AANKONDIGING: viering van H. Willibrordus en H. Hubertus op zondag 6 november

foto_uil-2_ketnet-be

 

Op zondag 6 november om 09.30u vieren wij  het feest van de patroon van onze kerk: St. Willibrordus.
Omdat de herfst is begonnen en tevens het jachtseizoen, herdenken wij tevens de H. Hubertus, de patroonheilige van de jacht.
Speciaal vanwege de herdenking van H. Hubertus wordt de viering muzikaal opgeluisterd door 2 jachthoorngroepen en bijbehorende valkeniers met enkele roofvogels.


Voor de kinderen is er tijdens deze viering in onze kerk weer een KinderWoordDienst.
Tijdens deze KinderWoordDienst willen wij onder andere de kinderen vertellen over de wederwaardigheden van de H. Willibrordus.


Na de viering zullen tijdens het koffiedrinken, de jachthoorngroepen achter in de kerk en zo mogelijk op het kerkplein acte de presence geven.
De kinderen kunnen dan van dichtbij de jachtvogels (2 buizerds en 1 uil) bewonderen.

P1020558a

Vleugel in plaats van piano in gebruik bij Pro Deo

In het nummer van april jl. van ons parochieblad  De Augustinus maakte Pro Deo kenbaar op zoek te zijn naar een vleugel ter vervanging van de in gebruik zijnde piano.
Welnu: er is inmiddels een zeer goede 2e-hands Bechstein-vleugel gekocht en de piano is daarbij ingeruild.
Pro Deo zal vanaf zondag 30 oktober de vleugel in gebruik nemen.
Wij hopen dat deze vleugel aan de hoog gestemde verwachtingen qua geluid voldoet.

 

 

Door de doop in onze gemeenschap opgenomen

 foto_doop_25-sept_nov-2016

Op zondag 25 september werd Jaylinn Christina van der Woude – geboren op 27 juni – in onze kerk gedoopt door diaken George Brink.
De  ouders zijn Maaike Josemanders en Herman van der Woude; de doopgetuige was Ramona Gladpootjes.

Onze parochiekern spreekt de hoop uit dat de kleine Jaylinn zal opgroeien als een gelovig mensenkind.

 

Een grote klus voor de vrijwilligers: de renovatie van het hekwerk voor onze kerk

coll-1

Voor het ruim 100 jaar oude hekwerk van ca. 90 meter lengte van onze kerk heeft onze enthousiaste beheerder Hans van Spronssen in mei jl. – na een oproep voor het schilderen daarvan – al direct een redelijk grote groep parochianen bereid gevonden daaraan mee te werken.

Na deskundige adviezen uit de groep werd gezamenlijk besloten het werk zeer grondig aan te pakken d.w.z. schoonmaak met verfverwijdering, elektrisch schuren en bikken met de hand, anti-roest bewerking, meniën en tenslotte aflakken.

Op dit moment (9 augustus) bestaat de groep uit: Ton Hakkeling, Rinus v.d. Riet, Theo Konst, André Oudshoorn, Jan Riem, Frits Graafland, Jan van Veen, Aad Bakker, Jan de Groot, Theo Overdevest, Wim Westgeest, Cees en Toos Olijslagers, Jan v.d. Holst, Jozef Vičić en Paul Remmerswaal.

De werkers zijn nu 10 weken bezig en gelukkig over de helft!! En…..wat een gezellige en saamhorige sfeer om dit als “buitenstaander en fotograaf” even mee te maken! De politiek, de Olympische Spelen worden geanalyseerd en een gezonde discussie en rivaliteit tussen aanhangers van Ajax en Feijenoord kan niet uit blijven…

Bovendien…de werkers worden ook nog in het hokje geduwd van Bureau Halt door passanten…hilarisch! Ook Ineke de Jong staat regelmatig klaar met koffie, thee, cake en koek.

En wat een resultaat tot nu toe!  Overigens…u kunt zich nog steeds aanmelden bij Hans van Spronssen (tel 511.8133); u bent van harte WELKOM!

Natuurlijk gaan deze werkers allemaal samen nog op de foto bij het hek ergens in september en drinken we op het geweldige resultaat!

                                                                                                                      Marga Brackel

 

Van de redactie

Zoals bij een aantal van u al bekend: mijn mede-redacteur Anne van der Zalm is sedert eind juni jl. uitgevallen; zij heeft toen een ernstige fysieke stoornis opgelopen.


Tengevolge van deze stoornis zal Anne niet als mede-redacteur van onze parochiekern voor De Augustinus en voor deze website kunnen functioneren. Derhalve zal ondergetekende voorlopig als enige redacteur voor onze parochiekern optreden.


Ik heb haar leren waarderen als een actief en positef ingesteld persoon, altijd bereid om een redactioneel klusje op te knappen.

Namens ons allen wordt Anne een voorspoedige revalidatie toegewenst; wij hopen haar in de toekomst weer in ons midden terug te zien.                                                    Louis Brackel

 

 

Nieuwe pagina op deze website: Priester- en diakenopleiding

Wij maken u erop attent dat er op deze website op een apart tabblad informatie aanwezig is over de priester- en diakenopleiding in ons bisdom.

Wij bevelen het lezen van die informatie gaarne aan!