Doop Carsten Genemans op zondag 15 november

Diaken Brink doopte Carsten Genemans op zondagmiddag 15 november in aanwezigheid van zijn ouders Marika Bakker en Chris Genemans, zijn zus Marissa, meter Elonka Van Heusden-Bakker, grootouders en een aantal andere familieleden.

Wij wensen Carsten toe dat hij zal opgroeien als een gelovig mensenkind!

IMG_1382       IMG_1377

IMG_1368       IMG_1366

IMG_1364       IMG_1360

IMG_1358       IMG_1357

IMG_1356       IMG_1352

IMG_1349       IMG_1348

 

 

 

Gospelkoor Soul2Soul zong op zondag 15 november

Op zondag 15 november luisterde het gospelkoor Soul2Soul de eucharistieviering op met het zingen van hun liederen.

Het was een zeer stemmige viering, de gezangen klonken zeer goed in onze kerk.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Ties Odijk

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto: Ties Odijk

 

Nu beschikbaar: de Gerarduskalender-2016 voor elke dag een beetje spirit!

 

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: elke dag een beetje spirit”. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.
De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten, die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (zie ook op internet: www.kloosterwittum.nl)

U kunt de kalender vanaf nu aanschaffen in de Sloep op dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00  en 13.00 uur voor € 6,75 per stuk (= onze kostprijs).

Verslag viering H. Willibrordus en H. Hubertus op zondag 8 november

Op ZONDAG 8 NOVEMBER was er een zeer geslaagde viering van het jaarfeest van de H. Willibrordus en H. Hubertus: ruim 200 personen namen deel aan de viering.
Voor het altaar stond een groot gewei met daartussen het kruis, een herinnering aan de verschijning die de H. Hubertus tijdens een jacht zou hebben gekregen, waarin de boodschap: “jaag op mensen (om ze te bekeren) niet op dieren”.

hubertus+gewei (en-wikipedia-org)

(bron: en.wikipedia.org)

Naast zang van ons koor Caecilia, speelden de jachthoorngroepen ‘Het Groene Hout ‘ evenals ‘ Panneland’  tijdens de viering diverse muziekstukken. Wat een geluid vulde de kerk bij het spelen van zo’n jachthoorngroep!

Voor de KinderWoordDienst waren veel kinderen ( 13 ) aanwezig. Zij hoorden het levensverhaal van St. Hubertus en maakte een prachtige tekening, die zij aan pastor Lansbergen, diaken Brink en de parochiegemeenschap trots lieten zien.

De preek van diaken Brink over een leven in soberheid, welkom aan vreemdelingen en delen met een ander, sloot aan bij de lezingen van de dag.
De 2 jachthoorngroepen speelden na  afloop van de viering buiten op het kerkplein nog diverse muziekstukken, hierbij luisterden een grote groep kerkgangers toe.

De kinderen hadden toen de gelegenheid enkele roofvogels van dichtbij te bekijken en zelfs om ze op een gehandschoende hand te laten zitten.

P1020514P1020527

IMG_0990P1020516

P1020531 P1020534 P1020537 P1020546

P1020551a

 

IMG_1022

Verslag viering speciaal voor ouderen op woensdagmorgen 14 oktober 2015

Op woensdag 14 oktober was er een seniorenviering waar de parochianen van 70 jaar en ouder voor worden uitgenodigd.

Ca. 60 mensen gaven hieraan gehoor.

Pastor Lansbergen ging in de H. Eucharistie voor en het koor Semper Fidelis o.l.v. Emmy van der Wilk zorgde voor een feestelijke sfeer.

Na het slotlied Magnificat was er tijd voor een kopje koffie met iets lekkers.

Iedereen genoot van dit samenzijn, er werd veel gelachen en na een uur ging men weer op huis aan.

De volgende seniorenviering zal zijn op 25 mei 2016.

