharistieviering plaats. De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te Brielle.

Nieuwe pagina op deze website: Priester- en diakenopleiding

Wij maken u erop attent dat er op deze website op een apart tabblad informatie aanwezig is over de priester- en diakenopleiding in ons bisdom.

Wij bevelen het lezen van die informatie gaarne aan!