Aankondiging van de priesterwijding op zaterdag 28 mei van onze diaken Boris Plavčić

foto_Boris-MEI-2016

Onze diaken Boris Plavčić, die sedert november 2015 in onze parochie werkzaam is, wordt op zaterdag 28 mei in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal (Mathenesserlaan 305 in Rotterdam) door de bisschop mgr. A. van den Hende tot priester gewijd.
Aanvang van de wijdingsplechtigheid is 11.00u; na afloop is er gelegenheid tot feliciteren van de wijdeling.
U wordt als parochiaan van harte uitgenodigd deze bijzondere plechtigheid bij te wonen; daarmede kunt u tevens blijk geven van uw belangstelling voor het heugelijke feit van een nieuwe priester in ons bisdom!

Verdere informatie hierover vindt u op blz. 6 van het Mei-nummer van De Augustinus; u ziet daar ook dat er busvervoer naar de kathedraal in Rotterdam mogelijk is, mits u zich daarvoor inschrijft via de intekenlijst achterin de kerk.

 

 

Komt u óók naar de Eerste H. Mis in de Wassenaarse gemeenschap van kapelaan Boris Plavčić?

Op zondag 5 juni .a.s. zal (alsdan) kapelaan Boris Plavčić zijn Eerste H. MIs komen opdragen in onze Wassenaarse gemeenschap in de St. Willibrorduskerk, aanvang 09.30 uur.
Het pastorale team heeft besloten dat er – vanwege dit feestelijke gebeuren – op die dag géén viering in de andere twee kerken in Wassenaar zal zijn.
U zult begrijpen dat wij willen proberen van deze viering én na afloop, een feestelijke gebeurtenis te maken.
Indien u met velen deze viering komt bijwonen, dan zijn wij voor de feesteling en voor ons allen reeds in belangrijke mate in onze opzet geslaagd!

Jongerenvoettocht van Heenvliet naar Brielle op zondag 29 mei 2016

 

Zondag 29 mei vindt de 16e editie plaats van de voettocht van Heenvliet naar Brielle. Tien kilometers wandelen van de Hervormde kerk in Heenvliet naar de Bedevaartskerk in Brielle. Onderweg wisselen de jongeren van gedachten over geloven. Dit jaar is het thema ‘Barmhartigheid’.
Thema: Barmhartigheid
Het thema van het heilig Jaar door Paus Franciscus uitgeroepen heeft niets aan actualiteit ingeboet ten opzichte van de meedogenloze strijd tussen katholieken en het opkomend protestantisme in de tijd van Merula en de martelaren van Gorcum. Hoe barmhartig zijn wij mensen en christenen van de 21e eeuw? Is niet barmhartigheid het kenmerk van ons Godsgeloof? En hoe kunnen wij in de harde wereld van vandaag juist dit handelsmerk uitdragen in de ontmoetingen van alledag? Kortom: een thema waar je niet omheen kunt. Dus:  Loop je mee?

Fotoverslag jongerenvoettochten

Algemene informatie jaarlijkse jongerenvoettocht

Wat?
Voettocht van Heenvliet naar Brielle met als doel uit te wisselen over geloven

Voor wie?
Jongeren uit alle kerken in de leeftijd van 12 tot 30 jaar

Waar?
Tien kilometer wandeling van de Hervormde Kerk van Heenvliet naar de Bedevaartskerk in Brielle

Wanneer?
zondag 29 mei 2016, van 14.00 uur tot 20.00 uur
Programma
– 13.30 uur verzamelen in de Hervormde Kerk van Heenvliet
– 14.00 uur inleiding over (on)barmhartigheid ten tijde van het opkomend protestantisme en nu
– 14.30 uur begin gesprekswandeling langs de Brielse Maas
– 16.00 uur bezoek aan de St. Catharijnekerk in Brielle
– 17.30 uur viering in de Bedevaartkerk in Brielle rond het thema: Jezus, het gezicht van Gods barmhartigheid
– 18.30 uur BBQ bij de Bedevaartkerk
– 20.00 uur einde

Kosten
Eigen bijdrage van € 5,- per persoon. Dit is inclusief de afsluitende barbecue.


Informatie

Pastoor Huub Flohr
0652590015 / pastor.flohr@christoffelparochie.nl

P.S. Neem een vriend(in) mee uit een andere kerk!

Eerste H. Communie project in 2016

In 2016 is de viering van de Eerste Heilige Communie voor alle Wassenaarse kinderen in onze St. Willibrorduskerk geweest  op zondag 17 april.

