Zondag 16 augustus: drie dopelingen in onze gemeenschap opgenomen

Wij zijn voor onze parochiegemeenschap erg blij dat er op zondag 16 augustus maar liefst 3 dopelingen in in onze kerk het H. Doopsel kregen toegediend.

Diaken Brink leidde beide doopplechtigheden.

In de eerste doopplechtigheid betrof het de 4-jarige Giorgio Diego Alois Vis, zoon van Pietronella van der Sluys en Theo Vis. De peter en meter zijn Rob Fleeming en José van Vliet. Het was een mooie plechtigheid met rond de doopvont een groot aantal familieleden en vrienden en vriendinnen.

Hieronder ziet u enkele foto’s van de doopplechtigheid, die er een impressie van geven.

In de 2e doopplechtigheid waren het 2 jongeren uit het gezin Van der Sluis – van Ekeren, namelijk:
Feline Helena Antoinette van der Sluis (14 jaar) en Floris Anthonie Jacobus van der Sluis (12 jaar).
De peter en meter van Feline zijn Willem van Ekeren en Mirjam van der Sluis, van Floris zijn de peter en meter Jos van der Sluis en Mirjam van der Sluis.
Deze dopen vonden plaats in aanwezigheid van hun oma en een aantal familieleden en vrienden en vriendinnen.

Ook van deze plechtigheid kunt u een impressie krijgen met behulp van de hieronder staande foto’s.

Tenslotte: wij hopen dat deze dopelingen zullen opgroeien als gelovige mensenkinderen.

In Memoriam Pater Mariano Gijsen

  foto_pater-Gijsen(2)

In Belo Horizonte Brazilië is op 28 juni Frei Mariano Gijsen overleden.

In 1989 werd bij Blauw Zwart in Wassenaar een 24 uurs voetbaltoernooi gehouden, waarvan de opbrengst was bestemd voor Pater Gijsen, die zich in Rio de Janeiro en later in Belo Horizonte zich het lot van de straatkinderen had aangetrokken. In de jaren die volgden werden door Run For Rio en Broeder Zon met én door allerlei acties geld op gehaald om zijn werk te steunen.

Regelmatig kwam hij over naar Wassenaar om even bij te komen van zijn werk en om alle gulle gevers te bedanken. Tot op hoge leeftijd bleef hij de kinderen op de straat volgen en zo nodig te plaatsen in een van zijn huizen. Onder leiding van een echtpaar kregen de kinderen dan onderwijs en een liefdevol thuis.

Tijdens een gedachtenisviering op 14 juli in Huize Willibrord werd hij geroemd om zijn geduld, zijn bevlogenheid, zijn inzet, zijn eigenzinnigheid, maar vooral om zijn zorg voor de kleine medemens.

Ook zijn broer Menno sprak een In Memoriam uit, waarin hij vertelde over de roeping van zijn broer, om priester te worden.

De viering, geleid door Franciscaner medebroeders, werd afgesloten met het Zonnelied van Franciscus.

Geloofd zijt Gij, om broeder Zon, om Zuster Maan, om Zuster Aarde, om broeder Vuur en om zuster Dood, die nooit een sterveling buiten sloot van loon of leed in ’t eeuwig Leven.

Moge hij rusten in vrede.

Sint Willibrord Summerschool in Oegstgeest

Zeven lichtvoetige bijeenkomsten van religieuze en culturele aard, die ‘s ochtends plaats vinden in de pastorie van parochiekern Sint Willibrord in Oegstgeest (Rhijngeesterstraatweg 35)

plaatje_tekening-zon

Woensdag 15 juli  9.30-11.30: God op vakantie?
Wat is dat toch, door het jaar mijden we de kerk binnen en op vakantie lopen we elke open kerkdeur binnen? Over de sfeer van een kerk en wat ruimte met je doet. In beeld en verhaal.

Woensdag 22 juli 9.30-11.30: Spelenderwijs
Een gezellige spelochtend wordt het met Bijbelkwartetten en Profeet erger je niet, met Reli-quiz en Hartendieven.

Vrijdag 31 juli 9.30-11.30: Eekhoorn en Mier
De verhalen van Toon Tellegen vormen een soort spirituele bijbel. Hij beproeft woorden, waarvan de diepte ons soms ontgaat. Hij kauwt en knabbelt op begrippen, keert en keert en brengt ons nogal eens op een spiritueel spoor.

Maandag 10 augustus 9.30-11.30: Laurentius
over de heilige Laurentius, verhalen en beelden.

Woensdag 19 augustus 9.30-11.30: Zingen is dubbel bidden
De liederen uit onze bundels. Je meest geliefde kerklied. Wat zingen we, wat hoort u daar? Liederen en hun betekenis.

Donderdag 27 augustus 10.00-13.00: Augustinusfeest
over de heilige Augustinus, verhalen en beelden.
Aansluitend is er een gezamenlijke lunch ter afsluiting van de Summerschool

Deelname is bedoeld voor eenieder in Oegstgeest en in de Augustinusparochie, die met een lichte tred zich bezig wil houden met zinnige thema’s. Ter onderbreking van de zomerse sleur: inhoud, gezelligheid en ontmoeting.
Het is echt van belang dat u zich opgeeft bij: petervanbeurden@gmail.com U kunt zich per keer zich opgeven. Voor degenen die alle zeven bijeenkomsten volgen, is er een verrassend diploma!

plaatje tekening zon