Hieronder enkele foto’s van het gezellig samenzijn, gemaakt door Ties Odijk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

REDACTIONELE OPROEP: Wilt u uw reactie geven over ‘DE AUGUSTINUS’?

Sinds Kerstmis vorig jaar is er het nieuwe blad voor onze gehele parochie: “De Augustinus”, dit nadat wij een dertigtal jaren in RK-Wassenaar De Gaffel als periodiek hadden.

Nu wij als Willibrordus-redactie (incl. het oktober-nummer) – niet te vergeten mede met behulp van diverse auteurs uit onze parochiekern – 9 nummers hebben uitgebracht, zouden wij graag van u – indien u lezer bent van De Augustinus – reacties krijgen over wat de waardering van dit blad bij ons lezerspubliek is.

Omdat sedert 12 juni jl. deze nieuwe website www.sintwillibrorduswassenaar.nl in de lucht is, zouden wij u – in deze tijd van internet en e-mails – willen vragen uw reactie aan ons via het (elektronische) contactformulier op deze website toe te willen zenden.

Noot:
op de hoofdpagina van de website klikt u onderaan in de menu-kolom op de pagina “Contact”.
Dan staat het contactformulier onderaan de pagina.
De verdere gang van zaken hiermee wijst zichzelf, nemen wij aan.

Wij willen u vragen de volgende 6 vragen van uw antwoord te voorzien (indien u in het contactformulier de onderstaande nummering gebruikt, behoeft u niet de tekst van de vraag over te nemen):

1. Staat er op de blz.’n 28 t/m 30 van het blad voldoende informatie over onze parochiekern St. Willibrordus?

2. Zo neen: kunt u de onderwerpen vermelden, die u mist?

3. Is de informatie op de blz. 16/17 over de vieringen in de komende periode voldoende duidelijk?

4. Zo neen: wat mist u in dit overzicht en/óf wat moet verbeterd worden?

5. Leest u weleens de inhoud van de meer ‘algemene’  blz.’n 2 t/m 11 met in totaal 5 onderwerpen?

6. Van die blz’n: welke van deze 5 onderwerpen heeft uw grootste belangstelling? Hierbij zouden wij het zéér op prijs stellen indien u alle 5 onderwerpen wilt vermelden in aflopende volgorde van de hoogte van uw belangstelling.

De resultaten hoort u nog van ons!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De redactie van de Willibrorduspagina’s in De Augustinus tevens van onze website:
Anne van der Zalm
Louis Brackel

 

Zondag 16 augustus: drie dopelingen in onze gemeenschap opgenomen

Wij zijn voor onze parochiegemeenschap erg blij dat er op zondag 16 augustus maar liefst 3 dopelingen in in onze kerk het H. Doopsel kregen toegediend.

Diaken Brink leidde beide doopplechtigheden.

In de eerste doopplechtigheid betrof het de 4-jarige Giorgio Diego Alois Vis, zoon van Pietronella van der Sluys en Theo Vis. De peter en meter zijn Rob Fleeming en José van Vliet. Het was een mooie plechtigheid met rond de doopvont een groot aantal familieleden en vrienden en vriendinnen.

Hieronder ziet u enkele foto’s van de doopplechtigheid, die er een impressie van geven.

In de 2e doopplechtigheid waren het 2 jongeren uit het gezin Van der Sluis – van Ekeren, namelijk:
Feline Helena Antoinette van der Sluis (14 jaar) en Floris Anthonie Jacobus van der Sluis (12 jaar).
De peter en meter van Feline zijn Willem van Ekeren en Mirjam van der Sluis, van Floris zijn de peter en meter Jos van der Sluis en Mirjam van der Sluis.
Deze dopen vonden plaats in aanwezigheid van hun oma en een aantal familieleden en vrienden en vriendinnen.

Ook van deze plechtigheid kunt u een impressie krijgen met behulp van de hieronder staande foto’s.

Tenslotte: wij hopen dat deze dopelingen zullen opgroeien als gelovige mensenkinderen.