Het project voor 2016 wordt afgesloten met de ‘terugkomviering’ op zondag 5 juni.

Namens de Werkgroep Eerste Communie Wassenaar,
Diaken George Brink

 

Terugblik op de viering op zondag 17 april 2016

Niet minder dan 20 kinderen uit de drie Wassenaarse parochiekernen hebben hun Eerste Heilige Communie gedaan op Zondag 17 april in onze St. Willibrorduskerk. Tijdens de mooie plechtigheid met als voorgangers pastoor Michel Hagen en de diakens George Brink en Boris Plavčić, werd in aanwezigheid van vele (groot)ouders, familieleden, vrienden en onze andere parochianen gezongen door het Kinderkoor St. Victor uit Noordwijkerhout.

Niet achterwege mag blijven een woord van speciale dank aan hen die voor de voorbereiding van de kinderen op deze gedenkwaardige gebeurtenis hebben gezorgd: diaken Brink, Elma van der Kooij, Valerie Blussé, Jeannette van Leeuwen en Marika Bakker; daarnaast veel dank aan Gabrie Lansbergen voor het maken van de vele foto’s op deze dag.

IMG_6187a (18a)

IMG_6106_PT(a)

Bedevaart naar MARIA VAN JESSE met Stille Ommegang in Delft op zondag 19 juni

Zie Tabblad ‘Bedevaarten’

 

 

 

9 Juli: Bedevaart Brielle met opening Heilige Deur

 

Thema: ‘Wees barmhartig’

 

Zaterdag 9 juli vindt de Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik  5, Brielle) plaats. Onderdeel van de bedevaart is een pontificale eucharistieviering. Thema is dit jaar ‘Wees barmhartig’. Bij gelegenheid van het Jaar van de Barmhartigheid wordt op die dag de Heilige Deur geopend. De Caeciliakoren van St. Willibrordkerk (Bergschenhoek) en van St. Hildegardiskerk (Rotterdam Noord) verlenen o.l.v. Theo Kloeg, dirigent/organist de muzikale ondersteuning van de viering. Tevens is er een speciaal Jongerenprogramma.

foto_bedevaart_Brielle

Het symbool van de Heilige Deur heeft binnen de liturgie een bijzondere betekenis. Deze herinnert aan de iconostase (een want met ikonen) die in de Oosterse Kerken het priesterkoor afgrenst van de ruimte voor het volk. Door het binnentreden van de deur komt men in de ruimte van Gods licht en barmhartigheid.

 

Brielle is het bekendste bedevaartsoord van Zuid-Holland. In het jaar 1572 werden op deze plaats 19 Rooms-Katholieke geestelijken uit Gorcum gemarteld en opgehangen omdat ze weigerden hun geloof in de eucharistie af te zweren. Drie ‘jonge’ martelaren uit de vorige eeuw hebben in het heiligdom ook gedenktekenen gekregen: de heilige zuster Benedicta van het Kruis (Edith Stein), de zalige Karl Leisner en de zalige Titus Brandsma. Zij zijn alle drie martelaren van het naziregime ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en indrukwekkende geloofsgetuigen van ‘onze tijd’.

 

Programma Nationale Bedevaart:

11.00 uur Eucharistieviering
13.00 uur Rozenkransgebed / jongerenprogramma
14.00 uur Kruisweg
15.00 uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen

 

Jongerenprogramma:

Voor de jongere bedevaartgangers is er een ‘parallelprogramma’ tijdens het rozenkransgebed, met catechese door de bisschop.

 

Busvervoer:

Er zijn twee opstapplaatsen.

  • Laurentius en Elisabeth Kathedraal aan de Mathenesserlaan 305 te Rotterdam

Vertrektijd: 09.45 uur

  • Centraal Station Rotterdam (achterzijde), Proveniersplein

Vertrektijd: 10.15 uur

Aanmelden via bisdom Rotterdam. T: 010 – 281 51 71

 

Openstelling en eucharistieviering:

In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Elke donderdag vindt om 16.00 uur een eucharistieviering plaats. De Rik 5 (Hoek De Rik-Kloosterweg) te Brielle.

Nieuwe pagina op deze website: Priester- en diakenopleiding

Wij maken u erop attent dat er op deze website op een apart tabblad informatie aanwezig is over de priester- en diakenopleiding in ons bisdom.

Wij bevelen het lezen van die informatie gaarne aan!